Helaas, deze vacature is niet actief.

Sectiehoofd Productkennis en Kwaliteit in Soesterberg

Beschrijving

Als Sectiehoofd Productkennis en Kwaliteit heb je directe invloed op de operationele inzetbaarheid en veiligheid van de gebruikers, de militairen bij Defensie. Wat ga je doen?

De doelstelling van onze sectie is om ' binnen de DMO' als hét kennis- en materieellogistiek centrum de onmisbare partner voor Defensie te zijn voor het voorzien in, de instandhouding, het verbeteren en afstoten van alle kleding- en persoonsgebonden uitrusting van het toegewezen assortiment. Gebaseerd op kennis van het operationeel optreden, kennis van de kleding- en persoonsgebonden uitrusting en haar specifieke vakkennis draagt onze sectie bij aan de materiële beschikbaarheid en instandhouding van de kleding- en uitrustingssystemen, en wel gedurende de gehele levenscyclus en onder alle operationele omstandigheden.

Je geeft leiding aan de medewerkers van de sectie in drie (kennis)clusters en je bent belast met het waarborgen van de kwaliteit van alle door het KPU-bedrijf geleverde artikelen en diensten. Ook bevorder je het optimale gebruik van artikelen en diensten en draag je de technisch-inhoudelijke verantwoordelijkheid bij het voorzien in nieuwe artikelen. Het meewerken aan het opstellen en vaststellen van (PVE's) en overige technische documentatie behoort ook tot je werk. Dit vraagt om helicopterview en stevige besluitvaardigheid van jou. Je weet goed boven de materie te opereren, bent een ervaren leidinggevende aan (technische) professionals. Enthousiasmeren, coachen en motiveren kenmerken jouw aanpak.

 • HBO werk- en denkniveau door een relevante afgeronde geaccrediteerde technische HBO opleiding (bv. technische textielkunde) of een gelijkwaardige geaccrediteerde opleiding.
 • Leergang Coachend Leidinggeven.
 • Prince2 Foundation.
 • Prince2 Practitioner (of de bereidheid om dit te behalen).
 • AQL.
 • Functioneel specificeren.

Ervaringseisen:

 • Heeft aantoonbare ervaring als systeemspecialist of gelijkwaardige functie.
 • Heeft aantoonbare leidinggevende ervaring in het domein kleding en uitrusting.
 • Heeft aantoonbare ervaring van het keuringsproces.
 • Heeft aantoonbare ervaring in DMP-A projecten bv. DOKS, VOSS en CBRN of gelijkwaardig.

Competenties:

 • Analyseren
 • Communiceren
 • Leidinggeven
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Organisatiegericht
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken

Kennis: Algemene vaktechnische kennis en algemene theoretische kennis m.b.t. materialen en artikelen op meerdere van onderstaande gebieden:

 • confectie, chemie, pyrotechniek, ballistische bescherming;
 • ergonomie, anatomie, thermosfysiologie, orthopedie; - stoffen, lederwaren, klein metaal;
 • normeringen, productieprocessen;
 • werk- en veiligheidskleding, hoofdbescherming.

Gedrag: Stressbestendig, gedreven en draagt positief bij aan de werksfeer.

Salarisniveau schaal 11
Minimum salaris: €3.600 bruto per maand
Maximum salaris: €4.950 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Soesterberg - Lc Kamp Soesterb, Utrecht

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij Defensie aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze organisatie.

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft circa 50.000 medewerkers en is daarmee één van de grotere werkgevers van Nederland.

De werkzaamheden worden verricht binnen de Sectie Systeemmanagement i.o. van de Afdeling Ketenmanagement.

De doelstelling van de sectie is het leveren van een bijdrage aan de doorontwikkeling van het kledingsysteem en het realiseren van de vereiste kwalitatieve materiële beschikbaarheid van het systeem gedurende de gehele levensduur.

Functionaris is werkzaam binnen de Sectie Systeemmanagement i.o., vervult de functie van systeemmanager, geeft leiding aan de clusters en vervangt indien noodzakelijk het hoofd van de afdeling Ketenmanagement bij diens aanwezigheid.

De doelstelling van de sectie Systeemmanagement i.o is de uitvoering van projecten, zowel projectvoering als projectondersteuning, normstelling binnen het (wapen)systeemmanagement en het ontwikkelen en onderhouden van (prioritaire) kennisgebieden over de gehele integrale levensduur van de toegewezen Defensie brede grondgebonden B/C-systemen.

De sectie Systeemmanagement i.o. bestaat uit de clusters Operationele Kleding, Operationele Uitrusting en Niet Operationele Klediing en Uitrusting. Met het kernbegrip project wordt een verwervingsproject bedoelt. Dit kan zowel een implementatie-, instandhouding- of vervangingsproject zijn.

 • De werkzaamheden worden verricht als hoofd van de sectie Systeemmanagement i.o. van de Afdeling Ketenmanagement van het KPU bedrijf vallende onder de DMO;
 • De sectie Systeemmanagement i.o. heeft tot doel het uitvoeren van systeemmanagement over het aan het KPU-bedrijf toegewezen assortiment van kleding en uitrusting;
 • Functionaris is belast met het sturen en bewaken van de systeemgedachte en de uitvoering van systeemmanagement van de aan het KPU-bedrijf toegewezen assortimenten;
 • Geeft leiding en coordinatie aan de systeemclusters;
 • Rapporteert, adviseert en stelt het mede systeemplan vast over het aan het KPU-bedrijf toegewezen assortiment.

