Helaas, deze vacature is niet actief.

Afdelingshoofd Toezicht en Advies, Relatiebeheer overheid RHCL in Maastricht

Beschrijving

Het RHC Limburg in het kort

Het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) beheert archieven en daarbij ook prenten, foto's, films en boeken over de geschiedenis van de stad Maastricht, gemeenten Eijsden-Margraten en Valkenburg en de provincie Limburg. De collecties worden breed gebruikt voor onderzoek, educatie en cultuurbeleving. Het RHCL zet stevig in op toegankelijkheid voor publieke raadpleging. Daarnaast voert het RHCL een toezichtstaak uit voor de aangesloten overheden.
Het RHCL beschikt over een locatie in het centrum van de binnenstad van Maastricht waar de studiezaal en de archiefdepots zijn gevestigd

Het RHCL is een gemeenschappelijke regeling van de gemeente Maastricht en het Rijk. Naar verwachting zullen per 2020 ook de gemeente Heerlen en de provincie Limburg tot de GR RHCL toetreden. Daarmee ontstaat ook een tweede archieflocatie in Heerlen.

De komende jaren zal de aanwas van archieven in toenemende mate een digitaal karakter krijgen. Met het oog op het beheer van alle langdurig te bewaren digitale informatie beschikt het RHCL sinds 2016 naast fysieke depotruimten ook over een eigen aansluiting op het nationale e-Depot van de rijksoverheid. Het relatiebeheer op het gebied van toezicht en advies naar onze aangesloten zorgdragers (rijksinstellingen, gemeenten, provincie en waterschap) is daartoe samengebracht binnen de afdeling Toezicht en Advies.

De transitie naar digitaal archiefbeheer en digitale dienstverlening plaatst het RHCL en haar aangesloten zorgdragers voor grote uitdagingen, die niet alleen krachtige technische oplossingen en herijking van werkprocessen vragen maar ook nieuwe kennis en kunde in de organisatie. We investeren daarom in onze collega's om een lerende organisatie te zijn, en werken graag samen met de collega's uit het archiefveld en instellingen in onze (Eu-)regio en landelijk.

Het RHCL kent vier afdelingen: Archieven en Collecties, Toezicht en Advies, Publieke Dienstverlening en Bedrijfsvoering. De hoofden van deze afdelingen vormen tezamen onder leiding van de directeur het Management Team. Voor de afdeling Toezicht en Advies zijn we op zoek naar een afdelingshoofd die op een inspirerende wijze de collega's verbindt en betrekt bij de vernieuwing en verdere ontwikkeling van de afdeling. Onze kernwaarden daarbij zijn: verbindend, duurzaam, betrouwbaar en toegankelijk.

Je bent proces- en resultaatgericht en stuurt binnen je team op samenhang, samenwerken, innovatie en vakkennis van de medewerkers. Je draagt zorg voor een goede collegiale werksfeer in het team en in het RHCL als geheel. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur. Je hebt een solide inhoudelijke bagage en staat open voor vernieuwing. Als primus inter parus ben je daarbij uitstekend in staat om mede koers en invulling te geven aan de uitbouw van de afdeling Toezicht en Advies. Kernwoorden: slagkracht, sturing, samenwerking.

De afdeling Toezicht en Advies is een nieuwe afdeling binnen het RHCL. Als afdelingshoofd krijg je de unieke kans om in een dynamische omgeving vorm te geven aan de verdere uitwerking van de ambities en uitdagingen van de informatievoorziening en archivering binnen de overheid.

Je zorgt ervoor dat de afdeling wendbaar en vernieuwend is, focus heeft en planmatig werkt. Je creëert een open cultuur naar je medewerkers, en bent naast de directeur een mede-ambassadeur naar externe partijen. Je draagt zorg voor een goede samenwerking waarbij iedere medewerker tot zijn recht komt, dit doe je op een motiverende en coachende wijze.

Je bent een stimulerende en resultaatgerichte manager en verantwoordelijk voor de inspectietaken en de advisering ten aanzien van archiefbeheer bij de zorgdrager op de nog niet overgedragen archieven. Dat geldt voor analoog maar ook voor het 'digital born' archief van de zorgdragers. Je bent daarbij in staat om optimale RHCL dienstverlening voor de zorgdragers in te richten en daarop verantwoording af te leggen aan de directie van het RHCL.

Gezien de relatief kleine omvang van de afdeling combineer je je taken als afdelingshoofd met archivaristaken gerelateerd aan het domein van Toezicht en Advies. Het afdelingshoofd Toezicht en Advies kan daartoe worden benoemd als overheidsarchivaris voor bij de GR RHCL aangesloten zorgdragers.

