Helaas, deze vacature is niet actief.

Inkoopexpert in Utrecht

Wat ga je... Bij het Defensie Ondersteuningscommando ondersteunen we onze krijgsmacht. Dat doen we onder ander op het gebied van inkoop. Goede contracten, aanbestedingen, het zijn belangrijke onderdelen van jouw werk als...

Beschrijving

Wat ga je doen

Bij het Defensie Ondersteuningscommando ondersteunen we onze krijgsmacht. Dat doen we onder ander op het gebied van inkoop. Goede contracten, aanbestedingen, het zijn belangrijke onderdelen van jouw werk als inkoopexpert. Met jouw deskundigheid op inkoopgebied lever je een belangrijke bijdrage aan een goede bedrijfsvoering bij Defensie.

Als inkoopexpert ben jij niet alleen materiedeskundige, maar ook het inhoudelijke boegbeeld van de inkooporganisatie van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). Je bent verantwoordelijk voor de strategie en coördineert het proces van contractvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering van omvangrijke projecten. Het gaat daarbij om complexe contracten met multidisciplinaire en meerjarige strategische componenten.

Complexe dossiers liggen op jouw bureau en voor alle inkoopeenheden van DOSCO ben jij de deskundige bij wie ze terecht kunnen. Je vervult de rol van coördinerend en eindverantwoordelijk contractmanager van grote en complexe aanbestedingen tot en met een tekenbevoegdheid van € 5 miljoen. Ook behandel je klachten en houd je je bezig met adviseren, ondersteunen en sturing geven.

Daarnaast ligt je focus bij organisatie- en visieontwikkeling. Je hebt oog voor de korte- en langetermijninkoopplannen en denkt mee over de doorontwikkeling van het DOSCO. Daarvoor let je op (markt)ontwikkelingen en trends en adviseer je over mogelijke toepassingen. Jij adviseert op het vakgebied de commandant van het DOSCO en/of de (coördinerend) directeur Inkoop Defensie. Verder heb je een begeleidende en coachende rol richting je collega’s.

Wie zoeken we
 • Je hebt een relevante universitaire opleiding, bij voorkeur aangevuld met NEVI 3 of een vergelijkbare opleiding.
 • Je hebt zes tot acht jaar aantoonbare ervaring met inkopen en aanbesteden.
 • Je hebt ruime ervaring in het plannen, voorbereiden en realiseren van complexe (Europese) aanbestedingen en het opstellen, toelichten en verdedigen van complexe overeenkomsten.
 • Je hebt ruime ervaring in onderhandelingen en besprekingen met overheden, bedrijven en organisaties.
 • Je hebt ervaring met procesinrichting en complexe organisatorische verandertrajecten.
 • Je hebt ervaring met beleidsvormende processen en het opstellen van adviezen.
 • Je hebt diepgaande kennis van contractmanagement, inkoop en aanbesteden, en van de EU-wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteding.
 • Je hebt brede kennis van de commercieel-juridische aspecten met betrekking tot inkoop.
 • Je hebt kennis van verandermanagement en kunt door de juiste interventies een breed draagvlak realiseren bij de medewerkers en andere stakeholders.
 • Je hebt inzicht in de werking van departementale en interdepartementale samenwerkingsprocessen.
 • Je bent vaardig in het koppelen van de klantvraag aan het inkoopproces met inbegrip van de overeenkomst en de correspondentie.
 • Je bent vaardig in organiseren, en onderhandelen bij belangentegenstellingen.
 • Je bent vaardig in het ontwikkelen van adviezen, het uitdragen van beleidskeuzes en het vormgeven van draagvlak voor veranderingen in inkoopbeleid en procedures.
 • Je bent analytisch, doortastend, overtuigend en in staat om nieuwe mogelijkheden te bedenken om tot resultaat te komen.
 • Je bent stressbestendig, vasthoudend en integer.
 • Je bent zelfstandig en kunt praktische oplossingen ontwikkelen voor concrete vraagstukken.
 • Je bent anticiperend, kijkt vooruit, herkent toekomstige situaties en houdt daar rekening mee.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 4872 bruto per maand
Maximum salaris: € 6097 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

De afdeling - Afdeling Inkoop en Contractmanagement

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Inkoop en Contractmanagement (I&C) van het DOSCO. Het DOSCO is samengesteld uit vier divisies en de Nederlandse Defensie Academie. De ondersteuningsgroep zorgt voor ondersteuning van zowel de lijn als de staf van het DOSCO op diverse gebieden, waaronder inkoop en contractmanagement.

Onze taak is om op een commercieel-juridisch verantwoorde wijze contracten te sluiten en managen. Het gaat dan om het leveren van goederen en diensten die kwalitatief aan de eisen voldoen, op het gewenste levertijdstip en tegen acceptabele prijzen en voorwaarden.

Wij zijn tevens aangemerkt als Inkoop Uitvoeringscentrum en houden ons ook bezig met het rijksbreed verwerven van goederen en/of diensten die tot het assortiment van het DOSCO behoren.

De aard van ons werk wordt bepaald door de complexiteit en omvang van de goederen/diensten, de samenstelling van de markt, de vigerende regelgeving, het eventuele interdepartementale karakter en de politieke gevoeligheid van het dossier.

Door structureel te sturen op de inkoopaspecten van het DOSCO leveren we een belangrijke bijdrage aan de continuïteit, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de bedrijfsvoering.

Bijzonderheden

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Extra informatie

Plaats
Utrecht

De Meern | Utrecht

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.