Helaas, deze vacature is niet actief.

Hoofd bedrijfsvoering in wateren

Beschrijving

De Nederlandse Kustwacht zet zich in voor de veiligheid op zee en ziet erop toe dat wet- en regelgeving worden nageleefd. Voor een vaste, effectieve koers is een waterdichte bedrijfsvoering vereist. Als hoofd van onze afdeling Bedrijfsvoering zet jij daar de bakens voor uit. Je draagt bij aan de veiligheid van de kustscheepvaart in Nederlandse wateren.

Als hoofd bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van bedrijfsprocessen van de Nederlandse Kustwacht. Je stelt jaarplannen op voor de middelen, capaciteit, beleidsontwikkeling en training en opleiding, schrijft een opleidingsvisie voor de Kustwacht en alle betrokken netwerkpartners en borgt de voortgang van de werkzaamheden.

In operationele en leidinggevende zin ben je binnen deze verantwoordelijke functie verantwoordelijk voor onder meer:

 • het borgen van de naleving van voorschriften, overeengekomen procedures en richtlijnen;
 • het zorgdragen voor managementrapportages rond geleverde producten en diensten;
 • het verantwoorden van de uitvoering van de plannen;
 • het opstellen en implementeren van nieuwe producten, procedures, werkwijzen en/of systemen, in overleg met de omgeving.

Binnen je rol als hoofd bedrijfsvoering ligt veel nadruk op adviseren en analyseren. Je signaleert, volgt en analyseert maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen, en brengt advies uit over de mogelijke gevolgen voor de bedrijfsvoering, over te realiseren verbeteringen en eventuele koerswijzigingen.

Je vertegenwoordigt de afdeling extern en bent actief in (internationale) netwerken door op tactisch niveau functionele in- en externe contacten te onderhouden, die samenhangen met rollen, processen en kerntaken van het eigen onderdeel en/of de organisatie als geheel. Activiteiten binnen deze rol zijn:

 • deelnemen aan overlegkaders en samenwerkingsverbanden die relevant zijn voor de Nederlandse Kustwacht en/of Defensie als geheel;
 • bouwen, onderhouden en integreren van in- en externe netwerken en samenwerkingsverbanden;
 • het verbinden van eigen belangen en die van gesprekpartners, zowel in horizontale als in verticale richting;
 • optreden als vertegenwoordiger van de organisatie in overlegkaders en besluitvormingsgremia;
 • positioneren van het eigen onderdeel in regionale, landelijke en/of (inter)departementale samenwerkingsverbanden, ketens en netwerken.

Je legt verantwoording af aan leidinggevenden over de kwaliteit en kwantiteit van bedrijfsprocessen, de inhoud van het advies en de analyses, de (deel)resultaten van de bijdragen aan beleid, het leidinggeven en de opbrengsten van de opbouw, en het onderhoud van netwerken en samenwerkingsverbanden. Resultaten worden getoetst op basis van de toepasbaarheid en afstemming met specifieke werkvelden en beleidslijnen.

Je neemt als hoofd bedrijfsvoering beslissingen over een veelheid aan aspecten van de bedrijfsvoering, met inbegrip van deelbudgetten, de keuze van methoden, de inhoud van bijdragen/voorstellen, de analyses, het advies, de wijze van communiceren en het onderhouden en opbouwen van relaties, netwerken en samenwerkingsverbanden.

 • Je hebt een relevante wo-opleiding afgerond, bij voorkeur op het gebied van bedrijfs- of bestuurskunde.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met projectmanagement en projectmatig werken.
 • Je hebt brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied en/of werkterrein.
 • Je hebt een diepgaand inzicht in de samenhang tussen organisatorische, sociale, financiële, technische, economisch-juridische, en/of politiek-bestuurlijke aangelegenheden in een bredere context dan alleen het eigen aandachtsgebied.
 • Je hebt kennis van de taakstelling, besturing en werkwijze van de eigen eenheid.
 • Je hebt inzicht in de (bedrijfsvoering)processen van de (externe) kustwachtpartners.
 • Je bent vaardig in het coachen van medewerkers.
 • Je hebt goede communicatie- en netwerkvaardigheden en kunt goed improviseren.
 • Je bent vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten (producten en diensten), veelal met een multidisciplinaire oriëntatie.
 • Je bent goed in het aansturen van (beleidsondersteunende) processen en programmamanagement.
 • Je zoekt actief overleg op met functionarissen van andere werkvelden.
 • Je weet tactisch en accuraat in te spelen op bestuurlijke, maatschappelijke en/of politiekgevoelige aangelegenheden.
 • Je bent integer, besluitvaardig en resultaatgericht. Je werkt effectief samen en hebt oog voor je omgeving.

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.400 bruto per maand
Maximum salaris: €5.650 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Aantal uren per week 38
Plaats Den Helder - Marinebasis, Noord-Holland

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%, de zogeheten dertiende maand. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De Nederlandse Kustwacht is een netwerkorganisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De Nederlandse Kustwacht heeft drie hoofddoelstellingen:

 • een verantwoord gebruik van de Noordzee;
 • de veiligheid op zee, zowel op het gebied van dienstverlening als van handhaving;
 • het toezien op de naleving van (inter)nationale wetgeving en verplichtingen.

De kustwacht voert vijftien taken uit voor zes verschillende ministeries op het gebied van dienstverlening en handhaving op de Noordzee. Dit gebeurt vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder, waarbij diverse varende en vliegende eenheden door de participerende diensten aan de directeur Kustwacht ter beschikking zijn gesteld. Het Kustwachtcentrum heeft 365 dagen per jaar een 24-uursbezetting, fungeert als centraal meld-, informatie- en coördinatiecentrum en is tevens het Nationale Maritieme- en Aeronautische Redding Coördinatie Centrum.

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Bedrijfsvoering en Plannen van het Kustwachtcentrum van het Commando Zeestrijdkrachten. De afdeling Bedrijfsvoering is primair verantwoordelijk voor de sturing en beheersing van de processen en ondersteunend binnen de organisatie, maar ziet ook toe op de juiste werking van processen binnen het netwerk. De complexiteit van de werkzaamheden van de afdeling Bedrijfsvoering en Plannen wordt mede bepaald door de noodzaak om aan te sluiten op de (bedrijfsvoering)processen van de partners. Hiervoor wordt met de partners onderhandeld. Tevens is er een nauwe samenwerking met de interne control-organisatie. Als hoofd bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van bedrijfsprocessen en vertegenwoordig je de afdeling extern. Je onderhoudt (internationale) netwerken, geeft leiding en bent lid van het managementteam.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
wateren

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.