Helaas, deze vacature is niet actief.

Directeur Financiën en Control in Den Haag

Beschrijving

We werken bij de Bestuursstaf hard aan het beleid van Defensie. Dat betekent werken in een dynamische omgeving. Jij weet als directeur Financiën en Control de balans tussen flexibiliteit aan de ene kant en comptabele regels en kaders aan de andere kant als geen ander te bewaken. Zo draag je bij aan de betaalbaarheid van de Bestuursstaf.

Bij de Bestuursstaf wordt momenteel gewerkt in een nieuwe topstructuur. Onderdeel van deze topstructuur is dat de directeur-generaal Beleid (DGB) en de Commandant der Strijdkrachten (CDS) zeggenschap hebben gekregen over aan hen gemandateerde budgetten. Daarbij worden ze ondersteund door DF&C BS en de directie HR en Bedrijfsvoering van de BS. Beide directies hebben daarop hun werkwijze en inrichting aangepast. Er is dedicated capaciteit voor de DGB, CDS en MIVD. De aansluiting van de directie op de uiteindelijk vast te stellen topstructuur is een belangrijke opgave voor jou. Dat geldt ook voor het bevorderen en bewaken van de samenwerking met de directie HR en Bedrijfsvoering van de BS.

Daarnaast ondersteun je de MIVD als het gaat om rechtmatigheid en doelmatigheid bij het implementeren van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Voor wat betreft de DGB vragen met name dossiers op het gebied van de hoofdirectie Personeel aandacht. Zo ben je lid van de stuurgroep van het project herinrichting van de governance van het veteranenveld. In het kader van dit project gaan een aantal stichtingen die door Defensie worden gesubsidieerd op in één organisatie.

Verder heb je een voorname rol in de financieel-economische advisering van de Raad voor Defensieonderzoek. En houd je de ontwikkeling van je vakgebied bij, om die waar nodig te implementeren binnen de directie. Als integraal manager zorg je er ook voor dat de directie bijdraagt aan het realiseren van de strategische doelen van de BS. Je werkt nauw samen met de leden van jouw managementteam en geeft samen met hen leiding aan de directie en de verdere ontwikkeling daarvan. Je stimuleert de ontwikkeling van medewerkers en zorgt ervoor dat de directie een prettige plek om te werken is én blijft.

 • Je hebt universitair niveau.
 • Je hebt bij voorkeur een opleiding in de richting algemene of bedrijfseconomie, bestuurskunde met economische variant of een gelijkwaardige opleiding, het liefst aangevuld met een opleiding tot registercontroller, public controller of een gelijkwaardige studie.
 • Je hebt ruime ervaring met het leidinggeven aan en ontwikkelen van een financiën en control-organisatie.
 • Je hebt ervaring als controller, diepgaande kennis van en inzicht op het gebied van financiën bij het rijk en je hebt kennis van financiële systemen.
 • Je bent vaardig in het managen van een professionele organisatie en in het vormgeven en realiseren van verandering.
 • Je bent vaardig op het gebied van strategische en financiële advisering.
 • Je bent flexibel en gemotiveerd, hebt visie, inspiratie en uithoudingsvermogen en je kunt goed omgaan met tegengestelde belangen.
 • Je bent in staat om in verschillende relaties vertrouwen op te bouwen en hebt dan ook een goed ontwikkeld gevoel voor wie je welke keuzes voorlegt en welke informatie je met wie deelt.
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen, bent extern georiënteerd en hebt het vermogen om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken.
 • Je hebt inzicht in hoe de organisatie feitelijk werkt en een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen.
 • Je hebt het vermogen om mensen met uiteenlopende belangen, werkwijzen en gewoontes bij elkaar te brengen en verbinding te realiseren, zowel in- als extern.
 • Je bent onafhankelijk en hebt het vermogen ‘nee’ te zeggen wanneer doelmatigheid en rechtmatigheid in het geding zijn.
 • Je bent gericht op het breder verband, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en bent daarbij in staat om je te verplaatsen in verschillende perspectieven.
 • Je bent integer, werkt oprecht en bewust voor het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.
 • Je hebt zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.

Salarisniveau schaal 15
Minimum salaris: €5.700 bruto per maand
Maximum salaris: €7.650 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

'Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.'

Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp.

Bestuursstaf
Binnen Defensie ondersteunt de Bestuursstaf (BS) de bewindspersonen en de ambtelijke leiding bij het besturen van de organisatie en het afleggen van verantwoording aan het parlement. Bij de besturing van het departement gaat het om het formuleren van het Defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle Defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de Defensiebrede bedrijfsvoering. De BS bestaat uit een aantal organisatieonderdelen. Zij houden zich bezig met directe ondersteuning van het primaire proces van Defensie, zoals het Defensie Cyber Commando, het Special Operations Command en de MIVD.

De Directie Financiën en Control van de Bestuursstaf (DF&C BS) ondersteunt vanuit de FEZ-verantwoordelijkheid de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) in de besturing van de Bestuursstaf. DF&C BS is de onafhankelijke adviseur van de pSG.

De directie coördineert het begrotingsproces van de BS, doet allocatievoorstellen en stelt de begroting van de BS op. Ook bewaakt zij de doelmatigheid en rechtmatigheid van de (voorgenomen) uitgaven, het behalen van de doelstellingen en het nakomen van afspraken ten aanzien van de gestelde prioriteiten. DF&C BS geeft vorm aan de stuur- en verantwoordingsinformatie voor de BS.

Namens de SG is DF&C BS de subsidiecoördinator van het ministerie van Defensie. De directie draagt in financiële zin de verantwoordelijkheid voor ongeveer € 1,8 miljard van de Defensiebegroting. Daarnaast is DF&C BS verantwoordelijk voor het budgetbeheer van artikel 11 (geheim). Bij de directie werken 28 fte, verdeeld over drie afdelingen.

 • Wij hechten veel waarde aan managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn, maar ook aan divers en veelzijdig samengestelde teams.
 • Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces.
 • We vragen mogelijk referenties op.
 • Omdat het gaat om een vertrouwensfunctie hoort een veiligheidsonderzoek bij de procedure.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.