Helaas, deze vacature is niet actief.

Adviseur financiën en control in Den Haag

Beschrijving

De belangen, welvaart en vrijheid van Nederland; daar zet Defensie zich wereldwijd voor in. Een organisatie van dit formaat kan alleen goed functioneren als de financiële huishouding op orde is. Als adviseur financiën en control speel je een belangrijke rol in het begrotingsproces van de Bestuursstaf van Defensie en het managementinformatieproces. Daarmee lever je een belangrijke bijdrage aan een gezonde en daadkrachtige organisatie.

Als lid van de relatief nieuwe afdeling Budgetcontrol werk je mee aan de brede range van producten en diensten van de Bestuursstaf. Je vindt het leuk om mee te denken over de vormgeving van de nieuwe afdeling en hoe de optimale samenwerking met dedicated controlteams kan worden ingericht. Daarbij komt jouw cijfermatige kracht en kennis om van veel data bruikbare managementinformatie te maken, goed van pas. Je werkt nauw samen met collega´s van het team en de andere afdelingen binnen de directie.

  • Je hebt hbo- of wo-niveau.
  • Je hebt meerdere jaren relevante ervaring in financiën en control en hebt kennis van financiële- en begrotingsadministratie (SAP, zowel FI als M&F en BW).
  • Je hebt ervaring in een adviserende rol en kunt managementinformatie overzichtelijk presenteren.
  • Je kunt je overtuigend mondeling en schriftelijk uitdrukken en bent een goede netwerker.
  • Je bent je bewust van wat er speelt in je omgeving en kunt zelfstandig functioneren in een politiek-bestuurlijke organisatie.
  • Je bent creatief, analytisch, houdt overzicht over planningen en kunt goed organiseren.
  • Je ziet kansen voor verbetering, creëert daar draagvlak voor en zet plannen en ideeën gemakkelijk om in de praktijk.

Salarisniveau schaal 11
Minimum salaris: €3.600 bruto per maand
Maximum salaris: €4.950 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

De afdeling Coördinerend Control Bestuursstaf voert namens de directie de regie over de ondersteuning van de eenheden van de Bestuursstaf (BS). Dat zijn onder meer het directoraat-generaal Beleid, de Defensiestaf en de eenheden die onder het mandaat van de directeur Bedrijfsondersteuning BS vallen. Denk aan onder meer de hoofddirectie Financiën en Control, de directie Communicatie, de directie Juridische Zaken, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de Centrale Organisatie Integriteit Defensie, de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, de Inspecteur-Generaal Veiligheid, de Militaire Luchtvaartautoriteit en het Militair Huis van Zijne Majesteit de Koning.

De afdeling Budgetcontrol is relatief nieuw en bestaat uit zes fte die de concerncontroller BS bijstaan bij het begrotingsproces en het proces van managementinformatie. De bedoeling is dat de afdeling in een zo vroeg mogelijk stadium wordt betrokken bij besluiten met (mogelijke) financiële consequenties. Daarbij wordt getoetst op rechtmatigheid, doelmatigheid en financiële inpasbaarheid. Ook zet de afdeling richtlijnen uit, voert de regie bij het opstellen van de begroting van de Bestuursstaf, signaleert risico’s en draagt verantwoordelijkheid voor kasprognoses en managementrapportages. De afdeling adviseert ook de plaatsvervangend secretaris-generaal (psg) in zijn rol als hoofd van de Bestuursstaf en in zijn corporate of vertegenwoordigende rol. De informatiebehoefte van de psg wordt geïnventariseerd in de vorm van interne stuurinformatie en externe verantwoordingsinformatie.

Daarnaast voert Budgetcontrol, gesteund door de andere afdelingen, incidentele en vraaggestuurde onderzoeken uit (bijvoorbeeld doorlichtingen, evaluaties en audits), en keurt de betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie en rapporteren in de vorm van een appreciatie. De afdeling coördineert het proces voor alle subsidies die het ministerie van Defensie verstrekt en onderhoudt het contact met toezichthoudende instanties, zoals de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer, voor het verzorgingsgebied van de directie.

De afdeling wil de stap maken naar een meer datadriven ondersteuning waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe technieken en tools die daarvoor beschikbaar zijn.

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure als je op voorhand niet beschikt over het juiste veiligheidsscreeningniveau.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.