Helaas, deze vacature is niet actief.

Sectorhoofd in Amsterdam

Sector Veiligheid, Vergunningverlening en ... De... Als sectorhoofd ben je de aanjager en opdrachtgever van diverse programma’s en projecten. Je bent net als de andere 10 sectorhoofden in de organisatie verantwoordelijk voor één...

Beschrijving

Sector Veiligheid, Vergunningverlening en  Handhaving De functie

Als sectorhoofd ben je de aanjager en opdrachtgever van diverse programma’s en projecten. Je bent net als de andere 10 sectorhoofden in de organisatie verantwoordelijk voor één of meerdere complexe opgaven. Deze opgaven zijn sector overstijgend en vragen horizontale afstemming, integrale sturing  alsmede het bewaken van de samenhang tussen de verschillende opgaven.
 
Samen met de andere sectorhoofden en directie geef je vorm aan de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie in het aangaan van de opgaven voor de komende jaren. Dit betekent het mede verantwoordelijk zijn voor de doorontwikkeling van rollen, processen en structuren.
 
Je bent de eerste adviseur van de burgemeester (en college) op het terrein van Veiligheid, Havens & Vaarwegen, Handhaving en Vergunningverlening (ook in het licht van de Omgevingswet). Bijzondere aandacht gaat uit naar het ondermijningsdossier. De portefeuille Veiligheid en Handhaving is een belangrijke portefeuille van de burgemeester en vindt haar uitvoering in de haarvaten van de stad. Het is een belangrijke en zeer zichtbare taak van de gemeente die 24 uur per dag wordt uitgevoerd. De strijd tegen de ondermijning door georganiseerde criminaliteit heeft de volle aandacht van het bestuur en derhalve ook van jou als sectorhoofd  Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving. Daarnaast weet jij:

 • de verbinding te maken en stimuleren tussen de operationele teams en afdelingen binnen de sector en de organisatie;
 • de burgemeester als eerste adviseur optimaal en compleet te adviseren, te ontlasten en te ondersteunen op het veiligheidsdomein, ondermijning en vergunningverlening. Je zit daarom de wekelijkse staf Veiligheid en Handhaving voor, de combi staf zorg en veiligheid samen met het betreffend afdelingshoofd;
 • de integrale samenwerking te bevorderen in de gehele organisatie, waarbij de opgaven leidend zijn (en niet de organisatie inrichting);
 • constructief samen te werken met verschillende externe partijen, waaronder Politie en Veiligheidsregio;
 • invulling te geven aan je ambtelijk opdrachtgeverschap  op (sector overstijgende) opgaven en projecten;
 • actief deel te nemen in strategische stuurgroepen en sector overstijgende overleggen;
 • op de realisatie van het begrotingsprogramma en organisatie-brede opgaven te (blijven) sturen;
 • de gemeente te vertegenwoordigen bij diverse (netwerk-)bijeenkomsten en bouw je voortdurend aan je netwerk.
Wij verwachten van je dat je het Zaanse beleid uitdraagt, aandacht hebt voor integriteit, staat voor een inclusieve organisatie en door te inspireren bijdraagt aan het welbevinden van medewerkers.Jouw profiel

Wat vragen wij van de persoon die deze prachtige, verrassende, veeleisende, niet 9 tot 5 functie komt vervullen?

 • Een stevige persoonlijkheid die kennis en visie op de gebieden van Veiligheid, Handhaving, Vergunningverlening (en zeker ook ondermijning als speerpunt van het college) combineert met een sterke bestuurlijke gevoeligheid. 
 • Bewezen kracht op de koppeling van strategische denkkracht met daadkracht (en reflectie).
 • Alert politiek-bestuurlijk bewustzijn om vanuit die bril mee te denken over kansen en risico’s voor de ontwikkeling van Zaanstad.
 • Vanuit politiek-bestuurlijke gevoeligheid (als eerste adviseur van de portefeuillehouder) vanuit mogelijk maken en grenzen bewaken toegevoegde waarde  kunnen inbrengen.
 • Een koel hoofd houden bij incidenten en crises, waarbij je de sparringpartner, de verbinder en de analist kunt zijn voor de operationeel betrokkenen en richting houdt op het bestuurlijke proces.
 • Je voelt je thuis in het complexe krachtenveld van de lokale overheid. Je weegt informatie vanuit verschillende invalshoeken zorgvuldig af, zoekt afstemming met verschillende belanghebbenden en komt tot een afgewogen oordeel.
 • Hard op de inhoud, maar zacht op de relatie. Je bent zichtbaar, actief en benaderbaar zowel binnen de stad als de organisatie. De 6 afdelingshoofden zet je optimaal in  hun rol met een combinatie van vrijheid en ruimte om met betrokkenheid in te kunnen spelen op de situatie waarin de medewerkers in de uitvoering regelmatig mee te maken krijgen.
Het aanbod

Het salaris van de Sectorhoofd is vastgesteld in schaal 15, € 5.129,- en € 7.215,- bruto per maand op basis van 36 uur. Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. In de lerende, op ontwikkeling gerichte organisatie waar Zaanstad zich meer en meer naar toe ontwikkelt, krijgt de individuele medewerker alle kans om zijn of haar talent te ontwikkelen. Interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 36-urige werkweek, een goede verlofregeling, flexibiliteit in arbeidstijden en een uitstekende pensioenvoorziening. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van maar liefst 17,05% om naar eigen inzicht te besteden, bijvoorbeeld aan extra vakantiedagen. Op basis van fiscale uitruil wordt er tegemoet gekomen in de reiskosten. Kijk voor een uitgebreid overzicht van onze arbeidsvoorwaarden op:
 
De gewenste startdatum is 1 december 2019.

De organisatie

Zaanstad is een prachtige stad, omringd door een bijzonder landschap en met de Zaan als ruggengraat. Zaanstad is een dynamische en eigenzinnige stad, die zich door de jaren heen steeds opnieuw heeft uitgevonden. Zaankanters zijn van nature innovatief en ondernemend. Met ruim 155.000 inwoners behoort Zaanstad tot de 20 grootste gemeenten van Nederland en is, zowel regionaal als landelijk, een relevante speler. De komende jaren wordt gebouwd aan een welvarende, veilige, klimaat neutrale en duurzame stad, waar iedere Zaankanter prettig en gezond woont.
 
Als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft Zaanstad belangrijke opgaven. Het realiseren van een krachtige en innovatieve economie, snellere verbindingen, betere sociale voorzieningen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. Zaanstad staat aan de vooravond van een schaalsprong naar 200.000 inwoners in 2040. Zaanstad heeft de ambitie deze groei te combineren met het vergroten van de stedelijke en maatschappelijke kwaliteit van de stad.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Amsterdam | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.