Helaas, deze vacature is niet actief.

Kwartiermaker Cyber Innovation Hub in Den Haag

Beschrijving

De cyberdreiging is de afgelopen jaren fors toegenomen. Om ons land te beschermen tegen digitale aanvallen is samenwerken op het gebied van cyber(security) cruciaal. Dat gaat gebeuren in de Cyber Innovation Hub. Jij zet als kwartiermaker jouw kennis in om te zorgen een optimale voorbereiding voor die hub. Zo lever jij een belangrijke bijdrage aan een veilige samenleving.

Als kwartiermaker van de Cyber Innovation Hub (CIH) heb je een aantal specifieke taken. Bijvoorbeeld het formeren van een kernteam om je activiteiten te ondersteunen. En het op korte termijn uitvoeren van in elk geval twee pilotprojecten. Ook is het jouw taak om de CIH te operationaliseren en de pilots op te schalen om zo door te groeien naar een definitieve hub. Je voert je taken uit namens de Cyber Governance Board, waarin alle partijen op het gebied van cyber binnen Defensie zijn vertegenwoordigd. De hoofddirectie Bedrijfsvoering is er om je te ondersteunen bij de inrichting van de hub en het formeren van een kernteam.

 • Je hebt universitair niveau.
 • Je hebt uitgebreide kennis rondom cyber en/of innovatie in de publieke en private sector, inclusief een netwerk op dit gebied.
 • Je hebt kennis van zowel kleine en grote ondernemingen als overheidsorganisaties.
 • Je hebt ervaring in het opstarten en opbouwen van een geheel nieuwe activiteit.
 • Je hebt affiniteit met wetenschap, met het formaliseren van samenwerkingen en met cultuuraspecten rondom wendbaarheid en adaptiviteit.
 • Je hebt inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in een bredere context dan je eigen bedrijfsvoeringsgebied.
 • Je bent vaardig in het operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren.
 • Je bent vaardig in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen.
 • Je kunt zowel programmatisch als projectmatig werken.
 • Je bent je bewust van de invloed en gevolgen van jouw handelen op de organisatie.
 • Je kunt anderen beïnvloeden zodat zij enthousiast worden of hun mening of houding aanpassen.
 • Je bent goed in staat afwegingen te maken en op basis daarvan tot een keuze komen of conclusies te trekken.
 • Je bent sterk in het leggen en onderhouden van contacten met personen en organisaties die voor je eigen functie of organisatieonderdeel belangrijk zijn.
 • Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en benut deze kennis effectief.
 • Je bent creatief, ondernemend en doortastend.

Salarisniveau schaal 14
Minimum salaris: €5.300 bruto per maand
Maximum salaris: €6.950 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is zorgen dat operationele eenheden succesvol ingezet kunnen worden, zowel in nationaal als internationaal verband. Om dat nu en in de toekomst te kunnen blijven doen, is innovatie essentieel. In het bijzonder op het gebied van cyber, waar ontwikkelingen snel gaan, zoekt Defensie naar andere manieren om de kansen die deze ontwikkelingen bieden te benutten en bedreigingen tegen te gaan. Daarin staat Defensie niet alleen; het is een uitdaging die meerdere partners in Nederland hebben. Daarom wil Defensie een eerste stap zetten in het realiseren van een nationale Cyber Innovation Hub op het gebied van high-end cybersecurity. Een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap, en wellicht andere betrokkenen als incubators en kapitaalverstrekkers.

Cyber Innovation Hub
Het doel van de Cyber Innovation Hub (CIH) is cyberkennis en -kunde in Nederland te versterken. Ook willen we innovaties en experimenten faciliteren en een ecosysteem van partners bouwen, om zo bij te dragen aan het reduceren van cyberdreigingen. De CIH gaat de nationale samenwerking op het gebied van cyber versterken, het innovatieproces versnellen en de binnenkomst van partijen, zoals start-ups met ideeën, stroomlijnen. Deze manier van werken vraagt een inspanning van diverse partijen binnen Defensie. De implementatie van deze nieuwe manier van werken vergt tevens een cultuurverandering.

TNO heeft onderzoek gedaan naar een mogelijke inrichting van een CIH. Dit hanteren we als vertrekpunt voor de realisatie. Die realisatie start met een aantal pilots met twee doelen:

 • interne ordening: Het ontwikkelen van een werkbare innovatiemethode voor de CIH, inclusief een koppeling naar de implementatie. Daarbij kijken we onder meer naar inkoop, financiën, materieelbeheer, (financiële) planning en security;
 • ontwikkelen van een samenwerkingsmodel, wat samen innoveren en gezamenlijk programmamanagement met externe partners mogelijk maakt.

De aanbeveling van TNO is om de Cyber Innovation Hub uiteindelijk een zelfstandige entiteit te laten worden, in nauwe samenwerking met Defensie. De inzichten van het onderzoek worden meegenomen bij het inrichten van de definitieve hub.

Specifieke taken voor de kwartiermaker: - Formeer een kernteam met relevante partijen, intern en extern Defensie, ter ondersteuning van zijn/haar activiteiten. In de beginperiode zullen dat met name partijen zijn die gerelateerd zijn aan de te selecteren pilot projecten, inclusief beschikbaar te stellen capaciteit vanuit de ondersteunende domeinen, zoals Finance & Control, Inkoop, Beveiliging, Materieelbeheer en Planning. - Voer minimaal twee pilotprojecten uit in samenwerking met betrokken stakeholders. Zo snel mogelijk na start kwartiermaker te realiseren. Relevant vanuit operationeel en organisatie perspectief. - Operationaliseer de Cyber Innovation Hub, met het TNO advies als leidraad en lerend van de pilotprojecten, onder andere: o Opstellen van een governance model voor de activiteiten van de pilots en uiteindelijk Cyber Innovation Hub. Met daarin onder andere beschreven wie de opdrachtgevers, klanten en leveranciers zijn, intern en extern Defensie. En wat hun rollen zijn in de verschillende fases van een innovatieproces, te weten anticiperen, selecteren, o ontwikkelen en opschalen. o Ontwikkelen van een financieringsvoorstel voor het te formeren kernteam als de uiteindelijke hub. o Zo nodig uitwerken en realiseren van de juridische entiteit Realiseren van huisvesting - Opschalen van de pilots wanneer deze volwassen genoeg zijn om een meer permanente status te krijgen, als definitieve hub. - Vanaf het begin betrekken van alle relevante interne en externe stakeholders.

Aansturing De kwartiermaker zal namens de Cyber Governance Board zijn/haar taken uitvoeren. In de Cyber Governance Board zijn alle partijen op het gebied van cyber binnen Defensie vertegenwoordigd.

De  zal co-loceren met het innovatiecentrum FRONT om zo optimaal gebruik te maken van hun lessen op het gebied van samenwerken met startups, innoveren bij Defensie en andere lessen. De Hoofddirectie Bedrijfsvoering, verantwoordelijk voor de defensiebrede bedrijfsvoering, ondersteunt de kwartiermaker bij de inrichting van de hub en het formeren van een kernteam.

 • Heb je nog niet het juiste veiligheidscreeningssniveau? Houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Wil je meer weten over de functie? Neem dan tot 5 augustus 2019 contact op met de heer H.M. Koster via 06 – 20 70 26 15 of per e-mail via . Vanaf 7 augustus 2019 kun je contact opnemen met de heer H.C. Leyte via 06 – 83 12 95 77 of per e-mail via .

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.