Helaas, deze vacature is niet actief.

Leden en voorzitter adviescommissie bezwaarschriften in Hoofddorp

Beschrijving

De gemeente Haarlemmermeer streeft naar een transparante en uniforme heroverweging van haar besluiten waarover bezwaarschriften zijn ingediend. Met het oog daarop is in 1995 de commissie van advies voor de bezwaarschriften ingesteld. De commissie heeft tot taak de bestuursorganen van de gemeente te adviseren over de ingediende bezwaarschriften. De commissie doet ook aanbevelingen ter voorkoming van bezwaarschriften. De commissie bestaat uit een externe voorzitter, externe leden en ambtelijke leden. In verband met het vertrek van de voorzitter en een aantal externe commissieleden zoeken burgemeester en wethouders kandidaten voor de functie van:

 

(externe) Leden en voorzitter van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften

 

Wat ga je doen?

De commissie houdt wekelijks hoorzittingen, waaraan ook ambtelijke commissieleden kunnen deelnemen.

De commissie bezwaarschriften adviseert na het horen van indieners van bezwaarschriften en eventuele belanghebbenden, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Het horen en vervolgens het adviseren gebeurt door een wisselend samengestelde hoorcommissie van maximaal drie leden, welke wordt voorgezeten door één van de externe leden of de voorzitter van de commissie. Er wordt iedere week op maandagochtend (sociale kamer) en dinsdagochtend (algemene kamer) een hoorzitting gepland, en zonodig ook op donderdagochtend.

De commissie vergadert minimaal 2 maal per jaar. De commissie behandelt bezwaarschriften op het gebied van o.m. het omgevingsrecht, de Wegenverkeerswet, de Algemene Plaatselijke Verordening, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Huisvestingswet en de subsidieverordening.

Belastingen, retributies, ambtenarenzaken vallen buiten het werkterrein van de commissie. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat.

 

Wat neem je mee?

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Je hebt een relevante opleiding en/of ervaring op het terrein van het bestuursrecht en op tenminste één van de boven vermelde rechtsgebieden. Je hebt kennis en inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur. Je hebt kennis van of ervaring met gemeentelijke organisaties en de ambtelijke en bestuurlijke verhouding daarin.  Je hebt een brede maatschappelijke en sociale betrokkenheid en ervaring. Je beschikt over goede communicatieve, sociale en redactionele vaardigheden. Je bent minimaal 2 keer per maand een dagdeel beschikbaar.

 

Voor de voorzitter geldt aanvullend dat de kandidaat:

  • Ervaring heeft met het voorzitten en leiden van vergaderingen;

  • Hiertoe minimaal 2x per jaar de plenaire vergadering voorbereidt in samenwerking met het ambtelijk aanspreekpunt;

  • Zorgdraagt voor eenheid in zowel de werkwijze als in de advisering;

  • Fungeert als eerste aanspreekpunt voor de externe commissieleden.


De kandidaten mogen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Haarlemmermeer, noch deel uitmaken van een commissie of instelling die betrokken is bij de voorbereiding, de advisering of de vorming van het gemeentelijk beleid, de gemeentelijk besluitvorming en de uitvoering daarvan.

 

Wat wij bieden

De leden ontvangen maandelijks een vergoeding per bijgewoonde hoorzitting of plenaire vergadering van de commissie. De voorzitter ontvangt een aanvullende vergoeding voor bijkomende werkzaamheden. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt.

 

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Hoofddorp
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Hoofddorp | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.