Helaas, deze vacature is niet actief.

Coördinerend specialist in Den Haag

Wat ga je... Duurzaamheid en bedrijfsvoering zijn niet meer los van elkaar te zien. Bij Defensie hebben we daarvoor het programma Duurzame en Operationele Energie Loont (DOEL). Jij gaat de coördinatie van een complex...

Beschrijving

Wat ga je doen

Duurzaamheid en bedrijfsvoering zijn niet meer los van elkaar te zien. Bij Defensie hebben we daarvoor het programma Duurzame en Operationele Energie Loont (DOEL). Jij gaat de coördinatie van een complex multidisciplinair project als DOEL met vertrouwen aan. Daarmee speel je bij ons als coördinerend specialist een cruciale rol.

Jij bent het drie jaar lang aanspreekpunt voor en het gezicht van het programma DOEL. Je geeft leiding aan het team en bent verantwoordelijk voor de producten die opgeleverd worden. In die rol heb je veel contact met vertegenwoordigers van Defensieonderdelen, projectleiders en externen. Maar ook bij je andere taken zijn klant- en relatienetwerken belangrijk.

Een van die taken is het adviseren van het lijnmanagement. Ook begeleid en ondersteun je het management en de medewerkers bij het implementeren en uitvoeren van onder andere veranderingsprocessen. Je hebt afwisselend werk: je coördineert en levert specialistisch advies bij processen die politiek-bestuurlijk gevoelig liggen, maar je bewaakt ook voortgang en kwaliteit van de dienstverlening.

Verder zorg je voor de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van producten, diensten, beleid en processen. Je werkt aan complexe multidisciplinaire bedrijfsvoeringszaken, zorgt ervoor dat deze op elkaar worden afgestemd én je zorgt voor draagvlak. Ook draag je bij aan de ontwikkeling van strategisch beleid. Verder hoort evalueren en monitoren bij je werk. Het vervolg daarop pak jij op door verbetervoorstellen te doen, het strategisch beleid bij te stellen en processen aan te passen.

Wie zoeken we
 • Je hebt universitair niveau en bij voorkeur een universitaire opleiding in de richting van een van functiegebieden van de Hoofddirectie Bedrijfsvoering.
 • Je hebt relevante werkervaring in bij voorkeur meerdere functiegebieden binnen het domein van innovatie en besturing.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring op het gebied van programmamanagement.
 • Je hebt affiniteit met de cultuuraspecten wendbaarheid en adaptiviteit.
 • Je hebt verdiepte managementvaardigheden, waaronder leiderschap in een bestuursdepartement.
 • Je kunt zowel programmatisch als projectmatig werken en bent je bewust van de invloed en gevolgen van jouw handelen op de organisatie.
 • Je kunt beargumenteerde keuzes maken of conclusies trekken en anderen beïnvloeden, zodat zij enthousiast worden of hun mening of houding aanpassen.
 • Je bent sterk in het leggen en onderhouden van contacten met personen en organisaties die voor je eigen functie of organisatieonderdeel belangrijk zijn.
 • Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke ontwikkelingen en benut deze kennis effectief.
 • Je kunt mensen met elkaar verbinden, daarmee een relatie opbouwen en kunt je omgeving inspireren en motiveren.
 • Je bent creatief en bedenkt nieuwe mogelijkheden om tot resultaat te komen.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 5115 bruto per maand
Maximum salaris: € 6728 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%, de zogeheten dertiende maand. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie - Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie lijken op werkmaatschappijen.

Bestuursstaf
De Bestuursstaf geeft namens de minister sturing door het formuleren van het Defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle Defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de Defensiebrede bedrijfsvoering. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

De afdeling - Hoofddirectie Bedrijfsvoering

De Hoofddirectie Bedrijfsvoering (HDBV) ondersteunt de ambtelijke en politieke leiding bij het sturen van de organisatie. Ook ondersteunt de hoofddirectie bij het afleggen van verantwoording, specifiek op het gebied van bedrijfsvoering. Het doel van de HDBV is om de kwaliteit van de bedrijfsvoering bij Defensie te verbeteren, zodat de operationele gereedstelling en inzet optimaal ondersteund wordt.

We zorgen voor een goed werkende inrichting van organisatie, processen en informatievoorziening die gericht is op integraliteit, eenvoud en wendbaarheid. Dit doen we onder meer door het verstrekken van eenduidige kaders voor een integrale bedrijfsvoering. Deze kaders sluiten aan bij de behoeften van commandanten voor gereedstelling en inzet en hebben betrekking op de functiegebieden materieel, personeel en organisatie, informatievoorziening, documentaire informatie, besturing, ruimtelijke ordening, milieu, vastgoed, facilitaire zaken, beveiliging en veiligheidsmanagement. We volgen — en helpen zo nodig — bij de implementatie van die kaders, om te bekijken of ze het gewenste effect hebben. Waar nodig worden zaken bijgesteld.

Verder staat de HDBV voor vereenvoudiging; in beginsel worden alleen de kaders met een wettelijke grondslag — die in internationaal of interdepartementaal verband zijn afgesproken of die nodig zijn voor het realiseren van samenhang in de bedrijfsvoering — in de organisatie verankerd. Dit geeft de commandanten de ruimte om in deze tijden van schaarse middelen hun operationele taken naar behoren uit te kunnen voeren.

Programma Duurzame en Operationele Energie Loont
De doelstellingen op het gebied van energie en milieu heeft Defensie vastgesteld in de Defensie Energie- en Milieubeleidsnota 2015 (DEM) en de Operationele Energie Strategie (OES). Daarnaast wordt van Defensie verwacht energiebesparende maatregelen te treffen vanuit het programma Duurzame Bedrijfsvoering Overheid (DBO) en vanuit de bouwregelgeving voor het vastgoed. Bovendien is in het Regeerakkoord Rutte III het onderwerp klimaatverandering nadrukkelijk opgenomen. Hierdoor is extra aandacht voor energiebesparing en duurzame energie.

Om hieraan bij te dragen is het programma Duurzame en Operationele Energie Loont (DOEL) opgericht. Hierdoor krijgen we grip op de duurzaamheidsontwikkeling en kunnen we invulling geven aan het kabinetsbeleid en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Doelen van het programmateam DOEL binnen de Defensieorganisatie zijn:

 • meer energiebesparing en de overstap naar duurzame energie opstarten;
 • nieuwe en bestaande initiatieven en projecten op het gebied van energie bundelen, prioriteren en selecteren;
 • duurzame energie uiteindelijk volwaardig mee laten wegen bij de hoofdprocessen van Defensie.

De eindsituatie van dit programma na drie jaar is dat duurzaamheid en (operationele) energie een vast onderdeel is in de besluitvorming, bedrijfsvoering en control bij alle Defensieonderdelen.

Het programmateam bestaat uit een programmamanager Energietransitie, een coördinerend adviseur en een senior adviseur.

Bijzonderheden

Dit is een tijdelijke functie voor een periode van drie jaar. Hierna wordt bepaald of de functie structureel wordt.

Extra informatie

Plaats
Den Haag

Den Haag | Zuid-Holland

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.