Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior beleidsmedewerker in Den Haag

Beschrijving

Een belangrijke taak van de Bestuursstaf van Defensie is het maken van Defensiebeleid. Goed beleid is van cruciaal belang voor al die duizenden militairen die zich overal ter wereld inzetten voor vrede en veiligheid. Als senior beleidsmedewerker zorg je er indirect voor dat onze samenleving ook in de toekomst veilig is. Jouw werk doet er dus toe.

In jouw rol als senior beleidsmedewerker houd jij je bezig met beleidsontwikkeling op een of meer afgeronde, complexe beleidsterreinen. Natuurlijk begint dat met een gedegen voorbereiding, om vervolgens aan de slag te gaan met de ontwikkeling en de implementatie van dat beleid. Je zet je tanden in de uitvoering ervan en zorgt voor de evaluatie. Met jouw werk adviseer je bewindslieden en je houdt dan ook altijd rekening met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid.

Ongeacht voor welk beleidsterrein je je mouwen opstroopt, het hangt altijd nauw samen met het terrein waar een collega aan werkt. Wat doe je dan zoal? In de beginfase, de beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling, beoordeel je bijvoorbeeld onderzoeken of rapportages en toets je ander beleid om te kijken naar wat dat voor jouw beleidsterrein betekent. Later in het proces bereid je de besluitvorming voor en vertaal je beleid naar onder meer regelgeving en (beheer)instrumenten.

Je levert een bijdrage aan het implementeren van dat vertaalde beleid, maar ook aan de uitvoering en bewaking ervan. Om te kijken of het beleid effect heeft, zorg je voor een goede monitoring en beleidsevaluatie. Je doet onderzoek naar de effectiviteit van het beleid en komt vervolgens met een voorstel voor verbeteringen en bijstellingen. Bij je werk horen ook complexe projecten. Die bereid je niet alleen voor, maar je zorgt ook voor de aansturing en de uitvoering ervan.

 • Je hebt universitair niveau.
 • Je hebt relevante talenkennis en brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied.
 • Je hebt inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in een bredere context dan je eigen werkterrein.
 • Je bent vaardig in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen.
 • Je bent vaardig in het tot stand brengen van (beleids)producten en in het inhoudelijk toelichten van (beleids)producten en processen.
 • Je hebt kennis van en bent behendig in het toepassen van methodes en technieken voor effectief beleid.
 • Je hebt kennis van en bent vaardig in uitbesteden en contractmanagement.
 • Je kunt goed coördineren en bent toonaangevend op eigen dossiers.
 • Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke ontwikkelingen en benut deze kennis effectief.
 • Je bent klantgericht en creatief, kunt goed samenwerken en bent in staat je werk goed te plannen en organiseren.
 • Je bent je bewust van de invloed en gevolgen van jouw handelen op de organisatie.
 • Je bent sterk in het leggen en onderhouden van contacten met personen en organisaties die voor je eigen functie of organisatieonderdeel belangrijk zijn.
 • Je hebt het vermogen om je te kunnen verplaatsen in de positie van bestuurders en/of politici.

Salarisniveau schaal 12
Minimum salaris: €4.250 bruto per maand
Maximum salaris: €5.450 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Bestuursstaf
De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het Defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle Defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de Defensiebrede bedrijfsvoering. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

De Hoofd Directie Beleid (HDB) heeft als doelstelling het defensiebeleid aangaande de richting en samenstelling van het ministerie van Defensie op integrale wijze vorm te geven. De HDB is op een breed en divers terrein verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en -advisering. Het doel van deze bundeling van beleidsvorming bij de HDB is het verbeteren van de samenhang, de kwaliteit en de doeltreffendheid van het defensiebeleid. De HDB zorgt dat het beleid past binnen de politieke en budgettaire kaders.

Binnen de HDB is de Directie Internationale Aangelegenheden en Operaties (DIAO) onder meer belast met internationale aangelegenheden, met inbegrip van het internationale materieelbeleid. De DIAO geeft gestalte aan de internationale (samenwerkings-)agenda van de minister en ondersteunt haar bij internationale bijeenkomsten en verplichtingen. Daarbij ligt de nadruk op samenwerking in de EU, NAVO en VN, en de bilaterale samenwerking, in het bijzonder met de strategische partners België en Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Tevens vervult de DIAO vertegenwoordigende taken in belangrijke internationale gremia (vooral binnen de NAVO, de EU en het EDA). Een sterk internationaal, interdepartementaal en departementaal netwerk is voor de vervulling van de rol van de DIAO onontbeerlijk.

De DIAO is tevens medeverantwoordelijk voor de politieke en maatschappelijke aspecten van het defensiebeleid, politieke aspecten van de inzet van de krijgsmacht, parlementaire aangelegenheden, het schrijven van beleidsinhoudelijke toespraken voor de minister/bewindslieden, het uitvoeren van politiek gevoelige projecten en het ondersteunen van de minister in zijn rol als lid van de ministerraad.

Binnen de DIAO is het Team Conflict Preventie (TCP) opgericht. Het team coördineert beleidsmatig met alle interne en externe actoren inspanningen van het ministerie van Defensie gericht op het wegnemen van grondoorzaken van conflict en op het voorkomen van een gewelddadige escalatie van conflict.

Het TCP levert zowel in nationale als internationale fora (een bijdrage aan) het ontwikkelen van integraal beleid (zowel nationaal als internationaal), het monitoren van de uitvoering van het beleid en, na evaluatie, het bijsturen van beleid op het gebied van conflictpreventie. Tevens zijn activiteiten op het gebied van Early Warning Early Action belegd bij het TCP.

Het TCP is een nieuw team, dat actief is op een voor Defensie relatief nieuw beleidsterrein. Het werk kenmerkt zich dan ook door pionieren, beleidsontwikkeling, het opbouwen van een bruikbaar netwerk en het enthousiasmeren van collega¿s.

De te werven functionaris zal worden geplaatst op basis van een generieke functiebeschrijving. Dit zal geschieden als medewerker Bestuursstaf op de functie van senior Beleidsmedewerker A bij de DIAO van de HDB. De te werven functionaris kan tevens elders binnen de Bestuursstaf flexibel worden ingezet om werkzaamheden te verrichten overeenkomstig de functiebeschrijving. De periodes van flexibele inzet en de omvang in uren is afhankelijk van de organisatiebehoefte.

 • De vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.
 • Als je nog niet over het juiste veiligheidsscreeningniveau beschikt, maakt een veiligheidsonderzoek deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Extra informatie

Plaats
Den Haag

Den Haag | Zuid-Holland

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.