Taken
1. Managementadvies, begeleiding en ondersteuning van de behoeftesteller, gebruiker en instandhouder (conform de systeemdriehoek wapensysteemmanagement) implementatie en uitvoering, door:

 • het geven van advies over en begeleiding van complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen en bijbehorende besluitvormingsprocessen;
 • het geven van advies over toepassing, implementatie en uitvoering van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en processen;
 • het verlenen van advies en assistentie over de (technische) mogelijkheden en ontwikkelingen met betrekking tot het materieelpakket en gerelateerde nieuwe behoeften en vervanging;
 • het opstellen van of bijdrage leveren aan implementatieplannen en begeleiding implementatie- en uitvoeringsprocessen en bijbehorende besluitvorming;
 • het inschakelen van interne (of externe) deskundigheid, bewaking voortgang en kwaliteit van de dienstverlening; het zorg dragen voor het ontwikkelen van materieel logistieke en materieel specifieke expertise.

2. Voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van producten, diensten, beleid en processen, door:

 • het ontwikkelen van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, opstellen van (deel)systeemplannen opgesteld o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages;
 • de totstandkoming van het Programma van Eisen m.b.t. (deel)systeem specificaties;
 • het toetsen van beleid en processen van aanpalende terreinen op consequenties voor het eigen aandachtsgebied;
 • het afstemmen van ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, beleid en -processen op beleid en processen van andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen en rekening houdend met organisatorische ontwikkelingen, vraagstukken en haalbaarheid;
 • het voorbereiden van besluitvorming voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -beleid en processen.

3. Evaluatie en monitoring, door:

 • het voorbereiden en uitvoeren van evaluatie van effectiviteit van
  bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen;
 • het formuleren van voorstellen voor verbetering en bijstelling (aanpalend) beleid;
 • het voorbereiden en projectmatig doen uitvoeren van systeemmodificaties en het goedkeuren van wijzigingen in het systeem;
 • het periodiek evalueren/vaststellen in het systeemoverleg of de gevraagde beschikbaarheid nog steeds wordt geleverd én tegen de laagste kosten (waarbij kwaliteit op de eerste plaats staat);
 • het monitoren en anticiperen op ontwikkelingen in wet- en
  regelgeving (en dit vertalen naar consequenties voor het systeem);
 • het evalueren van ontwikkelings- en veranderingsprocessen en monitoring bedrijfsvoeringprocessen (implementatie en uitvoering);
 • het uitvoeren van het beheer, bijstelling van producten en diensten en aanpassing van processen;
 • het zorg dragen voor het opstellen c.q. aanpassen van de meerjaren exploitatieraming;
  de uitvoering van offerte-evaluatie v.w.b. de technisch-inhoudelijke aspecten.

Speelruimte
De functionaris legt verantwoording af over kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en op afstemming daarvan op andere
aandachtsgebieden en beleidsterreinen. Abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders, wet- en regelgeving en vastgesteld beleid en overige richtlijnen dienen als basis voor de uitvoering van de werkzaamheden. De functionaris beslist over de aanpak van de werkzaamheden en de inhoud van adviesproducten. Dit komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces.

Kennis, inzicht en vaardigheden

 • Gespecialiseerde en brede kennis van de eigen en aanpalende systeemgebieden en relevante delen van het bedrijfsvoeringgebied;
 • Specifieke kennis op het vakgebied van de kleding en uitrusting en het materieellogistiek proces; Kennis van technische, financiële, personele, juridische, commerciële en organisatorische aspecten van systemen;
 • Inzicht in aanpalende systeemgebieden en relevante delen van
  het bedrijfsvoeringgebied; Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen systeemgebied(en);
 • Inzicht in de structuur, werkwijze en het optreden van de Operationele Commando's en de HDBV;
 • Inzicht in- en ervaring met ontwikkelprocessen en systeemintegratie;
 • Vaardigheid in het signaleren en analyseren van kleding-systeemontwikkelingen en problemen;
 • Vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen, nieuwe ideeën en concepten;
 • Vaardigheid in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van management en lijn(management);
 • Vaardigheid in het tot stand brengen, implementeren en uitvoeren van producten, diensten, beleid en processen;
 • Vaardigheid in het leiding geven aan systeemteams in clusters;
 • Vaardigheid in het ondersteunen van projectopdrachten, bij voorkeur volgens een bekende projectenmethodiek (bijvoorbeeld PRINCE2);
 • Goede communicatieve en commerciële vaardigheden en het vermogen om anderen te overtuigen en te motiveren;

Contacten

 • De contacten kenmerken zich door inhoudelijk in- en extern afstemmen en adviseren over het systeemdomein kleding en uitrusting (bv. categoriemanager rijk, assortimentsmanagers en accountmanagers);
 • Met interne en/of externe klanten/relaties om te adviseren en af te stemmen over de ontwikkeling, toepassing, implementatie en uitvoering bedrijfsvoeringproducten, -beleid en processen en om belangentegenstellingen te overbruggen;
 • Met (interdepartementale) werk- en projectgroepen over
  ontwikkelingsprocessen en beleidsmaatregelen (bv. MvO) in het domein om inhoudelijke en procesmatige afspraken te maken over ontwikkeling, implementatie en uitvoering van systeemmanagement.

Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.

Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Voorwaarden aanstelling burger: Een Nederlandse nationaliteit of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden (Een vergunning is niet nodig voor werknemers uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en uit Zwitserland. Voor deze landen geldt een vrij verkeer van werknemers).

De medewerker is bereid om de eed of belofte af te leggen.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Soesterberg

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.