Helaas, deze vacature is niet actief.

Adviseur P&C in Maastricht

Beschrijving

Van droom tot werkelijkheid:
de burger centraal


Een dienstverlening die in samenhang, nabij en op maat is en waarbij (de situatie van) de burger centraal staat. We zijn samen op weg om daar werkelijkheid van te maken. Onze droom vraagt om een andere manier van werken, denken en doen. Om een andere benadering van de burger en een andere vorm van samenwerken. Zowel binnen Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) als met onze netwerkpartners.

2020 is de stip op de horizon waarop de organisatie moet staan als een huis. Een organisatie waar mensen met veel passie en enthousiasme werken. In een open omgeving waar zij het beste uit zichzelf halen, initiatief tonen en elkaar actief opzoeken om, samen met de burger, te werken aan creatieve oplossingen voor zijn hulpvraag.

Werken vanuit het perspectief van de burger vraagt onder andere lef, innovatie, eigenaarschap en creativiteit. We zien deze eigenschappen dan ook graag terug bij de medewerkers van SZMH. We streven ernaar dat de functies binnen onze organisatie ruimte bieden om verder door te ontwikkelen, om zo in te kunnen spelen op de continue veranderingen in onze (werk)omgeving.

Doel van de functie

Het doel van de functie van Adviseur Planning & Control (P&C) is om vanuit het specialisme bij te dragen aan de (door)ontwikkeling van onze bedrijfsvoering, privacy(beleid) en dienstverlening.

Wat zijn je werkzaamheden?
 • Je levert op grond van analyses en data input voor permanente kwaliteitsverbetering van de uniforme dienstverlening over de integrale gebiedsgerichte teams heen met voldoende ruimte voor maatwerk op teamniveau.
 • Je adviseert over en draagt bij aan optimaal gebruik en inzet van middelen via integrale resultaat- en effectsturing.
 • Je adviseert over en draagt bij aan de verbinding tussen de interne en externe keten(samenwerking).
 • Je vergroot het lerend vermogen, gewenste houding en gedrag, professionaliteit en zakelijkheid van de organisatie aan de hand van analyses en data.
 • Je levert input voor resultaat- en sturingsindicatoren en analyseer en interpreteert uitvoeringskaders om als sturingsinformatie toe te passen binnen SZMH.
 • Je verzorgt standaard en specialistische sturingsinformatie voor interne en externe stakeholders inclusief de advisering daarover en doorontwikkeling daarvan.
 • Je levert een bijdrage aan de optimalisatie van instrumenten en methoden voor een efficiëntere verwerking van sturingsinformatie.
 • Je stelt de administratie organisatie (AO) op en voert interne controles (IC) uit, waaronder risicoanalyses op de bedrijfsprocessen.
 • Je stelt interne controle (IC-)methodieken op en verzorgt de correcte uitvoering daarvan.
 • Je stelt intern informatiebeveiligingsbeleid en privacybeleid op en zorgt voor naleving van dit beleid (AVG).
 • Je stelt vanuit de ketenbenadering complexe en specialistische domein- en organisatie-overstijgende data-analyses op voor verbetering van de dienstverlening en bedrijfsvoering.
Wat verwachten we van je?
 • Je beschikt over een afgeronde en relevante hbo-opleiding, economisch/administratief (vereiste).
 • Je hebt ruime kennis van en ervaring met specifieke plannings-, sturings- en informatievragen binnen het Sociaal Domein.
 • Je hebt kennis over en ervaring met het maken van managementrapportages (vereiste).
 • Je werkt zelfstandig en bent medeverantwoordelijk voor het verzorgen van en adviseren over een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en dienstverlening. Je legt daarvoor zowel interne als externe verbindingen.
 • Je stemt af met de senior adviseur P&C, die zorgt voor overall vakinhoudelijke en bedrijfsvoeringgerelateerde afstemming en voortgangsbewaking.
 • Je hebt goede kennis en vaardigheden ten aanzien van relevante administratieve verwerkingsprocessen en financiële geautomatiseerde systemen.
 • Je hebt het vermogen en de kennis om te werken met geautomatiseerde administraties.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je beschikt over goede analytische en conceptuele vermogens.
 • Je hebt een eigen visie op de ontwikkeling en toepassing van managementinformatiesystemen binnen organisaties en weet deze te vertalen naar de praktijk.
 • Je hebt ruime ervaring op het gebied van gemeentelijke financiën.
 • Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met het opstellen van P&C-producten.
 • Je bent in staat om de financiële consequenties van adviezen voor de P&C-cyclus te doorzien.
 • Je werkt vanuit wederzijds begrip, toegankelijkheid, vertrouwen, lef en betrokkenheid.
 • Je durft out-of-the-box te werken en toont nieuwsgierigheid.
Welke competenties heb je nodig?
 • Samenwerken
 • Klantgericht werken
 • Integriteit
 • Overtuigingskracht
 • Analyseren
 • Omgevingsbewust
 • Oordeelsvorming
 • Lerend vermogen
 • Integraal werken
 • Initiatief
Wat is je salaris?

Deze functie is ingeschaald in salarisschaal 10 (bruto maandsalaris van maximaal € 4.225,-,op basis van een fulltime dienstverband) van de CAR-UWO.

Ben je enthousiast?

Solliciteer dan vóór 25-6-2019 (motivatiebrief en CV). De eerste selectie geschiedt op basis van jouw schriftelijke sollicitatie. Indien je brief wordt geselecteerd, volgt een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Een assessment is onderdeel van de selectieprocedure.

Meer informatie/vragen?

Stuur dan een e-mail, inclusief contactgegevens,

naar . Wij beantwoorden jouw bericht z.s.m.

Over Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
De gemeente Maastricht heeft de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning ondergebracht bij Sociale Zaken. Dat geldt ook voor de uitvoering van de taken die voortkomen uit de Participatiewet en de onderwijswetten. Sinds januari 2016 werkt de organisatie onder de naam Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH).
SZMH werkt voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Vanuit de vestiging in Randwyck wordt de Participatiewet uitgevoerd voor alle gemeenten. Ook Team Onderwijs werkt voor de hele regio. De ondersteuning vanuit Wmo en voor Jeugd voeren medewerkers van dit onderdeel uit voor de gemeenten Maastricht en Valkenburg aan de Geul.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland profileert zich als een professionele, slagvaardige en betrouwbare organisatie waarbij de burger centraal staat. Samenwerking met derden staat hoog in het vaandel en initiatieven vanuit de samenleving worden ondersteund om burgers dienstverlening in samenhang, nabij en op maat te bieden. De komende jaren transformeert SZMH naar een creatieve, flexibele en innovatieve organisatie die acteert als onderdeel van een netwerk.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Maastricht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Maastricht | Limburg | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.