Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior beleidsmedewerker in Den Haag

Beschrijving

Een veilige samenleving houdt niet op bij onze landsgrenzen. Dat geldt ook voor jouw werk als senior beleidsmedewerker bij de directie Internationale Aangelegenheden en Operaties. De betekenis van Europese Defensiesamenwerking voor de Defensie Materieel Organisatie en vice versa, dáár draait het om in jouw functie.

Als senior beleidsmedewerker ligt de nadruk van je werk op het toezien op de kwaliteit van (bedrijfs)processen van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) met het oog op Europese Defensiesamenwerking en samenwerkingsprojecten. Is het nodig om (strategisch) beleid te vertalen naar het werkterrein van DMO of om nieuwe processen te ontwikkelen? Jij bijt je daarin vast. Ook werk je aan meerjarige plannen, richtlijnen en procedures en zorg je voor de afstemming die daarvoor nodig is.

Verder stuur je binnen de DMO op de kwaliteit van het project- en programmamanagement in relatie tot Europese Defensiesamenwerking. Je stuurt op de voortgang van Europese capaciteitsontwikkelingsprojecten, maar richt je ook op het analyseren en beoordelen van rapportages en andere projectdocumentatie. Daarnaast zorg je voor managementrapportages van alle lopende realisatieactiviteiten ten aanzien van Europese capaciteitsontwikkelingsprojecten.

Vanuit de DMO duik je in de wereld van Europese Defensiesamenwerking. Adviseren, vertegenwoordigen, netwerken: het is je dagelijks werk. Je bent alert op relevante (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van projectsamenwerking en werkt aan je netwerken binnen de National Armaments Directors-omgeving. Ook neem je deel aan (inter)nationale werkgroepen en projectteams voor complexe materieelprojecten en ben je betrokken bij EU-overleg. Binnen het EU-Netwerk heb je een coördinatiefunctie.

 • Je hebt universitair niveau.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van het functioneren van de EU en ervaring met EU-dossiers en Europese Defensiesamenwerking.
 • Je bent gezaghebbend op je eigen dossiers.
 • Je hebt relevante talenkennis en kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken in de Engelse taal.
 • Je bent bekend met en vaardig in methodes en technieken voor effectief beleid, en bent vaardig in het coördineren.
 • Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en benut deze kennis effectief.
 • Je bent je bewust van de invloed en gevolgen van jouw handelen op de organisatie.
 • Je bent sterk in het leggen en onderhouden van contacten met personen en organisaties die voor jouw eigen functie of organisatieonderdeel belangrijk zijn.
 • Je kunt goed samenwerken, je bent creatief en sterk in het plannen en organiseren van je werkzaamheden.
 • Je bent analytisch en sterk in het zowel mondeling als schriftelijk uitwisselen van ideeën en informatie.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en hebt het vermogen om je te kunnen verplaatsen in de positie van bestuurders en politici.
 • Je bent resultaatgericht en stressbestendig.

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.250 bruto per maand
Maximum salaris: €5.450 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 58.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

EU-Netwerk
Je maakt deel uit van het EU-Netwerk. Het doel van dit EU-Netwerk is beter inspelen op de vele en belangrijke EU-initiatieven op het gebied van veiligheid en Defensie. De taak van het netwerk is dan ook om te zorgen voor intensieve afstemming op het terrein van Europese Defensiesamenwerking, zodat Defensie de kansen die zich voordoen optimaal kan benutten.

Het directoraat-generaal Beleid, en meer specifiek de directie Internationale Aangelegenheden en Operaties, is verantwoordelijk voor de strategische aansturing van het EU-Netwerk.

Het merendeel van de medewerkers van het netwerk wordt als EU-liaison geplaatst bij de onderdelen van de Defensieorganisatie die het meest betrokken zijn bij de Europese Defensiesamenwerking. De EU-liaisons richten zich op een sterkere aansluiting tussen beleid en uitvoering en op het optimaal benutten van de kansen die zich voor Defensie op het terrein van de Europese Defensiesamenwerking voordoen.

Op dagelijkse basis stemmen zij af met en vallen zij onder de leiding van het Defensieonderdeel waar zij als liaison functioneren. Meer in het bijzonder geldt dat de verschillende medewerkers zich gaan richten op de vormgeving van de beleidsinzet, prioriteitsbepaling, coördinatie en planning in relatie tot de verschillende Europese initiatieven, grotendeels gericht op research en capaciteitsontwikkeling en op missies en operaties in Europees verband. Tot slot wordt via het EU-Netwerk voorzien in de nodige financiële en Europeesrechtelijke beleidsadvisering.

Je gaat aan de slag bij de directie Internationale Aangelegenheden en Operaties (DIAO) van het directoraat-generaal Beleid.

Het DG Beleid is verantwoordelijk voor het geïntegreerd beleid op alle aspecten in de organisatie. Dit gaat over de inrichting en samenstelling van Defensie, afgestemd op (inter)nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Het DG Beleid maakt beleid op het terrein van internationale aangelegenheden, operationeel beleid, veiligheid, personeel, materieel en informatie en organisatie. Daarnaast houden we ons bezig met beleidsontwikkeling op het gebied van vastgoed, milieu en omgeving.

De DIAO is verantwoordelijk voor de beleidsmatige en politieke aspecten van internationale zaken, de multi- en bilaterale samenwerking, en voor de politieke en beleidsmatige advisering met betrekking tot Nederlandse bijdragen aan operaties in het buitenland.

Defensie Materieel Organisatie
Je wordt geplaatst bij de Defensie Materieel Organisatie. De Defensie Materieel Organisatie voorziet de krijgsmacht van materieel en informatievoorziening voor in-service-support, wapensysteemmanagement, instandhouding van de IV-systemen, documentaire informatievoorziening en ketenlogistiek (onder andere munitie, kleding, brandstoffen en ICT-componenten). Ook zorgen we voor afstoting van materieel en IV-systemen die niet meer nodig zijn.

 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Deze vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten krijgen voorrang in de selectieprocedure.

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Den Haag

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.