Helaas, deze vacature is niet actief.

Trainer/Docent Commandovoering Ondersteuning in Amersfoort

Wat ga je... Als Trainer/Docent Commandovoering Ondersteuning, houd je je in hoofdlijnen bezig met de volgende aandachtgebieden. 1. Het initiëren en doen van voorstellen over nog te ontwikkelen C2Ost Sysn. door: het...

Beschrijving

Wat ga je doen

Als Trainer/Docent Commandovoering Ondersteuning, houd je je in hoofdlijnen bezig met de volgende aandachtgebieden.

1. Het initiëren en doen van voorstellen over nog te ontwikkelen C2Ost Sysn. door:

 • het vanuit de praktijk signaleren van omissies in de C2Ost Sysn en hierover formuleren van zowel wensen als het doen van suggesties voor oplossingen en ook opstellen van analyses;
 • het doen van (literatuur)onderzoek betreffende nieuwe ontwikkelingen;
 • het aan de hand van (inter)nationale ontwikkelingen op het vakgebied attenderen op voor nadere ontwikkeling vatbare aanbevelingen.

2. Het participeren in de ontwikkeling van nieuwe defensie brede C2Ost Sysn (hard- en software) door: 

 • het deelnemen aan besprekingen betreffende het functioneren van de systemen vanuit de door gebruikers aangereikte problematiek en deze analyseren;
 • het participeren in overlegstructuren zowel binnen defensie als geheel en ook met (inter)nationale defensiepartners over zowel de technische, functionele en organisatorische kant als de doctrines;
 • het onderhouden en opbouwen van klantcontacten;
 • het in opdracht leveren van onderdelen van het te voeren beleid.

3. Zorgdragen voor het uitvoeren van de acceptatietest, begeleiding bij de implementatie en ondersteuning van C2Ost (deel)systemen bij landstrijdkrachten door:

 • zorgdragen voor het met de gebruikers opstellen van een acceptatietestplan en een implementatieplan;
 • het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van de acceptatietest en de implementatie; - optreden als vraagbaak voor de nieuwe geïmplementeerde en reeds in gebruik zijnde c2ost sysn;
 • het onderhouden en opbouwen van klantcontacten.

4. het ontwikkelen van toegesneden training- en opleidingssystematiek door: 

 • het mede zorgdragen voor de inkoop, ontwikkeling en aanpassing van (nieuwe) fabrieksopleidingen ten behoeve van de (eigen) te geven opleidingen;
 • het doceren aan trainers, opleiders en kerninstructeurs, van opleidingscentra en operationele eenheden waarbij achtergronden en samenhangen worden gedoceerd en vaardigheden worden aangeleerd (fabrieksopleiding en advies & assistentie);
 • het evalueren van opleidingen en trainingen en zorgdragen voor aanpassingen (lessons learned);
 • het participeren in overlegstructuren zowel binnen defensie als geheel alsmede met (inter)nationale defensiepartners en met burgerpartners zoals ministeries en industrie over het geheel aan opleidings- en trainingselementen;
 • het monitoren van opleiding en training tijdens oefeningen en operaties om na te gaan in hoeverre de geïmplementeerde opleidingen en trainingen in de praktijk voldoen. Aan de hand van deze ervaringen zorgdragen voor aanpassingen;
 • het begeleiden van personeel werkzaam binnen de subsectie covost (“mentor”).

Speelruimte:

 • Je legt verantwoording af aan de teamleider ten aanzien van de effectiviteit van de procesmatige en procedurele coördinatie, op de kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, op bruikbaarheid van advies(deel)producten en inhoudelijke adviezen en op de afstemming op andere aandachtsgebieden.
 • Specifieke beleidslijnen, relevante wet- en regelgeving, processen en procedures vormen de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden;
 • Je beslist over de uitvoering en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, diensten- en processen en inhoud van te leveren advies(deel)producten. Dit komt tot stand op basis van een besluitvormingsproces.

Contacten:

 • Met de teamleider over bedrijfskundige aangelegenheden om een bijdrage te leveren aan de jaarplanning.
 • Met de DMO om te adviseren over de integratie van C2-ondersteunende systemen.
 • Met OTCO (Kenniscentra) en CLAS om te adviseren over de ontwikkeling van beleidsrichtlijnen.
 • Met (potentiële) klanten over de mogelijke vormgeving, ontwikkeling, inzet, realisatie en evaluatie van C2-ondersteunende systemen (gebruikerseisen) om de gewenste producten en functionaliteiten te kunnen leveren.
 • Met (potentiële) klanten over de mogelijke vormgeving, ontwikkeling, inzet, realisatie en evaluatie van opleidingen, trainingen en instructies om een passend training- en opleidingsaanbod te garanderen.
 • Met projectleiders ten behoeve van trainingen en oefeningen over de kwantiteit en kwaliteit van het eigen en externe personeel om de implementatie en het gebruik van C2 ondersteunende systemen optimaal te ondersteunen.
 • Met de andere secties binnen keten Landgebonden IT over relevante informatie uit de praktijk om mogelijke aanpassingen van processen en systemen te stimuleren.
 • Intern over (besluitvorming) processen om af te stemmen en belangentegenstellingen te overbruggen.
Wie zoeken we

Kennis/Opleidingseisen: ? 

