Helaas, deze vacature is niet actief.

Teamleider elektronische veiligheidsonderzoeken in Den Haag

Beschrijving

De afdeling Operaties van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst zorgt voor een tijdige identificatie van dreigingen richting Defensiebelangen. Jij onderzoekt als teamleider elektronische veiligheidsonderzoeken potentiële gevaren en waarborgt zo de veiligheid van Nederland.

Als teamleider elektronische veiligheidsonderzoeken bij de afdeling Operaties van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heb je een dynamisch takenpakket. Zo vergaar je kennis over onderzoekstechnieken en middelen én analyseer je of de infrastructuur en objecten elektronisch bedreigd worden. Met jouw ervaring in de veiligheidssector draai je daar je hand niet voor om. Een bijdrage leveren aan de beveiliging van de informatiepositie van de overheid én het technisch advies van bijzondere inlichtingenoperaties? Je doet niets liever, want jij floreert in uitdagende werkomgevingen.

Je werkt nauw samen in kleine, flexibele teams van specialisten die frequent door binnen- en buitenland reizen. Met geavanceerde apparatuur onderzoek je ruimtes en voertuigen op de aanwezigheid van conspiratieve elementen (afluisterapparatuur). En beoordeel je plaatsen waar (hoog) gerubriceerde informatie wordt behandeld op veiligheid. Natuurlijk mag je daarbij gebruikmaken van de nieuwste apparatuur. Bovendien krijg je bij ons alle ruimte om je technisch verder te ontwikkelen.

 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo-bachelor in elektrotechniek.
 • Je hebt bewezen leidinggevende capaciteiten.
 • Je hebt bij voorkeur werkervaring hebt op één of meer van de volgende terreinen: inlichtingen of opsporingen; telecommunicatietechnieken; testopstellingen; informatica.
 • Je hebt kennis van en praktische ervaring met technisch onderzoek inclusief meet- en registratiemiddelen en technieken.
 • Je bent in staat om jouw technische kennis en ervaring innovatief in te zetten, onder andere in het onderkennen van nieuwe methodieken en conspiratieve technieken.
 • Je hebt goede communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden, en een grote mate van professionele zelfstandigheid.
 • Je hebt een gedegen mondelinge en schriftelijke kennis van op zijn minst de Nederlandse en Engelse taal.
 • Je bent je er terdege van bewust dat je werk een grote mate van vertrouwelijkheid vereist, en hoge eisen stelt aan je integriteit en veiligheidsbewustzijn, met mogelijk invloed op je persoonlijke levenssfeer.

Salarisniveau schaal 10
Minimum salaris: €2.600 bruto per maand
Maximum salaris: €4.100 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
Minimum aantal uren per week 36
Maximum aantal uren per week 40
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Bestuursstaf
De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het Defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle Defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de Defensiebrede bedrijfsvoering. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is een zelfstandige dienst binnen de Bestuursstaf van het ministerie van Defensie, direct onder de secretaris-generaal. Wij zien toe op tijdige levering van een geïntegreerd actueel, betrouwbaar, onpartijdig, voorspellend en exclusief product (strategisch, tactisch en operationeel) op het gebied van inlichtingen en contra-inlichtingen en veiligheid. Daarmee ondersteunen wij primair de besluitvorming door de politieke, ambtelijke en militaire leiding van het ministerie van Defensie.

Wij bereiden de operationele inzet van (delen van) het defensieapparaat in de (inter)nationale context voor en voeren die uit. Wij beperken de veiligheidsrisico's bij de opbouw, gereedstelling en inzet van (delen van) de krijgsmacht.

De MIVD bestaat uit:

 • de directeur en de vrijgesteld plaatsvervangend directeur;
 • de stafafdelingen Bedrijfsvoering en Juridische Zaken;
 • het Kabinet;
 • een senior beleidsadviseur/devil’s advocate;
 • een informatiemanager/projectendirecteur;
 • de afdelingen Inlichtingen, Contra-Inlichtingen en Veiligheid, Geheime Operaties, Inlichtingen Ondersteuning, het Dienstencentrum MIVD en de Joint Sigint Cyber Unit.

Afdeling Operaties
De afdeling Operaties (AOPS) richt zich op het verwerven van informatie uit personen en/of hun activiteiten en bezittingen. Speciaal geselecteerd en daartoe opgeleid personeel is verantwoordelijk voor de professionele aansturing van menselijke en/of virtuele bronnen of de inzet van technische middelen en operationele ondersteuning.

We leveren een bijdrage aan de borging van een onafhankelijke nationale informatiepositie. Daarnaast zorgen we voor de tijdige onderkenning en identificatie van dreigingen tegen Defensiebelangen. Dat doen we in binnen- en buitenland en zo nodig onder een dekmantel.

Verder voeren we regie over heimelijke ‘modulaire’ inlichtingenoperaties en zijn we verantwoordelijk voor de contra-inlichtingentaak tijdens missies en oefeningen van de krijgsmacht. Ook de operationele liaisonrol richting lokale en internationale partner-, zuster- en nevendiensten in een aantal landen hoort bij onze taak.

Jij krijgt een technische functie binnen het Bureau Digitale Expertise van AOPS. Als controlerende instantie is dit bureau onder andere verantwoordelijk voor het verrichten van (complexe) elektronische veiligheidsonderzoeken, de kennisopbouw en het onderzoek naar de technieken en middelen daartoe en het maken van dreigingsanalyses.

 • Een veiligheidsonderzoek en functiespecifiek praktijkassessment maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Het succesvol afronden van de functiespecifieke opleidingen en/of cursussen is een voorwaarde om voor een vaste aanstelling in aanmerking te komen.
 • Het is mogelijk dat je in diverse bronnen wordt nagetrokken, zoals social media.
 • Om in aanmerking te komen voor een functie bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) moet je de Nederlandse nationaliteit hebben en in principe de afgelopen tien jaar in Nederland hebben gewoond. We kunnen ook eisen stellen aan je eventuele partner en andere mensen in je directe omgeving.
 • Deze functie geeft je mogelijk beperkingen in je persoonlijke levenssfeer.
 • We vragen je om niet met anderen te spreken over je sollicitatie bij de MIVD. Het kan de sollicitatieprocedure en je eventuele loopbaan bij de MIVD schaden en mogelijk je veiligheid in gevaar brengen.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.