Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior adviseur bedrijfsvoering in Den Haag

Beschrijving

Dit kabinet investeert in vrede en veiligheid door middel van modernisering van de krijgsmacht. Ervoor zorgen dat de financiën goed worden beheerd is daarbij van groot belang. En dat is precies jouw specialiteit. In een dynamische werkomgeving verbeter je met jouw kennis en kunde de effectiviteit van onze krijgsmacht.

Als senior adviseur bedrijfsvoering bij de afdeling Financieel Beheer werk je aan afwisselende en uitdagende dossiers. Je onderhoudt contacten met zowel de Auditdienst Rijk, de Algemene Rekenkamer als het ministerie van Financiën en vervult een brugfunctie tussen hen en de controlorganisatie van Defensie. Je voert overleg en verdedigt de standpunten van de hoofddirectie Financiën en Control (HDFC), voorziet rapportages van inhoudelijk commentaar, je adviseert het management over de aanbevelingen en draagt bij aan de besluitvorming daarover.

Ook toets je (inter)departementale ontwikkelingen op het gebied van financieel beheer en aanpalende terreinen op consequenties voor Defensie. Het deelnemen aan of leiding geven aan interdepartementale overleggen en werkgroepen hoort ook bij je werk. Je beoordeelt beleidsvoorstellen en aanpassingen van de bedrijfsvoering op hun inpasbaarheid in de financiële administratie en je signaleert eventuele risico's.

Op het moment dat er in de praktijk plannen uitgevoerd en veranderingen ingevoerd worden, vervul jij daarbij zo nodig een leidende, coördinerende rol. Die coördinerende rol heb je ook binnen de afdeling. Op die manier zorg je op een (pro)actieve manier voor verbinding. Daarnaast onderhoud je een breed netwerk, bestaande uit de collega's van HDFC, (de controllers van) de Defensieonderdelen, medewerkers van het Financieel Administratie en Beheer Kantoor, de Auditdienst Rijk, de Algemene Rekenkamer en andere ministeries.

 • Je hebt universitair niveau en hebt bij voorkeur een opleiding (bedrijfs-)economie, registeraccountant of gelijkwaardig.
 • Je hebt meerdere jaren relevante ervaring in meerdere adviestrajecten, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt enkele jaren ervaring met of een achtergrond in auditwerkzaamheden en enige ervaring met het aansturen van een klein team.
 • Je hebt gedegen kennis van overheidsfinanciën, inkoopprocessen en comptabele wet- en regelgeving van de Rijksoverheid, zoals de Comptabiliteitswet 2016 en de Regeling financieel beheer van het rijk.
 • Je hebt gedegen kennis van de opzet en werking van de processen en systemen die het financieel beheer ondersteunen.
 • Je bent op de hoogte van de controletechnieken van de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer en kent hun werkwijze wat betreft communicatie en rapportering.
 • Je bent in staat om zowel binnen een politiek-bestuurlijk krachtenveld als in de uitvoering belangen af te wegen, tot een gedegen oordeel en advies te komen, waarbij je kritisch en onafhankelijk durft te zijn.
 • Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen en kunt je verplaatsen in de positie van bestuurders en politici.
 • Je hebt zowel uitstekende analytische vaardigheden als mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je denkt in oplossingen, handelt met overtuigingskracht, weet draagvlak voor je plannen en ideeën te creëren en je bent in staat om veranderingen in de praktijk door te voeren.
 • Je bent resultaat- en samenwerkingsgericht, hebt een collegiale instelling, je kunt je werk goed plannen en organiseren en je bent sterk in netwerken.

Salarisniveau schaal 13
Minimum salaris: €4.850 bruto per maand
Maximum salaris: €6.100 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

De hoofddirectie Financiën en Control (HDFC) is de concerncontroller van het ministerie van Defensie. Voor het functiegebied control en audit is sprake van kaderstelling door HDFC volgens de directie Financieel-Economische Zaken en de wet- en regelgeving. De HDFC is verantwoordelijk voor de inrichting van de financiële processen. Daarnaast ziet HDFC toe op een ordentelijke voorbereiding, uitvoering en verantwoording van de begroting. De HDFC wordt aangestuurd door de hoofddirecteur HDFC en bestaat uit de directie Begroting, de directie Managementinformatie en Beheer en het Kabinet.

Directie Managementinformatie en Beheer
Door de betrouwbaarheid van de besturing te verbeteren en te borgen draagt de directie Managementinformatie en Beheer bij aan de doelmatigheid en effectiviteit van de besturing en beheersing van de defensieorganisatie. Dat doen we door reguliere managementrapportages, maar ook door gevraagde en ongevraagde signalering en onderzoek.

Afdeling Financieel Beheer
Onze directie bestaat uit drie afdelingen. De afdeling Financieel Beheer is er daar één van. Hier zijn we verantwoordelijk voor een ordelijk en rechtmatig beheer van de financiële stromen van het ministerie. Dat houdt in dat we voortdurend in verbinding staan met het Financieel Administratie- en Beheerkantoor en (de controllers van) de Defensieonderdelen. Onze afdeling telt tien fte.

 • Solliciteren? Richt dan je sollicitatie aan mw. drs. A. Poortman. Houd er rekening mee dat de gesprekken voor deze functie plaatsvinden in de week van 1 tot en met 5 juli 2019.
 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Werk je bij Defensie of de Rijksoverheid? Dan krijg je een vaste aanstelling. Zo niet, dan krijg je een tijdelijke aanstelling voor een periode van maximaal twee jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.