Helaas, deze vacature is niet actief.

Hoofd Staf in Utrecht

Beschrijving

Adviseert (plv) D-JIVC en het MT-JIVC over visie en beleid inzake de besturing, bedrijfsvoering en ondersteuning van het JIVC, onder meer door:

 • Het adviseren over de besturing en bedrijfsvoering van het JIVC en over zaken die op beleidsmatig niveau van belang zijn voor de positie en het functioneren van Bestuursondersteuning.
 • Het (gevraagd en ongevraagd) adviseren van over alle voorkomende onderwerpen, vanuit een generalistische, niet-functioneel gebonden optiek.
 • Het adviseren over de gevolgen van defensiebrede ontwikkelingen op het gebied van PIOFACH, beveiliging, communicatie, Arbo en milieu voor het beleid, de besturing en de bedrijfsvoering van het JIVC.
 • Het adviseren van (plv) D-JIVC over een (middel)lange termijn visie en strategie voor het JIVC en het daartoe initiëren en bewaken van de kwaliteit van visie- en beleidsdocumenten en het initiëren en bewaken van de kwaliteit van voortgangs- en verantwoordingsrapportages inzake de besturing en bedrijfsvoering van het JIVC aan de DMO en de Bestuursstaf.
 • Het adviseren over het aangaan van overeenkomsten met ondersteunende diensten (PIOFAH activiteiten) en het zorg dragen voor het inhoud geven aan goed opdrachtgeverschap.
 • Het adviseren van D-JIVC over het realiseren van een personele bezetting die is afgestemd op de taakstelling van JIVC en de functies daarbinnen.

Participeert in het Managementteam JIVC door:

 • Het participeren in diverse overlegfora van het JIVC.
 • Het vertegenwoordigen van het JIVC in diverse overlegfora in- en extern Defensie en het hierin uitdragen en verdedigen van standpunten van het JIVC.

Geeft leiding aan de Staf door:

 • Het zorg dragen dat de met Staf beoogde doelstellingen worden gerealiseerd, dat de Staf in financiële, personele, organisatorische, informatietechnologische en communicatietechnologische zin optimaal functioneert en dat de voorwaarden en condities waaronder dat plaats vindt, worden ingevuld.
 • Het zorg dragen voor de rapportage over de realisatie van de producten en diensten van de Staf, voor het opstellen van (meerjaren)planningen, verantwoordingsrapportages alsmede voor het verstrekken van bedrijfsvoerings- en managementinformatie.
 • Het zorg dragen voor de borging van kwaliteit van de professionele deskundigheid van de medewerkers van de stafafdeling en van gerealiseerde processen en producten.
 • Het zorg dragen voor het beschrijven van procedures en processen aangaande geïntegreerde informatievoorziening en de bedrijfsvoering van de stafafdeling en de vastlegging daarvan in een administratieve organisatie.

Speelruimte:

 • Hoofd Staf is verantwoording verschuldigd aan (plv) D-JIVC voor wat betreft de kwaliteit van adviezen, de kwaliteit en het beheer van de besturings- en bedrijfsvoeringsmodellen, de kwaliteit van de geleverde ondersteunende diensten (waaronder informatiemanagement) en het leiding geven aan de stafafdeling.
 • Het vastgestelde Activiteitenplan JIVC, goedgekeurde dienstverleningsovereenkomsten, alsmede de door (plv) D-JIVC vastgestelde algemene richtlijnen gelden als basis voor de uitvoering van de werkzaamheden en bepalen hoe en in welke mate benaderingen en alternatieven afgestemd kunnen worden op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden.
 • Hoofd Staf neemt beslissingen over het inrichten en aansturen van de Staf bij het stellen van kaders en richtlijnen voor het JIVC en bij het formuleren van adviezen inzake de besturing en bedrijfsvoering van JIVC die richtinggevend zijn voor het beleid ter zake, waarbij de adviezen op lange (en korte) termijn effect hebben en op het helpen realiseren van de strategische doelstellingen van JIVC inzake geïntegreerde informatievoorziening.

Kwalificaties

Kennis/Opleidingseisen: Universitaire opleiding.

Kennis, inzicht en vaardigheden

 • Brede theoretische kennis op het gebied van besturing en bedrijfsvoering van complexe organisaties; brede kennis van de defensiebeleidsterreinen in relatie tot geïntegreerde informatievoorziening.
 • Inzicht in politiek-bestuurlijke, financieel-economische en maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Diepgaand inzicht in de verhoudingen binnen en inrichting van het departement, alsmede van zich daarin afspelende ontwikkelingen.
 • Vaardigheid in het adviseren over en in het toepassen van methoden en technieken voor management, besturing en bedrijfsvoering.
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, verdedigen en uitdragen van de zienswijzen van het JIVC.
 • Vaardigheid in het hanteren van tegengestelde belangen in overlegvormen op departementaal niveau.
 • Kennis van het besturingsmodel Defensie, het BPB-proces en het functioneren daarvan.
 • Vaardigheden in het onderkennen van politieke en maatschappelijke trends en gevoeligheden, die de strategische koers van Defensie en DMO en/of JIVC zouden kunnen beïnvloeden.
 • Vaardigheid in het aansturen en motiveren van medewerkers.
 • Vaardigheden in het onderhandelen.

Ervaringseisen:

 • Beschikt over ervaring op het aandachtsgebied vanuit een relevante functie.
 • Heeft diverse staffuncties vervuld.
 • Heeft leidinggevende ervaring.
   

Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Oordeelsvorming
 • Netwerkvaardigheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Communicatieve en relationele vaardigheden ten behoeve van overleg op hoog ambtelijk niveau.
   

Salarisniveau schaal 14
Minimum salaris: €5.300 bruto per maand
Maximum salaris: €6.950 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Contractduur 4 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Utrecht - Kromhoutkazerne, Utrecht

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij Defensie aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze organisatie.

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met  onbeperkt reizen door heel Nederland.

Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft circa 50.000 medewerkers en is daarmee één van de grotere werkgevers van Nederland.

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Ondersteunende Staf van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) vallend onder Defensie Materieel Organisatie (DMO). Het JIVC is dé leverancier van IV-producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als ondersteunende processen en levert daarmee een substantiële bijdrage aan de waardeketen van Defensie.

De afdeling Ondersteunende Staf bestaat uit een viertal secties te weten: een sectie Bestuursondersteuning (BO), een sectie IT Auditing (ITA), een sectie Communicatie  en een Sectie Management Ondersteuning (MO).

Deze functie betreft een militaire functie die we voor de duur van 4 jaar alternatief willen vullen met een burgermedewerker schaal 14

Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Voorwaarden aanstelling burger: Een Nederlandse nationaliteit of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden (Een vergunning is niet nodig voor werknemers uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en uit Zwitserland. Voor deze landen geldt een vrij verkeer van werknemers).

De medewerker is bereid om de eed of belofte af te leggen.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.