Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior beleidsmedewerker in Den Haag

Wat ga je... Bij Defensie werken duizenden mensen dagelijks aan vrede en veiligheid. Een betrouwbaar Defensiebeleid is daarbij van cruciaal belang. Jij bent de senior beleidsmedewerker die zorg draagt voor diverse...

Beschrijving

Wat ga je doen

Bij Defensie werken duizenden mensen dagelijks aan vrede en veiligheid. Een betrouwbaar Defensiebeleid is daarbij van cruciaal belang. Jij bent de senior beleidsmedewerker die zorg draagt voor diverse dossiers op het gebied van luchtvaart.

Binnen de Nederlandse luchtvaart vinden de komende jaren verschillende ontwikkelingen plaats waarvoor grote politieke en maatschappelijke aandacht is. Enkele voorbeelden daarvan zijn de Luchtvaartnota 2020-2050, de herziening van het Nederlandse luchtruim en de luchthavenbesluiten voor de militaire vliegvelden. Je draait mee binnen het cluster Integraal Beleid van de Hoofddirectie Beleid (HDB) en hebt een zeer divers takenpakket. Zo vertaal je beleid naar regelgeving, (beheer)instrumenten en richtlijnen, en voer je beleidsevaluatie en -monitoring uit. Ook de voorbereiding, aansturing en uitvoering van complexe projecten behoren tot jouw verantwoordelijkheid. Je stelt verder beleidsnotities, -adviezen en plannen op, toetst beleid van aanpalende terreinen op consequenties voor het eigen beleidsterrein, en je ontwikkelt beleid en adviezen, waarbij je rekening houdt met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid.

De HDB is belast met internationale aangelegenheden, waaronder het internationaal materieelbeleid en aspecten op het beleidsterrein research en development. Onderdeel van jouw werk is dan ook het onderhouden van een nationaal en internationaal netwerk. Dat is interdepartementaal, bestuurlijk, in de bilaterale sfeer en binnen de NAVO en de EU. Samen met je collega’s van de HDB ondersteun je de minister en bewindslieden bij nationale bestuurlijke en maatschappelijke bijeenkomsten. Je ondersteunt hem of haar bij internationale bijeenkomsten en verplichtingen. Daarnaast vervul je vertegenwoordigende taken in interdepartementale en bestuurlijke/maatschappelijke gremia.

Wie zoeken we
  • Je hebt wo-niveau en affiniteit met de luchtvaart.
  • Je bent bekend met methoden en technieken voor effectief beleid.
  • Je hebt ervaring met contractmanagement en uitbesteding.
  • Je bent gezaghebbend op je eigen dossiers, hebt een relevante talenkennis en kunt goed coördineren.
  • Je bent omgevings-, klant- en organisatiegericht en kunt goed netwerken en samenwerken.
  • Je hebt een sterke politieke en bestuurlijke sensitiviteit.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 4255 bruto per maand
Maximum salaris: € 5471 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie - Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

De afdeling - Hoofddirectie Beleid

De Hoofddirectie Beleid (HDB) heeft als doelstelling om het beleid dat betrekking heeft op de richting en samenstelling van het ministerie van Defensie op integrale wijze vorm te geven. Op een breed en divers terrein is de HDB verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en -advisering van het ministerie van Defensie. Het doel van deze bundeling van beleidsvorming is het verbeteren van de samenhang, kwaliteit en doeltreffendheid. De HDB zorgt dat dit beleid past binnen de politieke en budgettaire kaders. In het proces van de beleids-, plannings- en begrotingsprocedure (BPB) draagt de HDB zorg voor de beleidsvisie, de strategische kaart, de kennis- en innovatieagenda, de beleidsagenda bij de begroting en de jaarlijkse actualisering van het beleid in de BPB-nota.

De HDB is verantwoordelijk voor de politieke en maatschappelijke aspecten van het Defensiebeleid, politieke aspecten van de inzet van de krijgsmacht, parlementaire aangelegenheden, het schrijven van beleidsinhoudelijke toespraken voor de minister en/of bewindslieden, het uitvoeren van politiekgevoelige projecten en het ondersteunen van de minister in zijn rol als lid van de ministerraad. Ook op beleidsterreinen als research en development is sprake van internationale aspecten die bij de HDB zijn ondergebracht. De HDB vervult vertegenwoordigende taken in belangrijke internationale gremia (vooral binnen de NAVO, de EU en het EDA). Een sterk internationaal netwerk, zowel binnen de NAVO en de EU als in de bilaterale sfeer, is voor de vervulling van de ‘internationale’ rol van de HDB onontbeerlijk.

De hoofddirecteur, directeuren en ongeveer vijftig beleidsmedewerkers van de HDB werken direct met en voor de ambtelijke en politieke leiding.

Bijzonderheden
  • De Hoofddirectie Beleid (HDB) is verantwoordelijk voor het beleid op onder meer de volgende terreinen: personeel en organisatie, materieellogistiek, bedrijfsvoering, financieel, ruimtelijke ordening, milieu, vastgoed, kennis en innovatie, operationeel en internationaal. De HDB zoekt op elk van deze beleidsterreinen naar medewerkers met voldoende kennis en ervaring. Kandidaten met beleidsmatige kennis van en ervaring met een of meerdere van deze terreinen en met inzicht in de samenhang met andere beleidsterreinen, genieten daarom de voorkeur.
  • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn van belang voor medewerkers van de HDB. Daarom vragen wij je een recent door jou geschreven document mee te sturen. Een schrijfopdracht maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.

Extra informatie

Plaats
Den Haag

Den Haag | Zuid-Holland

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.