Helaas, deze vacature is niet actief.

Juridisch bestuurlijk adviseur / wetgevingsjurist in Den Haag

Beschrijving

De minister en staatssecretaris van Defensie adviseren over complexe multidisciplinaire kwesties doe je misschien niet dagelijks, maar hoort wél bij je werk. Als juridisch bestuurlijk adviseur / wetgevingsjurist bij de Bestuursstaf bestaat je werk uit zaken die er echt toe doen. Je levert namelijk een belangrijke bijdrage aan wet- en regelgeving voor onze krijgsmacht.

Als senior juridisch bestuurlijk adviseur / wetgevingsjurist werk je aan wet- en regelgeving. Het gaat dan om dienstplicht, maar ook om gegevensbescherming, gevaarlijke stoffen en veiligheid van werknemers. En je maakt adviesproducten zoals nota’s. Zijn er verkiezingen? Dan zorg jij voor communicatie over de deelname daaraan door militairen buiten Nederland. Ook neem je deel aan interdepartementale overleggen over diverse onderwerpen.

Jouw werkterrein is sterk verweven met het strategisch beleid van en de taakuitvoering door Defensie. Je adviseert de minister en de staatssecretaris van Defensie gevraagd en ongevraagd over kwesties die van groot belang zijn voor de operationele taakuitvoering door Defensie. Constitutionele vragen, bestuurlijke vormgeving van het departement, het zijn zaken waarover jij advies geeft.

Daarnaast vertegenwoordig je Defensie in diverse interdepartementale multidisciplinaire werkgroepen/projecten en ben je het centrale aanspreekpunt als het gaat om politieke, bestuurlijke en juridische aspecten. Zaken afstemmen doe je op hoog ambtelijk niveau voor de besluitvorming door de ministerraad of de minister/staatssecretaris van Defensie. Je onderhoudt contacten met onder meer de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Justitie en Veiligheid.

 • Je hebt een afgeronde doctoraalopleiding Nederlands recht.
 • Je hebt aanvullende opleidingen en bent gespecialiseerd in een of meerdere rechtsgebieden die voor de functie relevant zijn.
 • Je hebt brede kennis op het gebied van (het opstellen van) wet- en regelgeving en bij voorkeur kennis en ervaring op het gebied van de omgevingswetgeving.
 • Je bent vaardig in het analyseren van complexe problemen en het identificeren van juridische aspecten daarbij.
 • Je bent vaardig in het interpreteren van wet- en regelgeving en in het omgaan met een vaak aanwezig spanningsveld tussen juridische en andere aspecten.
 • Je bent in staat om de diverse betrokken belangen in (politiek) perspectief te plaatsen en daarover adequaat te adviseren.
 • Je bent in staat zijn de ambtelijke leiding tijdig van een gedegen advies te voorzien en te ondersteunen in de inhoudelijke voorbereiding van dossiers.
 • Je hebt gevoel voor (politieke) verhoudingen en bent sterk in het proactief overbruggen van (belangen)tegenstellingen, onderhandelen, lobbyen en mediation.
 • Je kunt je verplaatsen in de positie van bestuurders en politici, je bent creatief en werkt nauwkeurig.
 • Je hebt een goed ontwikkeld analyserend vermogen en bent in staat verbanden te leggen en dossiers te koppelen.
 • Je bent sterk in netwerken, omgevingsgericht en goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
 • Je kunt goed samenwerken en bent in staat invloed uit te oefenen op anderen zodat zij enthousiast worden of hun mening of houding aanpassen.
 • Je kunt je werk goed plannen en organiseren. 
 • Je bent mensgericht, verbindend en hebt overtuigingskracht en diplomatie.

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.400 bruto per maand
Maximum salaris: €5.650 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc., Zuid-Holland

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp.

De Bestuursstaf ondersteunt de minister en de staatssecretaris bij de besturing van de organisatie en adviseert hen als lid van het kabinet. Hierbij gaat het om het zorgen voor een beheerste uitvoering van het beleidsproces en de bedrijfsvoering van het ministerie van Defensie. Daarvoor sturen we de operationele commando’s en de dienstencentra aan en stellen we de beleidskaders voor de gehele Defensieorganisatie vast.

De dienst Juridische Zaken heeft binnen de Bestuursstaf een centrale juridische, bestuurlijke en wetgevingsfunctie. Onze hoofdtaken zijn:

 • Zorgen voor juridische ondersteuning en advisering van de minister, de staatssecretaris en de Defensieonderdelen op onder andere het gebied van wet- en regelgeving, bij het voeren van gerechtelijke procedures en bij de inzet van de krijgsmacht.
 • Bewaken van de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van het Defensiebeleid.
 • Optreden als vertegenwoordiger en adviseur van de minister en de secretaris-generaal bij het verlenen van bijstand op grond van de Politiewet.

Cluster Wet- en Regelgeving
Het cluster Wet- en Regelgeving geeft juridische en bestuurlijke ondersteuning en advisering op het gebied van de eigen regelgeving van Defensie, met uitzondering van rechtspositionele regelgeving. We doen dat ook als het gaat om regelgeving van andere ministeries die raakvlakken heeft met Defensie.

Wij stellen regels op als het gaat om dienstplicht, luchtvaartwetgeving, gevaarlijke stoffen, wapens en munitie, decoraties, maar werken ook aan omgevingsregelgeving en regelgeving op het gebied van de gegevensbescherming. Daarnaast geven we advies, zoals aan de ministerraad.

 • Als je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau hebt, dan maakt een veiligheidsonderzoek deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Voor deze functie is screeningsniveau B vereist.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.