Helaas, deze vacature is niet actief.

Adviseur bestuursondersteuning in Den Haag

Beschrijving

De minister van Defensie is werkgever van ongeveer 41.000 militairen en 16.000 burgerambtenaren. De Hoofddirectie Personeel, onderdeel van de Bestuursstaf, ondersteunt de minister in die rol. Jij werkt als adviseur bestuursondersteuning binnen de Hoofddirectie Personeel en/of de Bestuursstaf. Hier ben jij een van de belangrijkste adviseurs van de hoofddirecteur en de onderdirecteuren.

Jij kunt breed worden ingezet binnen het kabinet van de Hoofddirectie Personeel (HDP). Dit betekent dat je medeverantwoordelijk bent voor de coördinatie van en advisering over:

 • parlementaire aangelegenheden, in samenspraak met de Hoofddirectie Beleid;
 • overleggen waaraan de hoofddirecteur binnen de Bestuursstaf deelneemt, zoals het managementteam van het directoraat-generaal Beleid;
 • aangelegenheden over het personeelsbeleid en de arbeidsvoorwaarden die aan de orde zijn in de ministerraad of een van de onderraden en ambtelijke voorportalen;
 • rapportages van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en gelijksoortige functionarissen waar het gaat om het werkgebied van de HDP;
 • interdepartementale overleggen waaraan de hoofddirecteur deelneemt.
 • Je hebt academisch niveau en een relevante wo-opleiding afgerond, bijvoorbeeld politicologie, bestuurskunde, rechten, economie of bedrijfseconomie.
 • Je bent integer en hebt een goed leervermogen.
 • Je kunt goed analyseren en bent klantgericht.
 • Je bent organisatiegericht en accuraat.
 • Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren.

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.400 bruto per maand
Maximum salaris: €5.650 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 58.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het Defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle Defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de Defensiebrede bedrijfsvoering.

De Hoofddirectie Personeel (HDP) maakt deel uit van de Bestuursstaf en heeft de volgende taken en verantwoordlijkheden:

 • ontwikkelen en onderhouden van personeelsbeleid, waaronder het arbeidsvoorwaardenbeleid;
 • ontwikkelen en onderhouden van (militair) gezondheidszorgbeleid (MGZ);
 • borgen van (rijksbrede) wet- en regelgeving in de arbeidsvoorwaarden van Defensie;
 • voeren van overleg met de Centrales van Overheidspersoneel over de hoofdlijnen van het personeelsbeleid en de arbeidsvoorwaarden;
 • voeren van regie en het stellen van kaders over het personele en MGZ-functiegebied om zo de samenhang tussen beleid en uitvoering te bewerkstelligen.

En last but not least: de minister van Defensie is werkgever van ongeveer 41.000 militairen en 16.000 burgerambtenaren. De HDP ondersteunt de minister in die rol.

Kabinet
Het kabinet van de HDP heeft als aandachtsgebied de bestuursondersteuning en bedrijfsvoering van de HDP. Een onderdeel daarvan is het voorbereiden en ondersteunen van overlegfora. Ook is het kabinet aanspreekpunt voor onderdelen van het personeelsbeleid die, gelet op de daarmee verbonden bedrijfsvoeringsaspecten, voor advisering moeten worden voorgelegd aan de Centrale Medezeggenschapscommissie. Daarnaast heeft het kabinet coördinerende en controlerende taken bij het aanleveren van stukken waarvan het inhoudelijk eigenaarschap zich bij de beleidsadviseurs bevindt: brieven, nota’s, de bijdragen aan HDP-parlementaria, annotaties voor de Ministerraad en onderraden en interne Defensie-beraden. Het kabinet zorgt verder voor de management- en vervoersondersteuning door het begeleiden van aanvragen daartoe. Tot slot coördineert het kabinet de interne bedrijfsvoering van de HDP.

Jij wordt geplaatst op basis van een generieke functiebeschrijving. Binnen de HDP en/of de Bestuursstaf kun je flexibel worden ingezet om werkzaamheden te verrichten volgens de functiebeschrijving.

 • Als je nog niet over het juiste veiligheidsscreeningniveau beschikt, maakt een veiligheidsonderzoek deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.