Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior beleidsadviseur kustwacht in Den Helder

Beschrijving

Verantwoord gebruik van de Noordzee, veiligheid op zee, naleving van wet- en regelgeving. Vanuit die doelstellingen voert de Nederlandse Kustwacht een groot aantal taken uit. Dat gebeurt op basis van dynamisch beleid. Als senior beleidsadviseur speel je een actieve rol in het uitzetten van de koers en draag je bij aan de veiligheid van Nederland.

Als senior beleidsadviseur bij de Nederlandse Kustwacht lever je beleidsondersteuning aan de directeur Kustwacht. Je stelt nota’s, rapporten, contracten en ontwerpen op voor de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering, implementatie en evaluatie van beleid rond diverse thema’s. Je toetst de effectiviteit, signaleert verbetermogelijkheden en brengt adviezen uit. Verantwoordelijkheden zijn onder meer:

 • het opstellen van het focus(informatie)plan en Van Ambitie Naar Middelen-plan;
 • het analyseren van trends, (externe) studies, wetgeving en ministerraadstukken en beoordelen hiervan op de gevolgen voor het eigen (beleids)terrein of dossier;
 • het verzorgen van de inhoudelijke voorbereiding van beleidsdossiers en standpunten voor beleidsvorming in bestuurlijke en ambtelijke intra- en interdepartementale gremia;
 • het participeren als beleids- of materiedeskundige in projecten en onderzoeken.

Je adviseert de directeur over beleidsmatige, bestuurlijke en/of operationele onderwerpen en vraagstukken. Hierbij houd je goed rekening met politiek-bestuurlijke aspecten en gevoeligheden. Je reageert alert en proactief op ontwikkelingen in de maatschappij, het Defensieapparaat en de politiek, analyseert gebeurtenissen op hun gevolgen en adviseert over de ontwikkeling of aanpassing van beleid.

Ook verricht je onderzoek naar de toepassing en effectiviteit van bestaand beleid en toegepaste werkwijzen en procedures en formuleer je adviezen over de wenselijkheid en noodzaak tot vernieuwing. Je adviseert krijgsmachtonderdelen en ketenpartners op basis van specifieke deskundigheid op het desbetreffende beleidsterrein of kennisgebied.

Je participeert in (deel)projecten, studies en onderzoek door, waarbij jouw rol zich toespitst op:

 • het leidinggeven aan of participeren in operationele processen van een (deel)project;
 • het in aansluiting op de door je opdrachtgever gestelde resultaatverwachtingen formuleren van een uitvoeringsplan en toezien op de werkverdeling en de voortgang en kwaliteit van processen;
 • het zorgdragen voor aansluiting van het eigen (deel)project of onderzoek op aanliggende processen en het bevorderen van de afstemming en bruikbaarheid van projectresultaten;
 • het optreden als aanspreekpunt voor in- en externe partijen, waarbij je zorgt voor betrokkenheid en het delen van relevante informatie.

In de functie van senior beleidsadviseur vertegenwoordig je de Nederlandse Kustwacht door te participeren in intra- en interdepartementale overlegorganen die gerelateerd zijn aan de eigen beleidsdossiers. Je draagt standpunten uit en verwerft draagvlak. Voor
eigen beleidsterrein(en) of dossier(s) treed je op als aanspreekpunt voor krijgsmachtonderdelen en onderdelen van de kustwacht. Je creëert inzicht, zorgt voor informatie-uitwisseling, en bouwt en onderhoudt samenwerkingsverbanden en netwerken.

Binnen de staf vervul je bovendien een belangrijke coördinerende functie. Je behandelt vraagstukken waar meerdere dossierhouders bij betrokken zijn, geeft aanwijzingen en begeleidt de werkzaamheden. Je treedt op als aanspreekpunt van de directeur en neemt deel in het managementteam.

Als senior beleidsmedewerker leg je verantwoording af aan de directeur Kustwacht over de bruikbaarheid en externe afstemming van het gerealiseerde beleid, de projectresultaten en de toepasbaarheid van adviezen. Je richt je op specifieke beleidsterreinen als (inter)nationale wet- en regelgeving, procedures en processen, neemt beslissingen over de inhoud van beleidsvoorstellen en adviezen, en draagt bij aan programma’s en projecten op toegewezen deelgebieden.

 • Je hebt wo-niveau en een voor de functie relevante studie afgerond, zoals bedrijfskunde, bestuurskunde, maritiem, en/of aeronautiek.
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met projectmatig werken en projectmanagement.
 • Je beschikt over coördinerende vaardigheden.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het Haagse werkveld op het gebied van beleidadvies.
 • Je hebt brede theoretische kennis van het specifieke aandachtsgebied, kennis van hieraan gerelateerde aandachtsgebieden en inzicht in relevante ontwikkelingen en processen.
 • Je hebt kennis van de organisatie en werkwijze van de ketenpartners en de daaraan gelieerde internationale organisaties.
 • Je hebt inzicht in de organisatie en werkzaamheden van de Nederlandse Kustwacht en de omgeving waarin deze opereert.
 • Je bent vaardig in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van adviesrapporten en notities en het inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten.
 • Je deelt actief informatie en weet hoe je kennis borgt.
 • Je reflecteert op je eigen functioneren en weet collega’s/stagiairs te motiveren en aan te sturen.
 • Je bent flexibel, resultaatgericht en handelt proactief in een dynamische omgeving.
 • Je bent integer en kunt goed samenwerken.

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.400 bruto per maand
Maximum salaris: €5.650 bruto per maand
Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Aantal uren per week 38
Plaats Den Helder - Marinebasis, Noord-Holland

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%, de zogeheten dertiende maand. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De Nederlandse Kustwacht is een netwerkorganisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De kustwacht heeft drie hoofddoelstellingen:

 • een verantwoord gebruik van de Noordzee;
 • de veiligheid op zee, zowel op het gebied van dienstverlening als van handhaving;
 • het toezien op de naleving van (inter)nationale wetgeving en verplichtingen.

De kustwacht voert vijftien taken uit voor zes verschillende ministeries op het gebied van dienstverlening en handhaving op de Noordzee. Dit gebeurt vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder, waarbij diverse varende en vliegende eenheden door de participerende diensten aan de directeur Kustwacht ter beschikking zijn gesteld. Het Kustwachtcentrum heeft 365 dagen per jaar een 24-uursbezetting, fungeert als centraal meld-, informatie- en coördinatiecentrum en is tevens het Nationale Maritieme- en Aeronautische Redding Coördinatie Centrum.

De werkzaamheden worden verricht binnen het Stafbureau van het Kustwachtcentrum van het Commando Zeestrijdkrachten. De staf ondersteunt de directeur Kustwacht bij de besturing van de Nederlandse Kustwacht. De staf opereert op strategische niveau en houdt zich onder meer bezig met:

 • visie- en strategievorming, waaronder het analyseren van maatschappelijke ontwikkelingen en het uitwerken van de consequenties hiervan;
 • participeren in en beïnvloeden van de beleids- en planontwikkeling van gezag en beheer, waaronder het planning-en-controlproces, gericht op de allocatie en beheersing van middelen;
 • adviseren van de directeur in diens rol als nautisch beheerder;
 • kaderstelling, ondersteuning en faciliteren van decentrale eenheden van de Nederlandse Kustwacht.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Helder

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.