Helaas, deze vacature is niet actief.

Business controller in Utrecht - Kromhoutkazerne

Wat ga je... Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) ondersteunt het ministerie van Defensie op het gebied van gezondheidszorg, personeel, opleidingen, vastgoed en een breed pakket aan faciliteiten. Binnen het DOSCO...

Beschrijving

Wat ga je doen

Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) ondersteunt het ministerie van Defensie op het gebied van gezondheidszorg, personeel, opleidingen, vastgoed en een breed pakket aan faciliteiten. Binnen het DOSCO bewaakt en monitort de directie Financiën en Control de doelmatigheid en rechtmatigheid van uitgaven. Jij versterkt als resultaatgerichte business controller de afdeling Dedicated Business Control.

De afdeling Dedicated Business Control bewaakt en monitort de realisatie van de doelstellingen en de daaraan gekoppelde inzet van middelen van de divisies. Hier werk jij als business controller voor de divisie Personeel en Organisatie Defensie (DPOD). Je bent dan ook snel thuis in de wereld van personeel en organisatie (P&O) binnen de dienstencentra van de DPOD.

Je geeft advies en ondersteuning op het gebied van begrotingen, managementinformatie en financieel beheer. Je werkt daarbij dicht tegen de uitvoering aan en adviseert de directeur van een of meerdere dienstencentra. Tegelijkertijd heeft de afdeling Dedicated Business Control een eigen verantwoordelijkheid; zo signaleren en adviseren wij bijvoorbeeld op het terrein van rechtmatigheid, processen en businesscases. Dit betekent dat je in staat bent onafhankelijk een oordeel te vormen, scherp en constructief te adviseren en helder te communiceren.

Het DOSCO heeft de koers ingezet naar een meer resultaatgerichte en integrale bedrijfsvoering. Meer focus op ondersteuning van het primaire operationele proces op elke locatie en meer focus op de mens en onze inzetbaarheid. Het DOSCO stelt de mens centraal en neemt verantwoordelijkheid in de ontwikkeling naar een adaptieve en duurzaam inzetbare krijgsmacht, met collega’s die op hun taak berekend zijn.

Ondersteuning, projecten en compliance vormen de drie pijlers van de corebusiness van het DOSCO en vragen om een meer actieve rolneming. Dat vergt focus, transparantie en urgentiebesef op de balans tussen opgedragen taken en de beschikbare mensen en middelen, en op normering en prestatiesturing van de dagelijkse ondersteuning. Daarom zetten we in op een verdere professionalisering van project-, programmaen portfoliomanagement en een integraal compliancemanagement, gericht op een ongestoorde bedrijfsvoering en een veilige werkomgeving voor onze medewerkers.

Wie zoeken we
  • Je bent een resultaatgerichte academicus met een afgeronde opleiding op het gebied van finance encontrol, MBA, bedrijfs- of bestuurskunde.
  • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met overheidsfinanciën.
  • Je beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen en hebt een flexibele instelling.
  • Je bent creatief en beschikt over een groot analytisch vermogen.
  • Je kunt onafhankelijk een oordeel vormen, scherp en constructief adviseren en helder communiceren en rapporteren.
  • Je kunt zelfstandig werken, ook onder druk.
  • Je beheerst het Nederlands zeer goed in woord en geschrift.
  • Je bent breed inzetbaar op de onderwerpen begrotingsvoorbereiding en -uitvoering, managementinformatie en financieel beheer.
  • Je bent een initiatiefrijke, proactieve selfstarter en kunt goed plannen en organiseren.
  • Je bent in staat om regelmatig naar Defensielocaties te reizen om diverse dienstencentra te bezoeken.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 3502 bruto per maand
Maximum salaris: € 4810 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,2%, de zogeheten dertiende maand. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnenen buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

De afdeling - Defensie Ondersteuningscommando

Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise.

Directie Financiën en Control, afdeling Dedicated Business Control

De directie Financiën en Control (DF&C) bestaat uit de afdeling Concern Control en zes organisaties van de afdeling Dedicated Business Control. De dedicated businesscontrol capaciteit zit dicht op de uitvoering. Daardoor kan de afdeling het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) de informatie en het advies leveren dat nodig is om de divisies en de Nederlandse Defensie Academie te sturen. Tevens borgt de aanwezigheid van de dedicated business controllers een goede invulling van de processen begroting, financieel beheer en managementinformatie binnen de divisies.

De DF&C bewaakt de doelmatigheid en rechtmatigheid, het behalen van de doelstellingen en het nakomen van afspraken. Ook is DF&C verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de managementinformatie. DF&C ondersteunt het DOSCO en heeft een belangrijke adviserende functie vanuit financieel-economisch
perspectief. Richting de commandanten heeft de controller een toetsende functie en treedt deze op als een constructief kritisch partner voor het management. De afdeling Dedicated Business Control DPOD bestaat uit een afdelingshoofd en acht dedicated business controllers.

Divisie Personeel en Organisatie Defensie
De divisie Personeel en Organisatie Defensie (DPOD) ondersteunt het ministerie van Defensie op het gebied van personeel en organisatie. Dat doet zij met kennis en met ondersteuning bij P&O-uitvoeringstaken aan leidinggevenden, P&O-functionarissen en Defensiewerknemers. Hiermee draagt de DPOD bij aan de personele gereedstelling van Defensie en het uitvoeren van goed werkgeverschap.

Verder is de DPOD de brug tussen P&O-strategie en -beleid enerzijds en de uitvoering ervan anderzijds. De organisatie streeft naar een afgestemd en uitvoerbaar P&O-beleid. Hierover legt zij verantwoording af aan beleidsmakers en haar opdrachtgevers. De DPOD bestaat naast een coördinatiecel, een kabinet en een staf uit de dienstencentra Personeelslogistiek, Human Resources en Rechtspositie, Organisatie en Formatie, Personeelszorg, Juridische Dienstverlening, Re-integratie, en de diensten Geestelijke Verzorging en de Management Development Groep.

Bijzonderheden

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Extra informatie

Plaats
Utrecht - Kromhoutkazerne

Utrecht

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.