Helaas, deze vacature is niet actief.

1e Beheerder ICT in Schiphol

Beschrijving

Binnen de afdeling Generieke IT & Infrastructuur (GIT&Infra) sectie Netwerken van Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) zijn wij op zoek naar een 1ste Beheerder ICT voor ons team die zich met name toelegt op Netwerkruimtes. ( Environment Management)

Defensie stelt hoge eisen aan haar ICT-producten en -diensten. Deze moeten van hoogstaande kwaliteit, veilig en 24/7 beschikbaar zijn. Iedereen moet op elk moment van de dag waar dan ook bij zijn of haar informatie en systemen kunnen. Van de medewerkers in uitzendgebieden en militairen op oefening tot de Koninklijke Marechaussee aan de grens en op Schiphol. Wat er ook gebeurt, de IT van Defensie moet het altijd doen!

Wat ga je doen?

Als 1ste Beheerder ICT ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van complexe ICT-producten en diensten. De werkzaamheden bestaan uit het aanvragen en coördineren van ICT-gerelateerde werkzaamheden in relatie tot onze vastgoed en het inventariseren van aanwezige of te plaatsen ICT-middelen. 

Als 1ste Beheerder ICT;

Coördineer je complexe, ICT-gerelateerde vastgoed aanvragen, door:

 • Het scheppen van een goed beeld van de opdracht, indien nodig door middel van een site survey.
 • Inventarisatie van aanwezige of de te plaatsen ICT-middelen.
 • Het uitzetten van opdrachten voor het maken van ontwerpen.
 • Het uitzetten en coördineren van de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden.
 • Informatie geven over de voortgang van opdrachten aan de betrokken partijen; o Het bijwonen van werkoverleggen.
 • Het controleren van de uitgevoerde werkzaamheden en uitzetten van vervolgacties.

Beheer je de ICT-middelen, door:

 • Het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem.
 • Het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten.
 • Het zo nodig inwinnen van nadere informatie.
 • Het indirect maken en registreren van nadere afspraken met RVB, klanten en opdrachtgevers.
 • Het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT-middelen.
 • Het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaaN.
 • Het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering.
 • Het nemen van preventieve en correctieve maatregelen;

Verricht je de administratie van de werkzaamheden, door:

 • Het verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden.
 • Het registreren en rapporteren van afwijkingen en problemen.
 • Het aanleveren van configuratiebeheer informatie.

Bied je ondersteunende werkzaamheden, door:

 • Het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis.
 • Het in overleg met de aangewezen Technisch Verantwoordelijke opstellen en uitbrengen van technische adviezen binnen het werkgebied.
 • Het uitvoeren van werkvoorbereiding.
 • Het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast.

Begeleid en coach jij collega Beheerders ICT en Werkvoorbereiders.

Specifieke werkzaamheden voor Environmental Management binnen de Sectie Netwerken: Productspecificatie;

 • Opstellen en onderhouden van technische documentatie (montagevoorschriften, beheer en kastinrichting).
 • Opstellen en onderhouden van werkinstructies.

Realiseren;

 • Engineering (ontwerp en uitwerking o.a. m.b.v. MS Visio) bij aanpassing, verbetering of inrichting van (netwerk) ruimtes. z Vloerplan z Kasttekeningen z Kabelplan z Functionele Koppel Tabel.
 • Opleveren van een bouwplan (de EMNW versie van het Telecomplan) bij uit te voeren werkzaamheden door niet Defensie afdelingen.
 • Indien nodig houden van een Site Survey in een netwerkruimte.
 • Regievoering bij uitvoer werkzaamheden.
 • Acceptatie van (nieuwe) netwerkruimtes en/of kasten opgeleverd vanuit eigen of klant opdrachten.

Advies en Analyse;

 • Adviseren over technische aspecten m.b.t. Enviromental Management.
 • Adviseren over aanpassingen, verbeteringen en inrichting van (netwerk)ruimtes.

Monitoring;

 • Beheer (niet functioneel) van de monitoring in (netwerk)ruimtes.
 • Initiëren werkzaamheden voor onderhoud en vervanging (Lifecycle).
 • Analyseren en initiëren herstel van verstoringen (incidenten).
 • Analyseren en initiëren herstel bij overschrijding grenswaarden.
 • Initiëren registratie van apparatuur die onder beheer vallen van EM Netwerkruimtes.
 • Aanvragen van IP adres(sen) en poort(en) voor het koppelen van apparatuur die onder beheer vallen van EM Netwerkruimtes.

