Helaas, deze vacature is niet actief.

Projectleider (Ambtelijke Opdrachtnemer) Opstellen Sociale Agenda in Utrecht

Projectleider (Ambtelijke Opdrachtnemer) Opstellen Sociale AgendaTijdelijke opdracht voor 24-32 uur per... In het Coalitie Akkoord...

Beschrijving

Projectleider (Ambtelijke Opdrachtnemer) Opstellen Sociale Agenda
Tijdelijke opdracht voor 24-32 uur per week

In het Coalitie Akkoord 2019 – 2023 is de Sociale Agenda als ambitie opgenomen.
In 2020 stellen we een sociale agenda vast om veerkracht, inclusiviteit, participatie en acceptatie van kwetsbare groepen te versterken en eenzaamheid, discriminatie en laaggeletterdheid te bestrijden. Nabijheid en toegankelijkheid van onderwijs en zorg zijn essentieel. In de sociale agenda maken we concreet verbinding met alle beleidsterreinen van de provincie.
Voor de provincie Utrecht betekent het dat dit (nieuwe) thema expliciet wordt gemaakt. Eind 2019 worden de contouren en de belangrijkst aandachtspunten voorgelegd en vastgesteld, die worden gebruikt om in 2020 de sociale agenda op en vast te stellen, waarin tevens een voorstel voor eventuele financiering voor de rest van de collegeperiode is opgenomen.
Vooralsnog zijn de contouren dat we vanuit een “sociale bril” door de andere beleidsterreinen heen kijken, wat input levert tot het herijken van bestaand beleid en/of bestaande uitvoering.
In juli 2018 hebben Provinciale Staten de motie ‘Utrecht Regenboogprovincie’ aangenomen. Verdere invulling hiervan moet nog verder worden uitgevoerd.
Uiteindelijk resultaat is dat in 2020 een sociale agenda is opgesteld met daarin opgenomen en voorstel voor de uitvoering en financiering voor de periode 2020 – 2023, met eventueel een aanvraag in de najaars- en/of kadernota. Daarnaast ook de realisatie van de motie ‘Utrecht Regenboogprovincie’.
Concrete producten van de opgestelde Sociale Agenda:

 • Wat is de scope van de sociale agenda voor de provincie Utrecht.
 • Wat is eind van deze collegeperiode (in 2023) bereikt.
 • Wat is de strategie (roadmap) om dit te bereiken en welke concrete resultaten worden gerealiseerd in 2020, 2021, 2022 en 2023.
 • Wat is er aan financiering nodig. Extra of herijken van bestaande budgetten.

Daarnaast zijn er en aantal concrete acties die moeten worden uitgevoerd:
 • Verdere realisatie van de motie ‘Utrecht Regenboogprovincie’
 • Organiseren van de informatiesessie met PS in Q1 2020
 • Realiseren van “Quick Wins” m.b.t. de Sociale Agenda

Voor de provincie Utrecht betekent het dat dit nieuwe thema expliciet wordt gemaakt. In het coalitie akkoord is een ambitie opgenomen die nog concreter gemaakt moet worden. PS heeft aangegeven te willen participeren in het opstellen van de sociale agenda en heeft daartoe in Q1 2020 een informatiesessie gevraagd.
Vanuit diverse maatschappelijke partners (en mede overheden) in de regio is warme belangstelling voor dit onderwerp en ligt het aanbod om mee te werken aan het opstellen van de sociale agenda.
GS heeft dit nieuw onderwerp vooralsnog belegd bij de gedeputeerde voor Gezonde Leefomgeving, maar moet deze nog in de portefeuilles verdelen. De verwachting is dat eind 2019 een richting door GS is besproken om vanuit een “sociale bril” door de andere beleidsterreinen heen te kijken, wat input levert tot het herijken van bestaand beleid en/of bestaande uitvoering. Dit zal nog gevalideerd moeten worden.
Voor het ambtelijk apparaat (van CMT tot medewerkers) is dit onderwerp ook nieuw en een CMT lid is voor dit onderwerp de eigenaar.
Binnen deze context acteert de projectleider om te zorgen dat in 2020 de sociale agenda is opgesteld en uiteindelijk is vastgesteld.

