Helaas, deze vacature is niet actief.

Opdrachtgever Mobiliteit in Utrecht

Beschrijving

Voor het Domein Mobiliteit is de provincie Utrecht op zoek naar een:
Resultaatgerichte opdrachtgever met ervaring op gebied van smart mobility, verkeersmanagement, en goederenvervoer


Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultureel erfgoed, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.
De vraagstukken waar we als provincie voor staan worden steeds complexer en uitdagender. Er wordt steeds meer van ons verwacht, in wisselende rollen als initiator, facilitator, samenwerkingspartner, mede ontwikkelaar en realisator, verbinder.
Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Samen met bedrijven, gemeenten, publieke organisaties, burgers en netwerken zorgen wij voor een goede balans tussen groei en groen. Wij willen in 2022 de aantrekkelijkste regio van Europa zijn om te wonen, werken en leven.
Het domein Mobiliteit zorgt onder andere voor bereikbare, veilige en duurzame mobiliteit in de provincie Utrecht. Dit doen we door het bestaande (water)wegen- en OV-net veilig in te richten, duurzaam en doelmatig te onderhouden en slim te benutten. Daarnaast werkt het domein mee aan onder andere de concernopgaven Smart Mobility en Samenhang wonen, werken en bereikbaarheid. Het domein behoort hiermee tot het primaire proces en de kerntaken van de provincie Utrecht.
Het domein wordt aangestuurd door de domeinmanager, samen met de teamleiders en ambtelijk opdrachtgevers. De inhoudelijke koers is vastgelegd in het provinciale mobiliteitsplan 2014-2028. De ambtelijk opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de uitvoeringsprogramma’s die verdere invulling geven aan dit inhoudelijke plan.


Vanuit je rol als ambtelijk opdrachtgever vorm je samen met de bestuurlijk opdrachtgever (een gedeputeerde) en de betrokken teamleiders de opgavedriehoek en draag je zorg voor een goed samenspel en daarbij behorende resultaten.
De opgavedriehoek heeft binnen de scope van de opdracht een eigen mandaat en verantwoordelijkheid met een rechtstreekse relatie met relevante externe partijen en een rechtstreekse adviesrelatie naar een gedeputeerde. Je draagt bij aan (de randvoorwaarden voor) het functioneren van de opdrachtnemers (programmamanagers en projectleiders) en de bestuurlijk opdrachtgever (gedeputeerde) en hun onderlinge verkeer.
Ook draag je actief bij aan het integrale, opgavegerichte werken van de provincie. Samen met de andere ambtelijk opdrachtgevers binnen het domein bereid je integrale besluitvorming voor, en adviseer je het MT en het bestuur hoe daar integraal sturing aan te geven.
In de rol van opdrachtgever houd je je in ieder geval bezig met:
• het als ambtelijk opdrachtgever inhoudelijk aansturen van de programma’s Smart Mobility waaronder Regionaal Verkeersmanagement (RVM) (in samenhang met de concernopgave Smart Mobility), goederenvervoer en andere projecten/programma’s;
• het binnen de scope van programma’s en projecten nemen van strategische beslissingen met financiële gevolgen;
• het in overleg met de andere ambtelijk opdrachtgevers en strategen pro-actief signaleren van in- en externe ontwikkelingen die kunnen leiden tot aanpassing van of het opstellen van nieuwe programma’s; 
• samen met de betrokken teamleiders en de opdrachtnemers vormgeven van dagelijkse aansturing van de programma’s. Daarbij stuur je op het op het juiste moment op de juiste tafels bespreken van onderwerpen en zorg je samen met de teamleider voor een goede kwaliteit van de advisering over en inrichting van het bestuurlijke besluitvormingstraject;
• het voeren van voortgangsgesprekken over de scope, planning, kwaliteit en geld met de opdrachtnemers in deze programma’s.
Tot de functie behoort ook bijdragen aan:
• het vertalen van complexe integrale maatschappelijke opgaven naar doelen, programma’s en projecten (‘programmeren’);
• het sturen op integrale samenhang van opgaven;
• het richtinggevend bijdragen aan strategisch beleid;
• het vervullen van een adviesrol richting gedeputeerde en MT, waarin je hen gevraagd en ongevraagd van advies voorziet.

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 5.958,01,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 13). Afhankelijk van kennis en ervaring behoort aanstelling in aanloopschaal 12 tot de mogelijkheden. De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van 22,37% (tot en met schaal 13. Vanaf schaal 14 is dat 21,82%. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. De provincie Utrecht hecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV regeling. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met  een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om op deze functie te solliciteren.

We zoeken een resultaatgerichte manager die het verschil kan maken. Je kan mensen motiveren en binden om voor een opgave te gaan staan. Je hebt lef, bent enthousiast, duidelijk, en je hebt doorzettingsvermogen.
Je bent gericht  op een vernieuwende aanpak van opgaven, programma’s, projecten en producten. Je hebt oog voor de integrale samenhang van opgaven binnen de organisatie en je bent in staat te sturen op hoofdlijnen. Tevens ben je in een dynamische en bestuurlijke omgeving in staat conflicterende belangen, opvattingen en inzichten te overbruggen.
Jouw achtergrond:
• WO-werk- en denkniveau en minimaal 10 jaar werkervaring als project-, proces- of programma-manager op genoemde beleidsvelden binnen een politiek bestuurlijke omgeving;
• Als ambtelijk opdrachtgever ben je analytisch sterk, behoud je overzicht, toon je creativiteit in de aanpak van complexe problemen, heb je een vooruitziende blik, ben je in staat om strategisch te handelen, beschik je over overtuigingskracht, ben je omgevingsbewust, in staat om snel te schakelen en effectief samen te werken. Je structureert de opgave, beheerst deze, stuurt actief op het bereiken van resultaat;
• Je hebt een hands-on mentaliteit bij de aansturing van medewerkers en bent bereid om waar nodig ook zelf de handen uit de mouwen te steken.
We verwachten dat je beschikt over:
Kennis
• brede verkeerskundige kennis en affiniteit met verkeersmanagement, Smart mobility, goederenvervoer en het ontwikkelen en beheren van assets;
• kennis van samenhangende (beleids-)onderwerpen en aandachtsgebieden van de provincie en inzicht in aangrenzende vakgebieden;
• kennis van en ervaring met programma- en projectmanagementmethodieken en technieken (OGON);
• kennis van beleidsvorming, financieel-economische processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen en begrotingscyclus;
• kennis van en vaardigheid in het opstellen, opzetten en managen van programma’s en projecten;
Vaardigheden
• vaardigheid in het voorbereiden, ontwikkelen en managen van de uitvoering en realisatie van programma’s;
• je bent politiek-bestuurlijk sensitief en communicatief sterk;
• netwerkvaardigheden op regionaal en landelijk niveau en vertegenwoordigen van de provincie vanuit de opdrachtgeversrol;
• in het resultaatgericht aansturen van medewerkers;
• vaardigheid in het maken van afwegingen in de inzet, capaciteit en middelen.
Inzicht
• inzicht in het (strategische) provinciale beleid, bestuurlijke verantwoordelijkheden en posities van belanghebbende partijen;
• inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.