Helaas, deze vacature is niet actief.

Universitair docent Internationale Veiligheidsstudies in Breda

Beschrijving

Als Universitair docent Internationale Veiligheidsstudies ben je belast met het ontwikkelen en verzorgen van toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen, uitgaande van het facultaire onderwijsprogramma, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de onderwijsonderdelen ten aanzien van kennis, inzichten, vaardigheden, competenties en attitudes bij studenten te realiseren.

Je initieërt, ontwerpt en organiseert en verricht multidisciplinair en interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek op een breed en specialistisch onderzoeksgebied teneinde erkende wetenschappelijke kennis en inzichten te ontwikkelen en deze toe te passen, zowel binnen een onderzoeksgebied als binnen het onderwijs.

  • Je hebt een afgeronde academische opleiding (doctoraal of WO-master) binnen de domeinen internationale betrekkingen, conflictstudies, politieke wetenschappen, sociale wetenschappen of antropologie.
  • Je hebt kennis van de internationale veiligheids-en conflictproblematiek en de politieke en geopolitieke determinanten daarvan.
  • Je beschikt over aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing.
  • Je bent in het bezit van een Basis Kwalificatie Onderwijs aangevuld met modules op het gebied van ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs of (aansturen van) onderwijsvernieuwing.
  • Je hebt ervaring met het geven van hoger onderwijs.
  • Je hebt aantoonbare ervaring met het zelf ontwikkelen van onderwijsmateriaal en/of participatie in onderwijsvernieuwingsprojecten.
  • Je hebt aantoonbare onderzoekservaring, blijkend uit verschillende publicaties van erkend gehalte (dit criterium geldt ‘minder zwaar’ indien de aanstelling geschiedt direct na de promotie).

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.400 bruto per maand
Maximum salaris: €5.650 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur 24 maanden (proeftijdaanstelling)
Aantal uren per week 38
Plaats Breda - Isaac Delprat Paviljn, Noord-Brabant

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij Defensie aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze ICT-organisatie.

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of adv-uren op te bouwen.

Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een ov-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

De werkzaamheden worden verricht binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

De doelstelling van de FMW is het verzorgen van de wetenschappelijke bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding Military Strategic Studies. De faculteit verzorgt daarnaast onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA; namelijk KIM, KMA, IDL en ECLD. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en dat daarnaast twee leden kent, een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat 3 capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Technische Wetenschappen (MTW). Vanuit deze capaciteitsgroepen wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen deze capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent (UHD), universitair docent (UD) en docent.

Binnen de capaciteitsgroep KW zijn er leerstoelen op de volgende terreinen: Internationale Veiligheidsstudies (IVS), Militair Recht (MR), Cyber Security, Militaire Geschiedenis (MG), Militair Operationele Wetenschappen (MOW) en Inlichtingen & Veiligheid (I&V). De capaciteitsgroep KW kent de volgende UHD-posities: Reconstructie & Stabilisering, Conflictstudies, Militair Recht, Strategie, Intelligence & Security en 2 x UHD Operationele Analyse, 1 x UHD Irregular Warfare en 1 x UHD Security & Def Policy. De UHD’s Operationele analyse en Militair Recht en de hoogleraar Militair Operationele Wetenschappen zijn militair wetenschappelijke functies. De UD-functies en de docentfuncties (burger en militair) binnen de capaciteitsgroep KW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

Binnen de capaciteitsgroep KW zijn er leerstoelen op de volgende terreinen: Internationale Veiligheidsstudies (IVS), Militair Recht (MR), Cyber Security, Militaire Geschiedenis (MG), Militair Operationele Wetenschappen (MOW) en Inlichtingen & Veiligheid (I&V). De capaciteitsgroep KW kent de volgende UHD-posities: Reconstructie & Stabilisering, Conflictstudies, Militair Recht, Strategie, Intelligence & Security en 2 x UHD Operationele Analyse, 1 x UHD Irregular Warfare en 1 x UHD Security & Def Policy. De UHD’s Operationele analyse en Militair Recht en de hoogleraar Militair Operationele Wetenschappen zijn militair wetenschappelijke functies. De UD-functies en de docentfuncties (burger en militair) binnen de capaciteitsgroep KW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

De huidige vacature voor een universitair docent A valt onder de sectie IVS. De sectie IVS richt zich op het brede veld van internationale veiligheids- en conflictstudies. IVS poogt hierbij een kritische blik op de complexiteit van het internationale vredes- en veiligheidsvraagstuk te bevorderen met inbegrip van de veelheid aan internationale, statelijke en niet-statelijke actoren. IVS hoopt hierdoor de nationale en internationale conflictdynamiek te doorgronden, en tevens een overzicht te bieden van de beschikbare militaire en niet-militaire middelen voor conflictoplossing en post-conflict vredesopbouw en staatsvorming.

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van het aanstellingsproces.

Uw sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaard-termijn die de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart. Indien u een sollicitatiebrief en CV hebt ge-upload en/of een showdossier hebt aangemaakt in de vacaturebank, dan dient u dit ? indien gewenst - na afronding van de selectieprocedure zelf te verwijderen

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Breda

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.