 • Je werkt vanuit een opgave-driehoek met een bestuurlijke opdrachtgever, een ambtelijke opdrachtgever (en eventueel ook nog een CMT-lid).
 • Je vormt en projectteam met de nodige expertise.
In de begroting 2020 is een werkbudget van 100K gereserveerd om te komen tot een sociale agenda.
We zoeken een resultaat- en ontwikkelgerichte projectleider die het verschil kan maken. Je kan mensen motiveren en binden om voor een opgave te gaan staan. Je hebt lef, bent enthousiast, duidelijk, en je bezit een groot doorzettingsvermogen.
Je bent gericht op een vernieuwende aanpak van programma’s, projecten en producten. Je hebt oog voor de concernbrede samenhang van opgaven binnen de organisatie en je bent in staat te sturen op hoofdlijnen. Tevens ben je in een dynamische omgeving in staat conflicterende belangen, opvattingen en inzichten te overbruggen. In de sociale agenda maken we concreet verbinding met alle beleidsterreinen van de provincie. Tot je kernkwaliteit hoort daarom ook het "verbindend vermogen";

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 5652,35 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 12). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van 22,37% (tot en met schaal 13). Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. De provincie Utrecht hecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV regeling

 • Bij voorkeur een afgeronde HBO of WO-opleiding
 • Bij voorkeur minimaal 5 jaar werkervaring als (project-, proces- of programma-) manager binnen een politiek bestuurlijke omgeving;
 • Je hebt de afgelopen periode bewezen flexibel inzetbaar te zijn en hebt aan meerdere opgaven (“domein overstijgend”) op een vernieuwende wijze een bijdrage geleverd;
 • Als ambtelijk opdrachtnemer ben je analytisch sterk, behoud je overzicht, toon je creativiteit in aanpak van complexe problemen, heb je een vooruitziende blik, heb een verbindend vermogen, ben je in staat om strategisch te handelen, beschik je over overtuigingskracht, ben je omgevingsbewust, in staat om snel te schakelen en effectief samen te werken. Je structureert de opgave, beheerst deze, stuurt actief op het bereiken van resultaat;
 • Je hebt een extensieve kennis van de diverse beleidsterreinen binnen een provinciale organisatie;
 • Je hebt brede kennis van en affiniteit met sociale thema’s en daarmee samenhangende (beleids-)onderwerpen en aandachtsgebieden van de provincie en inzicht in aangrenzende vakgebieden.
Van een opdrachtnemer verwachten wij dat deze beschikt over:
 • kennis van programma- en projectmanagementmethodieken en technieken (OGON);
 • kennis van en vaardigheid in het opzetten en managen van complexe multidisciplinaire programma’s en projecten;
 • vaardigheid in het voorbereiden, ontwikkelen en managen van de uitvoering en realisatie van maatschappelijke opgaven;
 • vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk op regionaal en landelijk niveau en in het vertegenwoordigen van de provincie vanuit de opdrachtnemersrol;
 • vaardigheid in het creëren van draagvlak, uitdragen en verdedigen van projectresultaten / programmadoelstellingen en consequenties;
 • vaardigheid in het resultaatgericht aansturen van medewerkers;
 • vaardigheid in het inschatten van complexe bestuurlijke verhoudingen en de haalbaarheid van projectresultaten;
 • vaardigheid in het maken van afwegingen in de inzet, capaciteit en middelen;
 • vaardigheid in het omgaan met maatschappelijk/politiek-bestuurlijke belangentegenstellingen en het resultaatgericht onderhandelen op (inter-)provinciaal niveau;
 • inzicht in het strategisch beleid en in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context in relatie tot de opgaven;
 • inzicht in het provinciale beleid, bestuurlijke verantwoordelijkheden en posities van belanghebbende partijen;
 • inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.