Helaas, deze vacature is niet actief.

Strategisch adviseur Mobiliteit (OV) in Utrecht

Beschrijving

Vaste aanstelling voor minimaal 36 uur per week.

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de Provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.
De Provincie Utrecht kent verstedelijkte en groeiende gebieden waar het regionale openbaar bus- en tram vervoer moet zorgen voor een vraag gestuurde bijdrage aan duurzame bereikbaarheid. In andere gebieden speelt OV een bescheidener rol met een sociale functie. Daarnaast heeft de provincie, mede namens de gemeenten, een uitvoerende rol voor het product regiotaxi.
Binnen het domein Mobiliteit is de bereikbaarheidsopgave van de provincie belegd. Het Expertiseteam OV zorgt als onderdeel hiervan voor de kosteneffectieve en vraaggerichte exploitatie van het regionale openbaar vervoer en de doorontwikkeling van het openbaar vervoer(beleid) voor de korte en de lange termijn.
 
Werken aan de bereikbaarheidsopgave
Als meest competitieve regio is de provincie Utrecht een erg aantrekkelijke plek om te wonen, werken en verblijven. Dit resulteert in een forse groei in de vraag naar woningen, het aantal arbeidsplaatsen en een sterke toename van de mobiliteit in, vanuit en door de regio.
Dit vraagt om een door overheid en stakeholders gedragen visie die mede invulling geeft aan onze verantwoordelijkheid voor de bereikbaarheidsopgave. Het programma U Ned wil de komende decennia zorgen voor een evenwichtige groei en samenhangende ontwikkeling van wonen, werken en bereikbaarheid. Daarnaast werken we aan programma’s als Toekomstbeeld OV, Minder Hinder en ons eigen Knooppuntenbeleid.
Wij zoeken een strategisch adviseur met een resultaatgerichte inslag die visievorming voor onze bereikbaarheidsopgave weet te verbinden aan de inzet van het OV op de korte en de lange termijn.

Als strateeg ben je bekend met de mobiliteitsontwikkelingen in de maatschappelijke en bestuurlijke context. Jij weet hierbij de belangen vanuit de Provincie goed te benoemen en te vertegenwoordigen zowel op lokaal als op landelijk niveau. Ook ben je in staat om mobiliteits- en ruimtelijk economische  programma’s op strategisch niveau aan elkaar te verbinden en te linken aan de provinciale uitvoeringsprogamma’s. Het zwaartepunt zal hierbij liggen op de inzet van OV in de context van de bereikbaarheidsopgave van de provincie.
Intern ben je initiërend voor de taken die hieruit voortvloeien. Het gaat hierbij veelal om de ruimtelijke inpassing, zoals het realiseren van nieuwe infra maatregelen en om het verbeteren van de doorstroming voor het OV.
Als strategisch adviseur ben je verantwoordelijk voor het opstellen en monitoren van  het Uitvoeringsprogramma OV als onderdeel van het provinciale mobiliteitsprogramma. Tevens adviseer je over een eventuele bijsturing.
Op strategisch niveau ga je een adviserende en verbindende rol spelen bij de programma’s U-Ned en het landelijke en regionale Toekomstbeeld OV. Je weet daarbij het huidige functioneren, de knelpunten en de kansen van het OV te vertalen naar uitvoerbare oplossingen voor de korte en lange termijn. Je benut hierbij de inhoudelijke- en bestuurlijke expertise vanuit het team.
Binnen de opgave Openbaar Vervoer heb je een coördinerende rol voor wat betreft de werkvelden “OV-beleid” en “ruimtelijke inpassing van het OV”. Je geeft daarbij sturing aan interne (en externe) werk- en projectgroepen die zorgen voor resultaat op onze (sub)doelen.

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal €6.017,59 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 13). De Provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individueel Keuze Budget van ca. 20%. Je beschikt als medewerker zelf over dit budget en bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Daarnaast hecht de Provincie Utrecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV-regeling.

 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met mobiliteitsvraagstukken in een bestuurlijke context, waaronder Openbaar vervoer.
 • Je weet de vertaalslag te maken van (het werken aan) visievorming naar de uitvoering voor de korte en lange termijn.
 • Je hebt ervaring met het sturen op programmadoelen leidend tot concrete resultaten.
 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en weet relevante ontwikkelingen te vertalen naar concrete bestuursvoorstellen.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, bent enthousiasmerend, samenbindend en weet tegenstand te overwinnen.
 • Je bent in staat breder te kijken en opereren dan infrastructuur en mobiliteit (helikopterview)
 • Je hebt ervaring met het werken binnen een politiek-bestuurlijke organisatie.
 • Je hebt ervaring met het geven van leiding aan werk- en projectgroepen.
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en ervaring met het opstellen van beleids- en bestuurlijke stukken.

Competenties:
 • Netwerkvaardigheden
 • Overtuigingskracht
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden.
 • Inspirerend leiderschap

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.