Instandhouding;

 • Uitvoeren van functioneel beheer op (netwerk)ruimtes en/of kasten: z Netwerkruimte (vloerplan en bezetting). z Kasten (bezetting op HE en kastindeling). z Distribution Frames (ODF, MDF) (bezetting en paneelindeling). z Elektrotechniek (belasting). z Koeling (belasting).
 • Uitvoeren van registratie (vloerplan, kasten, apparatuur, panelen, kabels en kastindeling).
 • Onderhoud en instandhouding van monitoring apparatuur t.b.v. netwerkruimtes.
 • Onderhoud en instandhouding van 230VAC UPS systemen (alle locaties) en 48VDC voedingssystemen inclusief inverters en accu’s (op niet Defensie locaties).
 • Aanvragen van objectcodes voor nieuwe of nog niet geregistreerde netwerkruimtes.
 • Uitgeven van hoogte-eenheden en bijwerken van de administratie (kasttekening).
 • Initiëren werkzaamheden voor onderhoud en vervanging (Lifecycle). z Op alle locaties in Nederland buiten Defensie.
 • Analyseren en initiëren herstel van verstoringen (incidenten).
 • Controle bij oplevering van werkzaamheden en/of (netwerk)ruimtes.
 • Initiëren werkzaamheden voor onderhoud en vervanging (Lifecycle).
 • Analyseren en initiëren herstel van verstoringen (incidenten).

Wat zijn de eisen?

• Minimaal MBO niveau 4 diploma Informatica of gerelateerd kennisgebied.
• HBO werk- en denkniveau.
• VCA certificaat (evt. te behalen voor aanvang op eigen kosten gedurende   de screeningsperiode).
• Specifieke kennis van (inrichting van) netwerkruimtes.
• Specifieke (technische) kennis van passieve koper- en glasvezel   netwerkinfrastructuren; • Algemene kennis van WAN en LAN (IP) infrastructuren.
• Generieke kennis van noodstroomoplossingen, koeling, switching en WiFi.• Je hebt ervaring als ICT beheerder.
• Je hebt ervaring met Projectmatig werken
• Je hebt ervaring met Microsoft Office en MS Visio.
• Je bent vaardig in het opstellen van adviezen en rapportages.
• Je bent in staat om licht tilwerk te verrichten, bijvoorbeeld in het geval van    installatiewerkzaamheden.

Wensen:

• Inzicht in de bouwstenen en het processenmodel van JIVC.
• Je bent bekend met complexe ICT gerelateerde vastgoedprojecten.
• Kennis van ondersteunende processen in de ICT.
• Je hebt ervaring met een werkzaamhedenregistratiesysteem, kwaliteitszorg en beveiliging.

Competenties:

• Analyseren
• Flexibel
• Nauwkeurig
• Plannen en organiseren 
• Verantwoordelijk  
• Initiatief    
• Samenwerken
• Ontwikkelen medewerkers

Salarisniveau schaal 9
Minimum salaris: €2.800 bruto per maand
Maximum salaris: €3.900 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Maasland, Zuid-Holland

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij Defensie aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze organisatie.

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand.  Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met  onbeperkt reizen door heel Nederland.

Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft circa 50.000 medewerkers en is daarmee één van de grotere werkgevers van Nederland.

Het Joint IV Commando (JIVC) is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs.  Medewerkers werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Cluster Beveiliging van de afdeling Git & Infra, organisatorisch ondergebracht in het JIVC van de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

De primaire doelstelling van GIT & Infra is het exploiteren van de Defensie-infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. De productieclusters hebben binnen de doelstelling van GIT & Infra als doel het realiseren van de beschikbaarheid en het beheer van gekwalificeerd personeel en materieel om uitvoering te geven aan proces-, project- en resourcemanagement activiteiten op het gebied van Realiseren en Leveren. De kaders (hoe, wat en wanneer) zijn afkomstig vanuit de sturende clusters (Processen, Producten en Planning). Elk productiecluster houdt zich met een specifiek werkgebied bezig.

Git & Infra biedt een zelfstandige functie binnen een dynamische en klantgerichte organisatie en uitstekende arbeidsvoorwaarden waaronder uitgebreide opleidingsmogelijkheden en studieverlof. Flexibele werktijden, minimaal 23 vakantie- en 12 ADV dagen per jaar. Een goede regeling op het gebied van ouderschapsverlof en kinderopvang bieden de mogelijkheid voor een perfecte balans tussen werk en privéleven.

Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.

Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Voorwaarden aanstelling burger: Een Nederlandse nationaliteit of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden (Een vergunning is niet nodig voor werknemers uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en uit Zwitserland. Voor deze landen geldt een vrij verkeer van werknemers).

De medewerker is bereid om de eed of belofte af te leggen.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Schiphol

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.