Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior juridisch bestuurlijk adviseur in leiden

Beschrijving

Meewerken aan de totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet, het is een van de projecten die jouw werk bij de directie Juridische Zaken zo uitdagend maakt. Die wet heeft voor iedereen gevolgen, ook voor Defensie. Het omgevingsrecht is dan ook een van de terreinen waar jij je als senior juridisch bestuurlijk adviseur in vastbijt.

Als senior juridisch bestuurlijk adviseur richt je je op meerdere complexe multidisciplinaire terreinen. Stuk voor stuk hebben ze te maken met het strategisch beleid en het werk van Defensie. Een belangrijke klus is het bijdragen aan de totstandkoming van de Omgevingswet. Door het ruimtegebruik en de activiteiten van Defensie is deze nieuwe wet voor Defensie van groot belang.

Jij adviseert de minister en de staatssecretaris van Defensie gevraagd en ongevraagd over kwesties op het terrein van het omgevingsrecht, milieurecht, en de luchtvaartwetgeving. Hoe zit het met juridische procedures? Wat zijn de consequenties daarvan voor de operationele inzet van Defensie? Het zijn vragen waarmee jij aan de slag gaat.

Daarnaast treed je in voorkomend geval op als procesvertegenwoordiger in juridische procedures. Ook vertegenwoordig je Defensie in diverse interdepartementale multidisciplinaire werkgroepen of projecten en ben je het centrale aanspreekpunt als het gaat om politieke, bestuurlijke en juridische aspecten. Zaken afstemmen doe je op hoog ambtelijk niveau. Je onderhoudt contacten met onder meer de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Justitie en Veiligheid.

 • Je hebt een wetenschappelijk-juridische opleiding afgerond.
 • Je hebt aanvullende opleidingen op het terrein van het bestuursrecht, in het bijzonder het omgevingsrecht en het milieurecht.
 • Je hebt ervaring als procesvertegenwoordiger.
 • Je bent vaardig in het interpreteren van wet- en regelgeving, in het analyseren van complexe problemen en het identificeren van juridische aspecten daarbij.
 • Je bent vaardig in het omgaan met een vaak aanwezig spanningsveld tussen juridische en andere aspecten.
 • Je bent vaardig in het leiden van bijeenkomsten.
 • Je bent in staat diverse betrokken belangen in (politiek) perspectief te plaatsen en daarover adequaat te adviseren.
 • Je bent bekend met opdrachtgeverschap, waaronder uitbesteden en contractmanagement.
 • Je beschikt over belangrijke adviesvaardigheden, zoals het ontwerpen en (bege)leiden van workshops en conferenties en het geven van feedback.
 • Je bent analytisch en in staat verbanden te leggen en dossiers te koppelen.
 • Je bent in staat invloed uit te oefenen op anderen, zodat zij enthousiast worden of hun mening aanpassen.
 • Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen, oog voor formele en informele verbanden in een organisatie en je kunt effectief omgaan met tegengestelde belangen.
 • Je bent je bewust van de invloed en gevolgen van jouw handelen op de organisatie.
 • Je bent creatief en sterk in netwerken, hebt een flexibele instelling, en je kunt je werk goed plannen en organiseren.

Salarisniveau schaal 13
Minimum salaris: €5.050 bruto per maand
Maximum salaris: €6.300 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Voor deze taken zorgt Defensie ervoor dat militaire eenheden beschikbaar zijn en nationaal en internationaal ingezet kunnen worden.

Bestuursstaf
De Bestuursstaf (BS) ondersteunt de minister en de staatssecretaris bij de besturing van de Defensieorganisatie en adviseert beide bewindspersonen als leden van het kabinet. De BS zorgt voor een beheerste uitvoering van het beleidsproces en de bedrijfsvoering van het ministerie van Defensie. De BS stuurt de operationele commando's en de dienstencentra aan en stelt de beleidskaders voor de gehele Defensieorganisatie vast. In de Bestuursstaf zijn, naast de secretaris-generaal, drie kernspelers. Zij bereiden samen het merendeel van de besluitvorming voor en zijn het hoogste adviesorgaan van de minister. Dit zijn de directeur-generaal Beleid, de Commandant der Strijdkrachten en de hoofddirecteur Financiën en Control.

Bij Defensie werken ongeveer 50.000 medewerkers. Daarmee zijn we een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

De directie Juridische Zaken (DJZ) vervult de centrale juridische, bestuurlijke en wetgevingsfunctie van het departement. De hoofddoelstellingen van de DJZ zijn:

 • de juridische ondersteuning en advisering van de minister en de Defensieonderdelen, onder andere op het gebied van wet- en regelgeving, bij het voeren van gerechtelijke procedures en bij de inzet van de krijgsmacht;
 • het bewaken van de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van het Defensiebeleid;
 • het optreden als vertegenwoordiger en adviseur van de minister en de secretaris-generaal bij het verlenen van militaire bijstand op grond van de Politiewet.

Cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht
Het cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht zorgt voor de juridische en bestuurlijke ondersteuning en advisering op het gebied van het bestuursrecht, het strafrecht en tuchtrecht.

Als het gaat om straf- en tuchtrecht zijn wij het contactpunt voor het Openbaar Ministerie en de Nationale Ombudsman. Op het gebied van het bestuursrecht zijn we adviseur en procesvertegenwoordiger in zaken die het omgevingsrecht, milieurecht, luchtvaartwetgeving, maar ook de Wet openbaarheid van bestuur betreffen.

 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld voordat we de selectie uitbreiden met externe kandidaten.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
leiden

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.