Helaas, deze vacature is niet actief.

Business Controller in Utrecht

Beschrijving

Ben jij die gedreven business controller?
De directie Financiën en Control van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) is voor haar afdeling Dedicated Business Control op zoek een business controller.

Als business controller werk je bij de Afdeling Dedicated Business Control die is toegewezen aan staf DOSCO. Wij verwachten dat jij in staat bent je de wereld van Defensie snel eigen te maken en de afdelingen en projecten van staf DOSCO ondersteunt op het gebied van begrotingen, management informatie en financieel beheer. Je werkt daarbij dicht tegen de inhoudelijke business aan en adviseert de afdelingshoofden en projectleiders. Je neemt het voortouw in de begrotingscyclus op de staf. Tegelijkertijd heb je als controller een eigen verantwoordelijkheid om te signaleren en te adviseren op het terrein van onder meer rechtmatigheid, processen en business cases. Naast reguliere werkzaamheden draag je bij aan verbeterprojecten op het gebied van financiële duurzaamheid en performance management. Waar nodig en mogelijk ben je als Dedicated Business Controller in staat ook breder binnen DOSCO te ondersteunen bij andere Afdelingen Dedicated Business Control.

  • Je bent een resultaatgerichte controller met een afgeronde WO opleiding op het gebied van Finance & Control, (bedrijfs)economie, MBA, bedrijfs- of bestuurskunde.
  • Kennis van en ervaring met overheidsfinanciën is een pre.
  • Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en hebt een flexibele instelling.
  • Je bent creatief, en beschikt over een groot analytisch vermogen.
  • Je kunt onafhankelijk een oordeel vormen, scherp en constructief adviseren en helder communiceren en rapporteren.
  • Je kunt zelfstandig werken, ook onder druk.
  • Je beheerst het Nederlands zeer goed in woord en geschrift.

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.400 bruto per maand
Maximum salaris: €5.650 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur 24 maanden (proeftijdaanstelling)
Aantal uren per week 38
Plaats Utrecht - Kromhoutkazerne, Utrecht

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

ls één van de defensieonderdelen is het Defensie Ondersteuningscommando hét shared service center voor Defensie. Het ondersteunt wereldwijd de krijgsmacht in al haar taken met onder andere huisvesting, catering, gezondheidszorg, transport en personele en facilitaire diensten. Het Defensie Ondersteuningscommando stelt de mens centraal en neemt verantwoordelijkheid in de ontwikkeling naar een adaptieve en duurzaam inzetbare krijgsmacht met collega’s die op hun taak berekend zijn.

Ondersteuning, projecten en compliance vormen pijlers van de core business en vereisen een actieve rolneming. Dat vergt focus, transparantie en urgentiebesef op de balans tussen opgedragen taken en daarvoor beschikbare mensen en middelen, en op normering en prestatiesturing van de dagelijkse ondersteuning. Dat doen we door te presteren, door samen te werken en te innoveren.

De directie Financiën en Control bestaat uit de afdeling Concern Control en vijf afdelingen Dedicated Business Control. De dedicated business controlcapaciteit zit dicht op de uitvoering en kan hierdoor aan de commandanten van de desbetreffende organisatieonderdelen binnen het Defensie Ondersteuningscommando de informatie en het advies verschaffen die benodigd is om de organisatieonderdelen te sturen. Tevens borgt de aanwezigheid van de Dedicated Business Controllers een goede invulling van de processen begroting, financieel beheer en managementinformatie binnen de divisies.

De directie Financiën en Control (DF&C) bewaakt de doelmatigheid en rechtmatigheid, het behalen van de doelstellingen en het nakomen van afspraken. Tevens is DF&C verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de managementinformatie. DF&C levert hiertoe ondersteuning aan de commandanten van het Defensie Ondersteuningscommando, waaronder een belangrijke adviserende functie vanuit financieel-economisch perspectief. Richting de commandanten heeft de controller een toetsende functie en treedt deze op als een constructief kritisch partner voor het management.

De vacature betreft een functie bij de Afdeling Dedicated Business Control die is toegewezen aan de staf van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). DOSCO ondersteunt het ministerie van Defensie in de vorm van Personeel & Organisatie, Facilitair en Logistiek, Beveiliging, Vastgoed, Opleidingen en Geneeskundige dienstverlening. Deze ondersteuning wordt geleverd in Divisies en bedrijven. Staf DOSCO ondersteunt bij de besturing van DOSCO en van de Divisies en voert centrale projecten uit. Staf DOSCO bestaat uit een Directie personeel & organisatie, Vraag en Aanbod Management, Bedrijfsvoeringsondersteuning, Vastgoedmanagement, Bestuursondersteuning en Inkoop- en Contractmanagement.

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
De standplaats is Utrecht.

Uw sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaard-termijn die de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er een bezwaar- en/of be-roepsprocedure wordt gestart.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.