Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior Adviseur in Maastricht

Beschrijving

Senior adviseur

Senior Adviseur (adviseur B) 1 fte
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Van Droom tot werkelijk: de burger centraal
Een dienstverlening die in samenhang, nabij en op maat is en waarbij (de situatie van) de burger centraal staat. We zijn samen op weg om daar werkelijkheid van te maken. Onze droom vraagt om een andere manier van werken, denken en doen. Om een andere benadering van de burger en een andere vorm van samenwerken. Zowel binnen Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) als met onze netwerkpartners.
2020 is de stip op de horizon waarop de organisatie moet staan als een huis. Een organisatie waar mensen met veel passie en enthousiasme werken. In een open omgeving waar zij het beste uit zichzelf halen, initiatief tonen en elkaar actief opzoeken om, samen met de burger, te werken aan creatieve oplossingen voor zijn hulpvraag.
Werken vanuit het perspectief van de burger vraagt onder andere lef, innovatie, eigenaarschap en creativiteit. We zien deze eigenschappen dan ook graag terug bij de medewerkers van SZMH. We streven ernaar dat de functies binnen onze organisatie ruimte bieden om verder door te ontwikkelen, om zo in te kunnen spelen op de continue veranderingen in onze (werk)omgeving.
Een aantal functies uit de oorspronkelijke teams Advies & Projecten en Leercyclus zijn behouden, twee functies zijn vervallen en er zijn een aantal nieuwe functies. Als gevolg van de transformatie en daarbinnen ons nieuwe samenwerkingsmodel zijn er vacatures ontstaan binnen het organisatieonderdeel O&O. Deze vacature maakt hier onderdeel van uit.

Doel van de functie
Het doel van de functie van Senior Adviseur is om vanuit de vakinhoudelijke verantwoordelijkheid zorg te dragen voor ontwikkeling van de dienstverlening aan de burger en de bedrijfsvoering; de vertaling van beleid naar uitvoering.

Wat zijn je werkzaamheden?
 • Je zorgt voor permanente kwaliteitsverbetering van de uniforme dienstverlening over de integrale gebiedsgerichte teams heen met voldoende ruimte voor maatwerk op teamniveau.
 • Je bepaalt de inhoudelijke kaders binnen je taakveld en draagt zorg voor het resultaat.
 • Je zorgt voor de verbinding binnen je eigen taakveld (bv. Wmo) en tussen de andere taakvelden (bv. Jeugd, Participatie).
 • Je maakt optimaal gebruik van middelen via integrale resultaat- en effectsturing.
 • Je intensiveert en versterkt de verbinding tussen de interne en externe keten(samenwerking).
 • Je stimuleert en vergroot het lerend vermogen, gewenste houding en gedrag, professionaliteit en zakelijkheid van de organisatie.
 • Je adviseert vanuit een integraal perspectief interne en externe stakeholders over ontwikkelingen binnen één of meerdere vakgebieden en de consequenties voor de toepassing hiervan in het (permanent transformerend) sociaal domein en binnen de wettelijke en financiële kaders.
 • Je initieert, ontwikkelt en implementeert instrumenten, methoden en systemen gericht op een domeinoverstijgende, klantgerichte en efficiënte dienstverlening en bedrijfsvoering vanuit de rol, positie, verantwoordelijkheid en taak van SZMH binnen de beoogde ketenaanpak.
 • Je stelt (meerjarige) uitvoerings- en bedrijfsplannen op en ontwikkelt c.q. levert een bijdrage aan de ontwikkeling van domein- en teamoverstijgende strategieën voor de doorontwikkeling van de dienstverlening en de bedrijfsvoering.
 • Je initieert, bevordert en onderhoudt samenwerking(sverbanden) met interne en externe partners gericht op verbetering van onze dienstverlening, bedrijfsvoering en positie in de ketenaanpak.
Wat verwachten we van je?
 • Je beschikt over een brede kennis van het sociale netwerk en relevante sociale wetgeving en bent bekend met het formele en informele aanbod van het sociaal domein.
 • Je beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je legt verbindingen met managers en medewerkers en externe partijen.
 • Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de te realiseren jaardoelen.
 • Je werkt vanuit wederzijds begrip, toegankelijkheid, vertrouwen, lef en betrokkenheid.
 • Je kunt out-of-the-box denken en toont nieuwsgierigheid.
 • Je bent een teamplayer die samen met collega's wil meebouwen aan de transformatie van het sociaal domein.
 • Je beschikt over een relevant wo- of hbo- diploma in het Sociaal Domein (vereiste).
 • Je hebt ruime en aantoonbare soortgelijke ervaring binnen het Sociaal Domein (vereiste).
Welke competenties heb je nodig?
 • Samenwerken
 • Klantgericht werken
 • Integriteit
 • Overtuigingskracht
 • Resultaatgericht
 • Analyseren
 • Omgevingsbewust
 • Oordeelsvorming
 • Werken in netwerken
 • Lerend vermogen
Wat is je salaris?
Deze functie is indicatief ingeschaald in salarisschaal 11 (bruto maandsalaris maximaal € 4.859,- op basis van een fulltime dienstverband) van de CAR-UWO. Let op: schaalniveau en functieprofiel dient nog definitef gewaardeerd te worden.

Ben je enthousiast?
Reageer dan vóór 11 juni 2019 met een motivatiebrief en CV via de sollicitatiebutton. De eerste selectie geschiedt op basis van jouw schriftelijke sollicitatie. Indien je brief wordt geselecteerd, volgt hierna een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek op 13 of 14 juni 2019.
Een assessment is onderdeel van de selectieprocedure.

Meer informatie/vragen?
Stuur dan een e-mail, inclusief contactgegevens, naar . Wij beantwoorden jouw bericht z.s.m.

Over Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
De gemeente Maastricht heeft de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning ondergebracht bij Sociale Zaken. Dat geldt ook voor de uitvoering van de taken die voortkomen uit de Participatiewet en de onderwijswetten. Sinds januari 2016 werkt de organisatie onder de naam Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH).
SZMH werkt voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Vanuit de vestiging in Randwyck wordt de Participatiewet uitgevoerd voor alle gemeenten. Ook Team Onderwijs werkt voor de hele regio. De ondersteuning vanuit Wmo en voor Jeugd voeren medewerkers van dit onderdeel uit voor de gemeenten Maastricht en Valkenburg aan de Geul.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland profileert zich als een professionele, slagvaardige en betrouwbare organisatie waarbij de burger centraal staat. Samenwerking met derden staat hoog in het vaandel en initiatieven vanuit de samenleving worden ondersteund om burgers dienstverlening in samenhang, nabij en op maat te bieden. De komende jaren transformeert SZMH naar een creatieve, flexibele en innovatieve organisatie die acteert als onderdeel van een netwerk.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Maastricht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Maastricht | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.