Helaas, deze vacature is niet actief.

Leden Geschillencommissie Provinciale Sector in Utrecht

LEDEN GESCHILLENCOMMISSIE PROVINCIALE SECTORGezocht: Leden geschillencommissie provinciale... Wat is de geschillencommissie...

Beschrijving

LEDEN GESCHILLENCOMMISSIE PROVINCIALE SECTOR
Gezocht: Leden geschillencommissie provinciale sector

Wat is de geschillencommissie provinciale sector?
De Geschillencommissie provinciale sector is een door de sociale partners voor de cao provinciale sector ingestelde externe commissie die als taak heeft individuele geschillen te behandelen die betrekking hebben op de (on)juiste toepassing van de cao provinciale sector De cao provinciale sector kent naast de 12 provincies ook nog 12 andere werkgevers die partij zijn bij de cao. Onder deze cao vallen ongeveer 12.000 medewerkers.
De commissie onderzoekt geschillen op ontvankelijkheid, hoort partijen en anderen, doet derhalve aan waarheidsvinding en rapporteert haar bevindingen aan de werkgever en de werknemer. De rapportage bevat een zwaarwegend advies aan de werkgever.
Indien beide partijen bij het geschil hiermee instemmen kan ook een uitspraak in arbitrage gedaan worden. Deze uitspraak is dan bindend voor beide partijen.

Geschillen commissie provinciale sector
Met de Wnra komt per 1 januari 2020 een einde aan de bevoegdheid van de bezwaarcommissies zoals de overheden die nu kennen. De sociale partners aan de cao tafel voor de cao provinciale sector hebben afgesproken voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 een geschillencommissie in te stellen. De geschillencommissie provinciale sector wordt met ingang van 1 januari 2020 als de cao provinciale sector in werking treedt ingesteld. Sociale partners bij de cao provinciale sector hebben besloten één landelijke geschillencommissie in te richten.
De geschillencommissie is niet bevoegd zaken te behandelen die betrekking hebben op:

 • De van werk naar werk regeling
 • Functiewaardering
 • Ontslagzaken
 • Klokkenluidersregeling
 • Ongewenste omgangsvormen
De zittingstermijn is twee jaar.
Het werkveld van de Commissie
De werknemer die het niet eens is met een bepaalde rechtspositionele beslissing van zijn werkgever die ten aanzien van hem is genomen aangaande toepassing van de cao, kan zich wenden tot de geschillencommissie. Hierbij zijn een aantal onderwerpen uitgezonderd omdat hier andere regelingen voor bestaan. Bovendien is nadrukkelijk bepaald dat de medewerker en zijn leidinggevende aantoonbaar hebben geprobeerd er gezamenlijk uit te komen. Hierbij kunnen zij hulp inschakelen van bijv. een naast-hogere leidinggevende of een mediator.
De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter en 6 leden (drie per geleding waarvan 2 plaatsvervangende leden betreft). De geschillencommissie die een verzoek behandelt bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter, een lid benoemd door de werkgevers, en een lid benoemd door de vakbonden. De geschillencommissie wordt ondersteund door een secretariaat (nog in te richten).
Op dit moment wordt gewerkt aan de inrichting van de geschillencommissie met de leden vanuit de – werkgevers en de werknemersorganisaties. De voorzitter van de geschillencommissie  wordt extern geworven.
Tijdsbeslag
Omdat de geschillencommissie nieuw is, is moeilijk om aan te geven hoeveel zittingsdagen jaarlijks plaats zullen vinden. Het aantal bezwaarzaken onder het ambtenarenrecht bij de provincies was de afgelopen jaren beperkt. De locatie van de zittingen is door de geschillencommissie te bepalen en afhankelijk van de voorgelegde geschillen. Voor zowel de commissieleden als de voorzitter geldt dat zij voldoende tijd beschikbaar moeten hebben.

Vacatievergoeding
De Voorzitter en de leden ontvangen een vacatievergoeding voor vergaderingen en zittingen ter hoogte van de vergoeding voor commissieleden zoals bepaald in het Rechtspositiebesluit Decentrale Politieke Ambtsdragers. Deze vergoeding is op dit moment € 115,84 per vergadering. Deze vergoeding is ex. BTW.
Voorts geldt een reiskostenvergoeding openbaar vervoer tweede klasse dan wel een kilometervergoeding t.b.v. € 0,19 per km.

Functie-eisen commissielid

 • (Academische) juridische (kennis van het arbeidsrecht) of sociaalwetenschappelijke opleiding
 • Ervaring binnen de overheid
 • Ervaring met klachtonderzoek
 • Kennis van de relevante wet- en regelgeving
 • Gespreksvaardig; adviesvaardig
 • Denkt en handelt onafhankelijk en oordeelsvrij
 • Levenservaring en integer
 • In staat werktijd flexibel in te delen

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.