Helaas, deze vacature is niet actief.

Beleidsmedewerker Energie uit Bodem en Water in Utrecht

Beschrijving

Voor de domein Leefomgeving (LFO), team Water en Bodem (WEB)  is de Provincie Utrecht op zoek naar een:
Beleidsmedewerker energie uit bodem en water
32 uur per week tijdelijk aanstelling voor 1,5 jaar
Schaal 10

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.
Team Water en Bodem werkt met de uitvoering van haar taken op het gebied van bodem, water, grondwater en ondergrond mee aan een aantrekkelijke, toekomstbestendige en veilige provincie. Robuuste bodem- en watersystemen zijn een voorwaarde voor de realisatie van diverse maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, klimaatadaptatie en energietransitie. Het team werkt mee aan de deze opgaven en voert ook diverse wettelijke taken uit. Hiervoor is het team ingedeeld in clusters waterveiligheid en klimaatadaptatie, oppervlaktewater en KRW en duurzaam gebruik bodem en ondergrond. 
Binnen het cluster duurzaam gebruik bodem en ondergrond werken we intensief samen met gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven en afhankelijk van de opgave met diverse andere organisaties. We doen dat integraal, gebiedsgericht en projectmatig. Samenwerken is nodig omdat het dringen is in de ondergrond en veel opgaven gebruik maken van het bodem- en  grondwatersysteem. Enkele voorbeelden zijn:

 • Drinkwater: In onze recent vastgestelde drinkwaterstrategie staat beschreven dat de provincie door toenemende drinkwatervraag de komende jaren meer drinkwater nodig heeft.
 • Grondwater: De droogte van afgelopen zomer leert ons dat voldoende grondwater van levensbelang is voor mens, natuur en landbouw.
 • Energie: Gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om voor 2021 een transitievisie warmte op te stellen en plannen te maken om woningen en andere gebouwen duurzaam te verwarmen en van het aardgas af te halen. Het gebruik van bodemenergie (open en gesloten warmte- en koudeopslagsystemen) en aardwarmte, als alternatief voor aardgas, komt daardoor steeds uitdrukkelijker in beeld waardoor het gebruik toeneemt.

In dit dynamische speelveld werk jij in het cluster duurzaam gebruik bodem en ondergrond als beleidsmedewerker energie vooral op de thema’s ondiepe bodemenergie (WKO) en aardwarmte (geothermie). Daarnaast ga je aan de slag met het visualiseren van de ondergrond in 3D om de kansen en conflicten tussen duurzame energie en ander gebruik van de ondergrond te verbeelden.
Ondiepe bodemenergie is een bewezen techniek. Door de versnelling in de energietransitie (vooral het ‘van gas los’ gaan) en de grote ruimtelijke ontwikkelingen in verschillende steden en dorpen is er  een toenemende vraag naar bodemenergie te verwachten. Het leidt tot vraagstukken over het ondergrondse ruimtegebruik in relatie tot andere opgaven (bijv. de drinkwatervoorziening) waar de provincie in samenwerking met de gemeenten, waterschappen en de drinkwaterbedrijven de komende jaren aan zal werken.
Aardwarmte bestaat al lang, maar is een relatief nieuw thema in de provincie. De potentie van aardwarmte voor verduurzamen van de warmtevoorziening in onze provincie is nog onbekend. De provincie stimuleert het onderzoek naar aardwarmte, omdat aardwarmte kan bijdragen aan de transitie naar duurzame energie. De provincie heeft ook een adviesrol in het kader van de Mijnbouwwet. Bij deze nieuwe gebruiker van de ondergrond zal goed gekeken moeten worden naar de samenhang met andere belangen en gebruik van het bodem en -watersysteem.
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Aansturen van en samenwerken met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht RUD Utrecht, die namens de provincie vergunningen verleend en toezicht uitvoert voor ondiepe bodemenergie/WKO op grond van de Waterwet.
 • Meedenken en adviseren in gebiedsprojecten waar duurzame energie uit bodem en water gerealiseerd kan worden.
 • In samenwerking met gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven advies uitbrengen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over vergunningaanvragen aardwarmte.
 • In samenwerking met team GIS 3D-visualisaties van de ondergrond ontwikkelen die gebruikt kunnen worden bij vraagstukken over duurzame energie en ander gebruik van grondwater (bijvoorbeeld voor drinkwater).
 • Samenwerken met collega’s van het programma energietransitie aan de kansen en belemmeringen rondom duurzame energie uit het bodem- en watersysteem. Denk hierbij ook aan nieuwe ontwikkelingen zoals energie uit oppervlaktewater en hogetemperatuuropslag.
De werkzaamheden zijn onderdeel van een sterk bewegend speelveld, waar nieuwe
ontwikkelingen zich snel kunnen voordoen. Dit kan leiden tot aanpassingen in de werkzaamheden.

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal €4.158,69 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 10). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van 22,37%. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Daarnaast hecht de provincie Utrecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV regeling.

Functie-eisen

 • Een afgeronde relevante HBO en/of WO opleiding (bijvoorbeeld aardwetenschappen, fysische geografie of aanverwante opleiding).
 • Werkervaring in het werkveld bodemenergie/WKO en/of aardwarmte.
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je bent resultaatgericht.
 • Je bent analytisch, kunt problemen vertalen naar de essenties.
 • Je bent iemand die samenwerkt en verbindingen kan leggen
 • Je kunt snel schakelen
 • Je kunt je goed inleven in belangen van anderen
Functiewensen
A. Persoonlijke eigenschappen
 • Je bent communicatief sterk
 • Je bent flexibel
 • Je bent oplossingsgericht

B. Kennis en vaardigheden
 • Je kunt goed projectmatig werken
 • Je hebt ervaring in het werken in processen en programma’s.
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van energietransitie
 • Je hebt ervaring in het werken in een overheidsorganisatie

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.