Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior Beleidsmedewerker Recreatieschappen in Utrecht

Beschrijving

Voor het domein Leefomgeving, Team Cultuur Erfgoed en Recreatie is de Provincie Utrecht op zoek naar een:
Senior Beleidsmedewerker Recreatieschappen

 • 32 -36 uur per week
 • Tijdelijke aanstelling voor 2 jaar (met kans op vast)

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie een continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.
 Domein Leefomgeving
Domein Leefomgeving (LFO) staat voor de kwaliteit van de Utrechtse leefomgeving: we streven naar een aantrekkelijk en vitaal landelijk en stedelijk gebied. We doen dit vanuit de werkvelden ruimtelijke ordening, economie, bodem, water, milieu, recreatie, cultuur, cultureel erfgoed, natuur, landschap en landbouw. Allemaal werkvelden die bijdragen aan een goed woon-, werk- en leefklimaat. We maken niet alleen beleid, we voeren het ook uit. Bijvoor­beeld in programma’s zoals Agenda Vitaal Platteland, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Binnenstedelijke Ontwikkeling en Hart van de Heuvelrug. Dit alles doen we in samenwerking met onze partners in de regio.
We werken binnen het domein LFO met zo’n 320 enthousiaste en kundige medewerkers die met overtuiging willen bijdragen aan een nog mooiere provincie. Zij werken op basis van een heldere opdracht, waarin is bepaald aan welke doelen bijgedragen moet worden, welke resultaten behaald moeten worden, binnen welke tijd en met welke middelen. Bij het brede karakter van het domein horen slagvaardigheid, doelgerichtheid, resultaatgerichtheid, strategie en creativiteit. Persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers staat hoog in het vaandel.
 Team Cultuur, Erfgoed en Recreatie (CER)
Het team CER is een beleidsteam bestaande uit 20 fte. Het team wil bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving. Voor cultuur en erfgoed houden wij ons bezig met de zorg voor en beleefbaarheid van erfgoed en cultuur. Dat doen we bijvoorbeeld door te investeren in de restauratie van rijksmonumenten en door cultuurlandschappen te beschermen, maar ook door cultuur- en erfgoededucatie op scholen en educatie in bibliotheken.
 In het cluster recreatie en toerisme zetten we in op een toekomstbestendige ontwikkeling en beheer van recreatie en toerisme. Leidraad is de Visie Recreatie en Toerisme 2020 en de Agenda Toerisme en Recreatie 2016-2019. Deze zijn opgebouwd rond 5 opgaven, die gezamenlijk bijdragen aan de hoofddoelen: stimuleren gebruik recreatieve voorzieningen en routes en stimuleren internationaal toerisme.
Wij werken daarbij samen met partners aan voldoende en gevarieerd recreatieaanbod, dat aansluit op de vraag. Hierbij concentreren wij ons op regionale en bovenregionale functies en activiteiten voor een breed publiek. Toerisme, passend bij onze regio, helpen we vanuit ons cluster te ontwikkelen waarbij we partners faciliteren om toeristische stromen op gang te brengen en daarmee onze economie en werkgelegenheid te versterken. Onderwerpen waar we o.a. mee bezig zijn binnen ons cluster zijn de Recreatieschappen en het Routebureau, regiostrategie toerisme, Vuelta 2020, Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, Ringpark Utrecht, toekomst verblijfsrecreatie e.d.

Voor het cluster recreatie en toerisme zijn wij op zoek naar een senior beleidsmedewerker voor de recreatieschappen. Je bent verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van recreatie en de recreatieschappen en je levert een bijdrage aan provinciale plannen. Je adviseert over en ondersteunt in de provinciale inbreng in de bestuursvergaderingen van de recreatieschappen en bent sparringpartner van de uitvoeringsorganisatie (RMN).  Je vervult daarin een strategische rol die de ontwikkelingen volgt, analyseert, adviseert en de noodzakelijke onderzoeken initieert en begeleidt.
Je voert de voorbereiding, implementatie en evaluatie van het beleid uit. De adviezen hebben invloed op de in- en externe uitvoering van gemeenschappelijke regelingen. Advisering aan de Gedeputeerde, GS en PS over de ontwikkelingen en de te nemen vervolgstappen, inclusief de financiële verantwoording hierbij.

Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal €5.352,83 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 12). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van 22,37%. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. De provincie Utrecht hecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV regeling. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om op deze functie te solliciteren.

 • Academisch werk en denkniveau
 • Kennis van en tenminste 3 tot 5 jaren aantoonbare ervaring met beleidsterrein recreatie en eventueel  toerisme.
 • Kennis van en tenminste 3 tot 5 jaren aantoonbare  ervaring met leiden van projecten binnen een overheidsorganisatie
 • Kennis van en tenminste 3 tot 5 jaren aantoonbare ervaring met beleidsprocessen (denk aan: zelf schrijven beleidsadviezen, opdrachtgeverschap)

Functiewensen
Persoonlijke eigenschappen
 • Politiek en bestuurlijk sensitief, gevoel bij politieke verhoudingen
 • Verbinder, gericht op samenwerken en mensen bij elkaar brengen en houden
 • Werkt gestructureerd
 • Relativeringsvermogen, kan afstand nemen van de problematiek, zonder contact te verliezen
 • Rustig/ontspannen

Vaardigheden
 • Besluitvaardig, kan zelfstandig beslissingen nemen
 • Communicatief zeer vaardig, is in staat standpunten mondeling en schriftelijk overtuigend te verwoorden
 • Je bent gericht op samenwerken met verschillende partijen
 • Je bent in staat provinciale standpunten uit te leggen en te verdedigen voor regionale partners en belangenbehartigers.
 • Je kunt je verplaatsen in de belangen van je gesprekspartners

Extra informatie

Status
Inactief
Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.