Helaas, deze vacature is niet actief.

Hoofd afdeling Bedrijfsvoering in Den Helder

Beschrijving

De Koninklijke Marine zet zich als één team van vloot en mariniers dagelijks in voor vrede en veiligheid in Nederland en daarbuiten. Binnen de afdeling Geneeskundige en Personele Zorg dragen wij bij aan de personele inzetbaarheid van de Koninklijke Marine, zowel voor, tijdens als na de uitvoering van opgedragen taken. Als hoofd Bedrijfsvoering zet jij je bij ons in voor soepel lopende processen.

Jij richt je op de primaire en ondersteunende processen binnen de organisatie. Je ziet toe op de juiste werking van processen binnen het netwerk en geeft leiding aan de stafafdeling Bedrijfsvoering. Daarbij leg je direct verantwoording af aan het hoofd van de afdeling Geneeskundige en Personele Zorg (GPZ). De stafafdeling Bedrijfsvoering bestaat uit:

 • medewerkers van beheersen en verbeteren: de senior medewerker financiën en control, de adviseurmMatrieellogistiek (MATLOG), een medewerker van MATLOG en de chef der equipage (CdE) die zich richt op personele aspecten;
 • secretariaatmedewerkers.

Je draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en kwantiteit van bedrijfsprocessen binnen de afdeling GPZ. Dat doe je door het:

 • borgen van de naleving van voorschriften, overeengekomen procedures en richtlijnen;
 • zorgdragen voor managementrapportages zoals jaarplannen, weekbrieven en jaarverslagen ten aanzien van geleverde producten en diensten, en het verantwoorden van de uitvoering van de plannen;
 • opstellen en implementeren van nieuwe rapportagewijzen op financieel, materieel en personeelsgebied;
 • borgen van de naleving van voorschriften, overeengekomen procedures en richtlijnen;
 • bewaken van de informatiemanagementprocessen.

Daarnaast bewaak je in nauwe samenwerking met het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) P&O het personeelsbeleid voor het medische personeel door het:

 • adviseren over langetermijnpersoneelsvraagstukken;
 • voeren van overleg met P&O Advies van de Koninklijke Marine, samen met de CdE van GPZ;
 • ondersteunen van verandertrajecten binnen GPZ.

Je bent eindverantwoordelijk voor de financiële processen bij GPZ door het:

 • betrokken zijn bij het vraag- en aanbodmanagementoverleg;
 • toekennen van deelbudgetten van onderafdelingen van GPZ en het eventueel herverdelen ervan bij onder- of overrealisatie;
 • deelnemen aan het financieel overleg over prioriteitstellingen binnen CZSK;
 • sturing geven aan de financiële administratie met betrekking tot de budgetten die toebedeeld zijn aan de GPZ-onderafdelingen.

Tot slot draag je zorg voor een goede medische materieellogistieke keten door toe te zien op betrokkenheid van GPZ bij het aanlopen van de financiële kaders als het gaat om nieuwbouw en verbouw van varende eenheden en bij vervangingstrajecten en grote nieuwe en reguliere aankopen van hardware binnen de medische keten.

 • Je hebt een relevante hbo-opleiding op het gebied van bedrijfskunde, economie, (bestuurlijke) informatiekunde of een gelijkwaardige combinatie van opleiding en/of ervaring, aangetoond via een assessment.
 • Je bent goed ingevoerd in projectmanagement (PRINCE2).
 • Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Je beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van bedrijfsvoeringsaspecten, managementondersteuning, plannings- en voortgangstechnieken.
 • Je kent de primaire, ondersteunende en besturings- en beheersingsprocessen binnen de (medische materieel)logistieke keten.
 • Je bent vaardig in het gebruik van bestuurlijke informatiesystemen van Defensie.
 • Je hebt kennis van de (medische) logistieke keten.
 • Je kunt medewerkers coachen waaraan leiding wordt gegeven.
 • Je kunt rapportages analyseren en opstellen.
 • Je bent integer en resultaat- en omgevingsgericht.
 • Je toont durf, bent besluitvaardig en kunt goed samenwerken.

Salarisniveau schaal 11
Minimum salaris: €3.600 bruto per maand
Maximum salaris: €4.950 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Aantal uren per week 38
Plaats Den Helder, Noord-Holland

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

De Koninklijke Marine levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van Nederland en zijn bondgenoten. Zo draagt de marine bij aan de versterking van de internationale rechtsorde, het vrije gebruik van de zee en de behartiging van Nederlandse belangen in de territoriale wateren. De missie van de marine is dan ook 'wereldwijd veiligheid op en vanuit zee'.

De Koninklijke Marine zet zich als één team van vloot en mariniers dagelijks in voor vrede en veiligheid in Nederland en daarbuiten. De marine staat borg voor het vrije gebruik van de zee. Daarnaast handhaaft zij de belangen van het koninkrijk in territoriale wateren en draagt zij bij aan het expeditionaire vermogen van de krijgsmacht.

Afdeling Geneeskundige en Personele Zorg
De afdeling Geneeskundige en Personele Zorg (GPZ) draagt bij aan de personele inzetbaarheid van de Koninklijke Marine, zowel voor, tijdens als na de uitvoering van opgedragen taken. Daarnaast draagt de afdeling GPZ bij aan goed werkgeverschap. Dat doen we door te voorzien in maritiem geneeskundige zorg, waarbij we voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen en de professionele standaard. Ook voorzien we in algemene, operationele en bijzondere operationele personeelszorg, en dragen we binnen de Koninklijke Marine bij aan leiderschapsontwikkeling. De zorg draait om eenheden en personeel van de Koninklijke Marine en hun thuisfront.

GPZ bestaat uit het Duik Medisch Centrum, Sociaal Medische Zorg, Role 1 Command Group, Operationeel Geneeskundige Zorg, Personele Zorg, Maritieme Teamtrainingen Leiderschap, Case Management en de afdeling Bedrijfsvoering. GPZ kent een 120-tal functieplaatsen.

 • Een door jou opgestelde sollicitatie-/motivatiebrief is onderdeel van de selectieprocedure. Stuur jouw schriftelijke en/of digitale sollicitatie-/motivatiebrief en cv aan mevrouw E.L. Hartsuiker via .
 • Neem voor meer informatie over de functie contact op met de heer R.J. Jurriansen via 0223 – 65 36 11, 06 - 20 02 18 81 of .

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Helder

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.