Helaas, deze vacature is niet actief.

Adviseur artistiek team in Utrecht

Beschrijving

De Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving (ABKV) in de gemeente Utrecht adviseert het college van burgemeester en wethouders over beeldende kunst  en vormgeving projecten in de openbare ruimte. De ABKV bestaat per 1 januari 2020 uit twee commissies: het Artistiek Team en de Projectcommissie Percentageregeling kunstopdrachten. Het Artistiek Team adviseert de gemeente over het kunstopdrachtenbeleid in zijn totaliteit, ontwikkelt langlopende kunstprogramma’s voor transitiegebieden en formuleert kunstopdrachten voor de bestaande stad.  Naast het Artistiek Team is er een  Projectcommissie Percentageregeling die de Percentageregeling Kunstopdrachten voor de  gemeente uitvoert. Beide commissies opereren naast elkaar en komen twee maal per jaar bij elkaar voor kennisuitwisseling.

Voor het Artistiek Team zijn we op zoek naar een nieuw commissielid met specifieke kennis van vormgeving en social design.

 

Het kunstopdrachtenbeleid in Utrecht

Utrecht heeft een rijke traditie op het gebied van kunst in de openbare ruimte. In de afgelopen zeventig jaar heeft de gemeente bijzondere kunstwerken en projecten gepresenteerd die zowel lokaal, nationaal en internationaal de aandacht hebben getrokken. Het kunstopdrachtenbeleid omvat langlopende kunstprojecten, kunstopdrachten in de bestaande stad en kunstopdrachten n.a.v. de 1.5% regeling bij gemeentelijke nieuwbouw.

De Gemeente Utrecht wil een blijvende voorbeeldrol in de omgang met kunst in de openbare ruimte vervullen, door steeds nieuwe werkwijzen te verkennen, zoals bij de manifestaties Call of the mall, Public Works en het onderzoekstraject Department of Search.

We verbinden nieuwe kunstopdrachten steeds vaker en voor langere tijd aan maatschappelijke thema’s waar we als stad aan werken, zoals een gezonde leefomgeving en de inclusieve stad. Het zijn complexe thema’s waar het creatieve denkvermogen en de zeggingskracht van kunstenaars een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren. Daarnaast is er het veranderende samenspel tussen overheid en de stad, nu steeds meer initiatieven vanuit het veld en vanuit de burgers zelf ontstaan. Naast dat de gemeente hierin een faciliterende rol speelt, is het streven naar een hoge kwaliteit van de kunst een blijvend uitgangspunt.

 

Het Artistiek Team

Het Artistiek Team adviseert de gemeente in 6-wekelijkse vergaderingen over het kunstopdrachtenbeleid in zijn totaliteit. In 2020 wordt de Uitvoeringsnota Kunst in de openbare ruimte Utrecht 2021-2024 opgesteld. Het Artistiek team reflecteert op de belangrijke thema’s daarvoor en levert een inhoudelijke bijdrage. De komende jaren zal het Artistiek Team zich specifiek richten op de ontwikkeling  en uitvoering van een kunstprogramma voor de transitiegebieden Beurskwartier /Lombokplein/ Merwedekanaalzone. Tot slot adviseert het team over initiatieven die vanuit het veld en vanuit de burgers zelf ontstaan. Als adviseur kun je ook verbonden zijn aan specifieke beeldende kunstprojecten in de openbare ruimte, d.m.v. inhoudelijke begeleiding van de kunstenaar en soms ook de uitvoering van  coördinerende taken (onder supervisie van de gemeentelijk projectleider). 

De adviescommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, vijf deskundige leden op het gebied van beeldende kunst en vormgeving en een vertegenwoordiger van de afdeling Stedenbouw en Planologie van de Gemeente Utrecht en wordt ambtelijk ondersteund vanuit de afdeling Culturele Zaken. De verzamelde kennis en netwerken in de ABKV stellen haar in staat keuzes te maken die recht doen aan de actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst en de samenleving, waarbij de wensen van bewoners en/of gebruikers een goede vertaalslag krijgen. De ABKV richt zich daarbij eerst en vooral op de artistieke kwaliteit en put hiervoor uit het nationale en internationale aanbod. In verband met de huidige samenstelling van de commissie zijn we voor de vacature op zoek naar een adviseur met als aandachtsgebied Vormgeving en Social Design.

Van de commissieleden wordt verwacht dat zij genoeg tijd beschikbaar hebben voor de begeleiding van opdrachten, gemiddeld 2 dagen per maand, met mogelijke piekbelasting.

 

Als adviseur Artistiek Team breng je de volgende vaardigheden mee:

 • Je hebt een denkniveau op hbo of universitair niveau;

 • Grote kennis van actuele (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en vormgeving, met name op het vlak van kunst in de openbare ruimte.

 • Ideeënrijkdom - visie op het kunstopdrachtenbeleid;

 • Een goed netwerk binnen het (inter)nationale beeldende kunstveld;

 • Bij voorkeur ervaring met het ontwikkelen en/of begeleiden van kunstopdrachten en kunstprogramma's (in de openbare ruimte);

 • Het kunnen beoordelen van begrotingen op realiteitswaarde;

 • Ervaring met en inlevingsvermogen in complexe opdrachtsituaties;

 • Goede contactuele eigenschappen,

 • Toegankelijk en enthousiasmerend kunnen schrijven is een pre;

 • Bekendheid met de Utrechtse beeldende kunstsituatie of de bereidheid je er serieus in te verdiepen;

   

Vergoeding:

Vergoeding geschiedt volgens gemeentelijke honorering.

 • De leden van het Artistiek Team ontvangen een vergoeding van € 277 per bezochte vergadering, inclusief voorbereiding.

 • De leden van het Artistiek Team ontvangen voor de overige werkzaamheden per feitelijk besteed uur een vergoeding van € 50.

 • Gemaakte reiskosten worden vergoed op basis van tarieven openbaar vervoer, 2e klasse.

   

De Gemeente Utrecht wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Dat geldt ook voor onze adviescommissies. Bij de samenstelling van de commissie zien wij diversiteit op het gebied van leeftijd, gender, geaardheid, culturele achtergrond, opleiding of beperking als kracht om tot betere adviezen te komen. Twijfel je of je in aanmerking komt? Neem dan telefonisch contact met ons op.

 

Meer informatie? Kijk op onze website:

Voor vragen kun je contact opnemen met Carolien de Boer, Senior beleidsadviseur beeldende kunst, of telefonisch 06-18350820.

 

 

Sollicitatie:

Heb je belangstelling? Reageer dan via deze website met motivatie en cv vóór maandag 16 december 2019, onder vermelding van ‘vacature adviseur Artistiek Team ABKV Gemeente Utrecht’.

 

Gesprekken vinden plaats op 14 januari 2020. Nieuwe commissieleden worden per februari 2020 benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.