Helaas, deze vacature is niet actief.

Hoofd Afdeling Systemen & Analyse in Utrecht

Het hoofd van de afdeling Systemen & Analyse is resultaat verantwoordelijk voor de gehele afdeling en levert een bijdrage aan de strategie, besturing en besluitvorming van het Matlogco. ... 1. Is verantwoordelijk voor een optimaal...

Beschrijving

Het hoofd van de afdeling Systemen & Analyse is resultaat verantwoordelijk voor de gehele afdeling en levert een bijdrage aan de strategie, besturing en besluitvorming van het Matlogco.

Taken

1. Is verantwoordelijk voor een optimaal life cycle management van de toegewezen grondgebonden C-systemen gedurende de gehele levensduur en daarmee voor het totale projectmanagement en normstelling binnen zijn afdeling door:

 • het beschouwen en analyseren van de (inter)nationale politieke, markt en technologische ontwikkelingen en het effect daarvan op de uitvoering van projecten en normstelling grondgebonden C-systemen binnen het Matlogco.
 • het in samenwerking met staf Matlogco en staf CLAS Dir DM&D ontwikkelen en formuleren van een visie en strategie op het gebied publiek-private samenwerking t.a.v. projecten op grondgebonden C-systemen, inbegrepen het verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van (de uitvoering van) samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven, ook in internationaal verband.
 • het zekerstellen en daarvoor de randvoorwaarden verstrekken dat projectmanagement binnen zijn afdeling eenduidig en binnen de aanwijzingen van Defensie wordt uitgevoerd.
 • het (laten) uitvoeren van de rol van normsteller door het optimaliseren van de veiligheid, technische beschikbaarheid, betaalbaarheid en waardebehoud van grondgebonden C-systemen.
 • het vaststellen van systeem- en ketenlogistieke gerichte normstelling op grondgebonden C-systemen.
 • het zorgdragen voor de planning en beheersing in geld en tijd van projecten en normstelling en systeemanalyses betreffende grondgebonden C-systemen door het zorgdragen voor een adequate en efficiënte bedrijfsvoering binnen de afdeling en een resultaatgerichte aansturing van de sectiehoofden hierop op basis van de afspraken die zijn vastgelegd in het jaarplan, projectplan en (invoer)systeemplan.
 • het ontwikkelen en onderhouden van de kennis op de prioritaire kennisgebieden (operationele installaties, geneeskundig materieel, geniematerieel en brandweermaterieel) en zorgt dat deze gearchiveerd en toegankelijk is (kennisbank).

2. Is verantwoordelijk voor het opbouwen van kennis over (wapen)systemen en het bieden van inzicht in actuele en toekomstige prestaties en kosten van huidige en toekomstige (wapen)systemen gedurende de gehele levensduur en assortimenten, en het bieden van inzicht in de prestaties van Matlogco en adviseert omtrent de instandhouding en materieellogistieke aspecten van het materieelpakket door:

 • het adviseren t.a.v. beleidswijzigingen op basis van data, analyses en uitgevoerde inspecties.
 • het attenderen op de implicaties en consequenties van bepaalde beleidsvoornemens op de materiele beschikbaarheid van grondgebonden systemen.
 • het systematisch (laten) verzamelen van informatie en de geaggregeerde informatie hiervan verwerken tot onderhoudsmanagement gegevens en deze inbrengen in het projectoverleg, systeemoverleg, instandhoudingsoverleg en hieraan gerelateerde fora en werkverbanden.
 • het (laten) uitvoeren van systeem-, assortiments-, data-analyses en studies om kennis te vergaren en inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling, prestaties en kosten van huidige en toekomstige (wapen)systemen en assortimenten.
 • het zorgdragen voor het opstellen van LCC-analyses en adviezen ter verbetering van de doelmatigheid / kosteneffectiviteit van het materieelpakket zowel in de voorzien-in fase als de exploitatiefase.
 • het realiseren van diverse management monitoren waardoor t.b.v. de sturing binnen Matlogco op basis van data gedreven besluitvorming inzicht bestaat op de prestaties / indicatoren van Matlogco als totaal, bevoorrading en onderhoud.
 • het zorg dragen voor structurele afstemming met de staf, afdelingen Techniek, Logistiek en 300 MLC.

