Helaas, deze vacature is niet actief.

Specialist lifecycle-costing in Den Haag

Beschrijving

Bij de Hoofddirectie Financiën en Control zorgen we ervoor dat de financiële processen en geldstromen binnen Defensie goed verlopen. Defensie moet niet alleen nu, maar ook in de toekomst operationeel en financieel duurzaam zijn. Met jouw ervaring met lifecycle-costing heb je belangrijk werk, want daarmee zorg je ervoor dat onze krijgsmacht ook op langere termijn betaalbaar is.

Samen met twee collega’s voer jij als specialist lifecycle-costing het programma Life Cycle Costing (LCC) uit, waarbij jouw rol coördinerend is. Het programma LCC is gericht op het verankeren van kosteninformatie in de processen en administratieve systemen van Defensie. LCC maakt deel uit van een traject op grond van transparante informatie evenwicht te bereiken tussen doelstellingen, capaciteiten en geld. Daarvoor richten we in ons ERP-systeem een prototype in dat inzicht biedt in de levensduurkosten per (wapen)systeem. Het is jouw taak om leiding te geven aan de inrichting van dat prototype.

De LCC-informatiebehoefte vertaal jij naar de concrete consequenties voor de inrichting van het ERP-systeem van Defensie en voor de bedrijfsvoeringsprocessen die daarbij horen. Jij bent ook degene die de contacten onderhoudt met de betrokken stakeholders.

Na oplevering van het prototype worden volgende projecten gestart. Mede onder jouw leiding worden deze projecten geanalyseerd en wordt bekeken onder welke condities het informatiemodel Defensiebreed toepasbaar is. Als eindproduct lever je een inrichtingsdocument op waarin wordt aangegeven onder welke condities inzicht in de levensduurkosten bij Defensie kan worden verkregen.

Je bereidt het besluitvormingstraject hierover voor en vervolgens begeleid je de feitelijke Defensiebrede implementatie. Die begeleiding betreft niet alleen de technische kant, maar ook de inbedding in de dagelijkse bedrijfsvoeringsprocessen.

 • Je hebt universitair niveau en hebt een opleiding gevolgd in de richting (bedrijfs)economie, bedrijfskunde, bestuurskunde met een economische variant, informatiekunde of gelijkwaardige niveau.
 • Je hebt kennis van en ervaring met lifecycle-costing, lifecyclemanagement, kosteninzicht en –sturing.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de (financiële) processen in ERP-systemen.
 • Je bent deskundig op het gebied van overheidsfinanciën en comptabele wet- en regelgeving van de Rijksoverheid, zoals de Comptabiliteitswet 2016, het Besluit FEZ van het rijk en de regeling financieel beheer van het rijk.
 • Je hebt ervaring met transitie- en verandermanagement, coördinerende ervaring en bent in staat mensen (informeel) aan te sturen.
 • Je hebt ervaring in (strategische) bestuurlijke advisering, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt uitstekende analytische vaardigheden en bent onafhankelijk en resultaatgericht.
 • Je kunt strategisch netwerken in een bestuurlijk complexe organisatie, goed luisteren, constructief adviseren en helder communiceren.
 • Je hebt inzicht in hoe de organisatie feitelijk werkt en hebt een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen.
 • Je hebt een goed gevoel voor ontwikkelingen in je nabije omgeving en in de maatschappij.

Salarisniveau schaal 13
Minimum salaris: €4.850 bruto per maand
Maximum salaris: €6.100 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Den Haag, Zuid-Holland

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Bestuursstaf
De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het Defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle Defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de Defensiebrede bedrijfsvoering. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

De hoofddirectie Financiën en Control (HDFC) is de concerncontroller van het ministerie van Defensie. Wij houden toezicht op de juiste voorbereiding, uitvoering en verantwoording van de begroting. Ook adviseren we de bewindspersonen over de financiële gevolgen van het beleid.

De HDFC wordt aangestuurd door de hoofddirecteur Financiën en Control en bestaat uit de directie Begroting, de directie Managementinformatie en Beheer, en het Kabinet.

Afdeling Financieel Beheer
De afdeling Financieel Beheer is onderdeel van de directie Managementinformatie en Beheer.

De Directie Managementinformatie en Beheer draagt bij aan de doelmatigheid en effectiviteit van de besturing en beheersing van de Defensieorganisatie. Dat doen we door de betrouwbaarheid van de besturing te verbeteren en te borgen. Dit gebeurt door reguliere managementrapportages, maar ook door gevraagde en ongevraagde signalen en onderzoek.

De afdeling Financieel Beheer is verantwoordelijk voor een ordelijk en rechtmaig beheer van de financiële stromen van het ministerie. Daarbij hebben we voortdurend contact met het Financieel Administratie en Beheer kantoor en (de controllers van) de Defensieonderdelen. De afdeling bestaat uit tien fte’s.

 • Werk je bij Defensie of de Rijksoverheid? Dan krijg je een vaste aanstelling. Zo niet, dan krijg je een tijdelijke aanstelling voor een periode van maximaal twee jaar met uitzicht op vaste aanstelling.
 • Als je nog niet over het juiste veiligheidsscreeningsniveau beschikt, maakt een veiligheidsonderzoek deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Extra informatie

Plaats
Den Haag

Den Haag | Zuid-Holland

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.