Functie inhoud
 • Operationeel leiding geven aan de afdeling Toezicht en Advies / Lid Management Team
 • Verantwoordelijk voor de operationele en inhoudelijke doorontwikkeling van de afdeling Toezicht en Advies
 • Onder leiding van de directeur verantwoordelijk voor de regievoering op het relatiebeheer met aangesloten, niet-particuliere zorgdragers
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke taken ten aanzien van de nog niet-overgedragen archieven bij de aangesloten zorgdragers
 • Adviseren bij bewerking van overheidsarchieven (vernietiging, substitutie, bewerking, afstoten etc.)
 • Actieve bijdrage leveren aan de actualisatie en optimalisatie van werkprocessen op het gebied van toezicht en advies
 • Adviseren van de directeur op het gebied van het informatiebeheer en relatiebeheer voor de aangesloten zorgdragers in het algemeen en 'digital born' archief in het bijzonder
 • Zorg dragen voor de acquisitie van archief /collecties van de aangesloten zorgdragers
 • In samenspraak met de directeur ontwikkelen van een innovatieve visie op het overheidsarchief van de toekomst vanuit het principe "Archivering by design"
 • Regie voeren op beleidsonderdelen behorend bij de afdeling Toezicht en Advies
 • Projectleiderschap tonen in de aanpak van (interne) vernieuwingsvraagstukken
 • Zorg dragen voor goede afstemming op de interne werkprocessen van de andere afdelingen (ketendenken)
 • Zorg dragen voor een goede teamgeest en collegiale werksfeer in het team en in het RHCL als geheel
Functie-eisen
 • Academisch niveau Archivistiek A of met archief/ informatiemanagement diploma B én aantoonbare ervaring op archief- en informatiemanagement bij de overheid
 • Minimaal 5 jaar relevante praktijkervaring op het vakgebied van Toezicht en Advies
 • Kennis hebben van en een scherp oog hebben voor relevante bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen bij zorgdragers en vanuit zorgdragers richting het RHCL
 • Kennis hebben van relevante wet- en regelgeving waarbinnen het RHCL opereert
 • Kennis hebben van actuele ontwikkelingen op het gebied van toezicht, advies, auditing en inspectie
 • In staat zijn om proactief relatiebeheer te ontwikkelen (signaalfunctie) en mede naast de directeur het RHCL te kunnen vertegenwoordigen (ambassadeurschap) op een klantgerichte wijze
 • Ervaring met verandermanagement
 • Een verbinder die investeert in een optimale werksfeer binnen afdeling en de organisatie
 • Een stevige persoonlijkheid met een natuurlijk gevoel voor verhoudingen
 • Een analytisch sterke, positief kritische professional met overtuigingskracht, bij wie integriteit hoog in het vaandel staat
 • Bij voorkeur woonachtig in Maastricht of directe omgeving
Wij bieden

Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1,0 fte.

Het salaris wordt ingepast in schaal 12 (€ 4.022 - € 5.520) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een dertiende maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.

In eerste instantie is er sprake van een tijdelijk ambtelijk dienstverband van 1 jaar op proef. Bij goed functioneren volgt daarna een aanstelling in vaste dienst van het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Het Regionaal Historisch Centrum Limburg volgt de rechtspositie van de gemeente Maastricht.

Reageren

Uw sollicitatie zien wij graag vóór 16 september 2019 tegemoet. U kunt deze richten aan de directeur van het RHCL, mevrouw drs. Lita Wiggers, schriftelijk of per email onder vermelding van het vacaturenummer 2019 / 005.

Sollicitatiegesprekken zijn voorzien op woensdag 25 september.

Meer weten

Voor nadere informatie omtrent deze vacature neemt u vrijblijvend contact op met mevrouw drs. Lita Wiggers via 043 - 328 55 00, te bereiken vanaf 27 augustus 2019.

Overig

Een assessment maakt standaard deel uit van de selectieprocedure.

Gelijktijdige interne - en externe werving is aan de orde.

In de sollicitatiecommissie neemt een lid namens de OR RHCL zitting.

Referenties (externe kandidaten) dienen voorzien te zijn van volledige naam en telefoonnummer.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Over RHCL
Maastricht is de hoofdstad van de provincie Limburg en telt meer dan 123.000 inwoners. Het is de geboortestad van de Europese Unie en de euro. De grensligging van Maastricht maakt dat mensen in deze regio grensoverschrijdend denken en handelen, verbinden en bruggen bouwen. Vanuit deze unieke internationale ligging en dit rijke historische verleden kan Maastricht ook wel de bakermat voor Europa genoemd worden. De gemeente werkt samen met de provincie, de universiteit en andere partners aan Europa: 'Working on Europe'.

Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad. Ons rijke productieve en culturele erfgoed bouwen we samen verder uit in een gezonde, duurzame, kansrijke, veiliger, bereikbare, innovatieve en creatieve stad. Daarmee belooft Maastricht een top leef-, werk- en verblijfsklimaat van Europese allure aan al zijn bewoners, bezoekers en bedrijven.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Maastricht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Maastricht | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.