 • Een afgeronde HBO-opleiding ICT en/of BI, of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring.

Ervaringseisen:

 • Ervaring met het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen en trainingen.
 • Ervaring in het participeren in multidisciplinaire projecten.

Kennis, inzicht en vaardigheden:

 • Kennis van de informatievoorziening.
 • Kennis van de commandovoeringsondersteunende systemen.
 • Kennis van (de toepassingen van) ICT.
 • Kennis van ICT-potentie voor de toepassingsmogelijkheden voor de ontwikkeling van commandovoeringondersteunende systemen.
 • Kennis van taak, organisatie en werkwijze van de defensie organisatie.
 • Kennis van het vakgebied opleiden en trainen.
 • Kennis van computers en netwerken.
 • Kennis van opleidingsontwikkeling.
 • Kennis van operationele verbindingssystemen.
 • Vaardig in het gebruik van onderwijs leermiddelen.
 • Vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen.
 • Vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten.
 • Vaardigheid in het procedureel en procesmatig coördineren.
 • Motivatie hebben om je te ontwikkelen op de processen op bat-en brigniveau en de ondersteunende ICT (bijvoorbeeld ELIAS, Battlefield Management Systeem, Long Range Communications, Radio’s). Daarmee uitgroeien tot een constante factor binnen de sectie met focus op Mobiel, Uitgestegen en Te Voet optreden.

Competenties:

 • Analyseren;
 • Communiceren;
 • Flexibel;
 • Klantgericht;
 • Plannen en organiseren;
 • Resultaatgericht;
 • Samenwerken.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 3502 bruto per maand
Maximum salaris: € 4810 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij Defensie aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze organisatie.

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%, de zogeheten dertiende maand.  Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met  onbeperkt reizen door heel Nederland. Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij Defensie aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze ICT-organisatie.

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%, de zogeheten dertiende maand.  Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met  onbeperkt reizen door heel Nederland.

De organisatie - Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft circa 50.000 medewerkers en is daarmee één van de grotere werkgevers van Nederland.

De afdeling - JIVC, sectie Plannen en Business-IT-Alignment

De werkzaamheden worden verricht binnen de sectie Plannen en Business-IT-Alignment van de afdeling Landgebonden IT, vallend onder het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), wat onderdeel uitmaakt van Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Het Joint IV Commando (JIVC) is de IT-leverancier van Defensie en verantwoordelijk voor de (door) ontwikkeling, het beheren, in stand houden en afstoten van alle IT-middelen die Defensie gebruikt.     De afdeling Landgebonden IT vormt samen met de afdelingen Maritieme IT, Luchtgebonden- en Joint IT en COC2- en  I&V-IT de Bedrijfsgroep Operationele IT. Doel van de afdeling is het leveren van IT-diensten en -producten die optimaal zijn afgestemd op de businessbehoefte in het domein van de Landgebonden IT. De afdeling is gericht op de gehele IT-cyclus van het plannen, voortbrengen en implementeren, in stand houden en afstoten/uitfaseren van IT –toepassingen en systemen voor de ondersteuning van operationele bedrijfsprocessen.

De sectie Plannen en Business IT Alignment (BITA) heeft tot doel dat de op te leveren en in stand te houden  systemen en applicaties optimaal aansluiten bij de operationele bedrijfsvoering. Door intensieve interactie met de operationele eindgebruikers worden de plannen en werkzaamheden afgestemd met de eindgebruiker en intern het JIVC.  Eisen en wensen van de eindgebruiker worden vertaald naar concrete specificaties. De implementatie wordt ondersteund met overdracht van kennis en vaardigheden en nazorg tijdens oefeningen en missies. Tevens draagt de sectie bij aan integratie van C4I in de platformen aanwezig bij de operationele eindgebruikers.  

Bijzonderheden
 • Deze vacature wordt zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid, krijgen interne kandidaten de voorkeur.
 • Het is noodzakelijk dat je als burgersollicitant de Nederlandse nationaliteit hebt of beschikt over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), tenzij je afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of uit Zwitserland.

Extra informatie

Plaats
Amersfoort

Amersfoort | Utrecht

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.