Juridisch beleidsmedewerker Grond- en Vastgoedzaken in Maastricht

Beschrijving

Het organisatieonderdeel Beleid en Ontwikkeling (BenO) van de gemeente Maastricht bestaat uit de beleidsvelden Bedrijfsvoering & Control, Sociaal, Ontwikkeling, Economie & Cultuur en Ruimte.

Voor het beleidsveld Ontwikkeling, bestaande uit de teams Projectmanagement en Vastgoed zijn wij binnen het team Vastgoed op zoek naar een juridisch beleidsmedewerker Grond- en vastgoedzaken. Het team Vastgoed bestaat uit ca. 30 fte en is onderverdeeld in drie clusters, te weten de cluster Beheer en Exploitatie, de cluster Plan- en vastgoedeconomie, Verwerving, Uitgifte, Vastgoedjuridica en Beleid en de cluster Geo- en Vastgoedinformatie.
Bij het cluster Plan- en vastgoedeconomie, Verwerving, Uitgifte, Vastgoedjuridica en Beleid is de functie juridisch beleidsmedewerker Grond- en Vastgoedzaken (1 fte) vacant.

Het team Vastgoed kent de volgende kerntaken:
 • Het op een bedrijfseconomische wijze verwerven, beheren en exploiteren van het gemeentelijk vastgoed.
 • Het ondersteunen in functionele opgaven (ruimtelijk-fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk, cultureel) van programma's en projecten in alle fasen, zowel in majeure gebiedsontwikkelingen als kleinschalige locatieontwikkelingen op het gebied van plan- en vastgoedeconomie, vastgoedjuridica, verwervingen, uitgifte alsook vastgoedinformatie.
 • Ontwikkelen en toepassing geven aan het grond- en vastgoedbeleidsinstrumentarium
 • Advisering juridische vraagstukken grond- en vastgoedzaken.
Juridisch beleidsmedewerker Grond- en Vastgoedzaken m/v (1,0 fte)

Hoofdtaken
 • Belast met de beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie op het terrein van grond- en vastgoedbeleidszaken zowel op tactisch als strategisch nivo.
 • Belast met de (door)ontwikkeling van het (juridisch) instrumentarium ten behoeve van de uitvoering van het fysieke omgevingsbeleid, waaronder het kostenverhaalsinstrumentarium.
 • Bewaken en uitdragen van het grond- en vastgoedbeleid binnen en buiten de organisatie
 • Algemene en juridische ondersteuning/advisering op het gebied van het privaat- en vastgoedrecht binnen het werkgebied van Ontwikkeling/team Vastgoed. Tot de taken behoren in ieder geval contractering (met betrekking tot publiek-private samenwerking, grondexploitatie, realisatie en gronduitgifte), advisering op het gebied van vastgoedrecht, uitvoering geven aan de Grondexploitatiewet, (invoering van) Omgevingswet en aanvullingswet grondeigendom.
 • Zorgdragen voor voorbereiding van en uitvoering geven aan de toewijzing van bouwterreinen, zowel voor (complexmatige) woningbouw, industriële en andere bestemmingen;
 • Strategisch onderhandelen bij contractering over (anterieure) exploitatie-, en koop-/verkoopovereenkomsten alsook contractenbeheer en -bewaking.
 • Juridische ondersteuning/advisering in de breedste zin van het woord op publiekrechtelijk terrein binnen heel Beleid en ontwikkeling (o.a. WOB verzoeken-bezwaar en beroep, subsidieverlening).
Functie-eisen
 • Afgeronde functierelevante HBO/WO opleiding, afstudeerrichting privaatrecht, vastgoedrecht en bij voorkeur in combinatie met bestuurs(proces)recht.
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van beleidsadvisering alsook privaat- en bestuursrechtelijk advisering en contractering bij grond- en vastgoedzaken.

Overige functie-eisen:
 • Uitstekende adviesvaardigheden
 • Kennis van het Omgevingsrecht
 • Ontwikkeld gevoel voor financiën is een pre
 • Proactieve en flexibele grondhouding
 • Creatief, zelfstandig opererend en initiatiefrijk.
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Durft (overwogen) risico's te nemen die noodzakelijk zijn om innovatief te zijn en te blijven.
 • Uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden.
Wij bieden

Een afwisselende, uitdagende baan op basis 1,0 fte met een bruto maandsalaris €4.859,-, functieschaal 11 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring) bij een fulltime dienstverband.

Verder heb je recht op een individueel keuze budget (IKB) dat je naar eigen wens kunt besteden aan diverse zaken zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie, mogelijkheid tot opbouwen van ADV en pensioenopbouw bij het ABP.

Ben je enthousiast?
Reageer dan vóór 11 juni 2019 via de solliciteerbutton en stuur je motivatie en cv.
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 17 t/m 20 juni.

Eerst meer weten?
Dan kun je contact opnemen met Francois Weerts, Teammanager Vastgoed via telefoonnummer (043) 350 4530.

Over Beleid en Ontwikkeling
Maastricht is de hoofdstad van de provincie Limburg en telt meer dan 123.000 inwoners. Het is de geboortestad van de Europese Unie en de euro. De grensligging van Maastricht maakt dat mensen in deze regio grensoverschrijdend denken en handelen, verbinden en bruggen bouwen. Vanuit deze unieke internationale ligging en dit rijke historische verleden kan Maastricht ook wel de bakermat voor Europa genoemd worden. De gemeente werkt samen met de provincie, de universiteit en andere partners aan Europa: 'Working on Europe'.

Maastricht is een sociale en saamhorige stad die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale universiteitsstad. Ons rijke productieve en culturele erfgoed bouwen we samen verder uit in een gezonde, duurzame, kansrijke, veiliger, bereikbare, innovatieve en creatieve stad. Daarmee belooft Maastricht een top leef-, werk- en verblijfsklimaat van Europese allure aan al zijn bewoners, bezoekers en bedrijven.

Extra informatie

Plaats
Maastricht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)
Gepubliceerd op
06-06-2019

Maastricht | Limburg | Fulltime (startersfunctie)

Solliciteer direct

Deel deze vacature

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.