3. Is verantwoordelijk voor het verkrijgen van actueel inzicht in de technische toestand van het materieel en het uitgevoerde onderhoud door:

 • het (laten) uitvoeren van inspecties bij (ingezette) eenheden, teneinde een goed en betrouwbaar beeld van de materiele gereedheid en de beheersing van het onderhoudsproces in de exploitatiefase.
 • het (laten) uitvoeren van loopmetingen op kalibers > 20mm.
 • het (laten) uitvoeren van technische controle op uitbesteed onderhoud van materieel van Defensie, zowel preventief als correctief onderhoud en schadeherstel.
 • het stellen van een gebruiks- of schietverbod indien de technische toestand hier aanleiding voor geeft.

4. Is lid van het MT Matlogco en levert een bijdrage aan de strategie, besturing en besluitvorming van het Matlogco als totaal door:

 • het vertalen van de strategie van het Matlogco naar een missie en strategie van de afdeling.
 • het initiëren, ontwikkelen en stimuleren van nieuw beleid op het gebied van de afdeling op Matlogco, nationaal en/of internationaal niveau.
 • het als lid van MT Matlogco mede verantwoordelijk zijn voor de beleidsvorming en besturing van het Matlogco als totaal.
 • het bijdragen aan het besluitvorminsproces op hoofdlijnen en het (doen) implementeren binnen de eigen afdeling van de genomen besluiten en het mede bepalen van de prioriteiten hierbij.
 • het mede zorg dragen voor kwaliteitsbewaking en organisatieontwikkeling.
 • het vertegenwoordigen van het Matlogco in diverse in- en externe nationale overleggen en hierbij het verdedigen van de Matlogco-belangen.

Geeft leiding aan de afdeling Systemen & Analyse en stuurt de sectiehoofden aan op basis van resultaatgerichte bedrijfsvoering.

Vereist: Academisch werk- en denkniveau.

Ervaring:
Vereist:

 • Ruime ervaring in leidinggevende functies met zowel burger- als militair personeel.
 • Ruime ervaring in project- / systeemmanagement functies binnen de materieel logistiek.

Gewenst:

 • Enige ervaring in het werken binnen een (kennis)organisatie-eenheid.
 • Enige ervaring in het werken met data- en analysetechnieken.

Competenties:

 • Mensgericht
 • Analyseren
 • Initiatief
 • Visie
 • Netwerken
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Omgevingsgericht

Salarisniveau schaal 14
Minimum salaris: €5.300 bruto per maand
Maximum salaris: €6.950 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Aantal uren per week 38
Plaats Utrecht - Kromhoutkazerne, Utrecht

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij Defensie aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze organisatie.

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met  onbeperkt reizen door heel Nederland.

Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft circa 50.000 medewerkers en is daarmee één van de grotere werkgevers van Nederland.

De werkzaamheden worden verricht binnen de Afdeling Systemen & Analyse van het Materieel Logistiek Commando (Matlogco) van het Commando Landstrijdkrachten. Het Matlogco heeft tot doel het realiseren van de vereiste materiële beschikbaarheid van grondgebonden systemen tijdens operaties en de voorbereidingen hierop.

De afdeling Systemen & Analyse heeft tot doel het leveren van een bijdrage aan het optimaliseren van de instandhouding en het realiseren van de vereiste materiële beschikbaarheid grondgebonden systemen gedurende de gehele levensduur. De hieraan afgeleide doelstellingen voor de afdeling Systemen & Analyse is drieledig: Ten eerste het waarborgen van een optimaal life cycle management van de toegewezen grondgebonden C-systemen gedurende de gehele levensduur. Ten tweede het opbouwen van kennis over (wapen)systemen en het bieden van inzicht in actuele en toekomstige prestaties en kosten van huidige en toekomstige (wapen)systemen en assortimenten. Ten derde het verkrijgen van actueel inzicht in de technische toestand van het materieel en het uitgevoerde onderhoud.

De afdeling Systemen & Analyse bestaat uit een stafgroep, een sectie Systemen, een sectie Advies & Kwaliteit en een sectie Analyse.

Het hoofd van de afdeling Systemen & Analyse is resultaat verantwoordelijk voor de gehele afdeling en levert een bijdrage aan de strategie, besturing en besluitvorming van het Matlogco.

De sollicitatiegesprekken worden op 19 december 2019  in Utrecht gehouden.

Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.

Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Voorwaarden aanstelling burger: Een Nederlandse nationaliteit of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden (Een vergunning is niet nodig voor werknemers uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en uit Zwitserland. Voor deze landen geldt een vrij verkeer van werknemers).

De medewerker is bereid om de eed of belofte af te leggen.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.