Medior Software Engineer in Den Helder

Wat ga je... Als medior software engineer geef je uitvoering aan het ontwikkelen, leveren en onderhouden van commandovoeringondersteunende informatiesystemen door: Het in kaart brengen van de specificaties van het te...

Beschrijving

Wat ga je doen

Als medior software engineer geef je uitvoering aan het ontwikkelen, leveren en onderhouden van commandovoeringondersteunende informatiesystemen door:

 • Het in kaart brengen van de specificaties van het te ontwikkelen software product.
 • Het detailleren van een eenvoudig software ontwerp.
 • Het ontwikkelen van een complex software product, waarbij oplossingsalternatieven om gewenste situaties in de informatievoorziening te bereiken worden ontwikkeld en afgewogen.
 • Het organiseren en uitvoeren van testen van dit software product, het controleren en documenteren van testresultaten en het doen van voorstellen voor aanpassing van het software product.
 • Het installeren van dit software product.
 • Het maken van de technische documentatie van dit software product.
 • Het ondersteunen bij incidentenoplossing en probleemonderzoek.
 • Het aanpassen van het complexe software product op basis van de geaccordeerde wijzigingsvoorstellen.
 • Het afstemmen met andere partijen, zoals architecten, leveranciers en gebruikers om het gewenste resultaat te leveren.
 • Het onderhouden en beheren van toolsets en frameworks.
 • Het uitvoeren van experimenten en productevaluatie en -selectie.

Je volgt relevante ontwikkelingen op specialistisch aandacht terrein (op) door:

 • Het concretiseren en uitwerken van een operationeel/technische visie betreffende de automatisering van systemen voor operationeel gebruik.
 • Het permanent instandhouden van een adequate kennis op operationele en technische terreinen door deelname in diverse fora en samenwerkingsverbanden, (literatuur)onderzoek, marktverkenning en onderzoek bij eindgebruikers, het analyseren van deze informatie, het inschatten van risico’s, het afwegen en trekken van conclusies en vandaaruit doen van aanbevelingen met als doel de efficiency en effectiviteit van software engineering en daarmee de kwaliteit en betrouwbaarheid van het software product te verhogen.
 • Het adviseren inzake de ontwikkeling en performance van de automatisering van operationele en technische systemen.
 • Het meewerken aan de totstandkoming van een functionele definitie voor geautomatiseerde operationele systemen, inclusief ondersteunende systemen en trainersystemen.
 • Het doen van wijzigingsvoorstellen, voor in exploitatie zijnde geautomatiseerde operationele en technische systemen.
 • Het leveren van ondersteuning bij beoordeling van proposals, specificaties en producten van toeleveranciers.
 • Het zelfstandig uitvoeren van een uitgebreide of diepgaande studie en/of analyse vanuit het door betrokkene afgedekte kennisgebied.
 • Het begeleiden van (interne of externe) studieopdrachten of –programma’s (bv bij de Nederlandse industrie, o.a. TNN en/of kennisinstituten o.a. TNO).

Je geeft leiding aan of participeert in complexe multidisciplinaire projecten op het gebied van softwareontwikkeling:

 • Het coördineren van de realisatie van complexe werkpakketten.
 • Het coördineren van de werkzaamheden in een team van beperkte omvang.

Speelruimte:

 • Functionaris legt verantwoording af aan de senior software engineer tevens hoofd of hoofd HCT (afhankelijk van de subsectie waarin functionaris is geplaatst) over de uitgevoerde opdrachten.
 • Het betreft een beoordeling op de kwaliteit en bruikbaarheid van producten en diensten en afstemming met andere werkvelden.
 • Samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen richtlijnen zijn kaderstellend voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Functionaris neemt beslissingen over analyse van situaties, de aanpak en keuze van methoden.
 • Er worden door functionaris beslissingen genomen waarbij geïnterpreteerd moet worden welke situaties van toepassing of van invloed zijn. Daarnaast is analyse van situaties nodig en is er sprake van een aantal opeenvolgende, met elkaar samenhangende beslissingen.

Contacten:

 • Met vertegenwoordigers van defensiestaf over behoeftestellingen om te komen tot concrete behoeftestellingen.
 • Met projectleiders c.q. projectofficieren van DMO over status en voortgang van projecten om projectmilestones te realiseren.
 • Met technische coördinatoren van DMO over systeem functionaliteiten en interfacing om inhoudelijk zeker te stellen dat de gestelde behoefte wordt gerealiseerd.
 • Met industrieën tijdens het verwervingstraject over de interfacing van de te verwerven (sub)systemen om contractueel zeker te stellen dat de gestelde behoefte kan worden gerealiseerd.
 • Met vertegenwoordigers van de gebruikers- en onderhouders van systemen over functioneren van systemen in exploitatie om deze maximaal operationeel inzetbaar te krijgen en te houden.
 • Met (internationale) vakgenoten (o.a. universiteiten, kennisinstituten, industrie en diverse internationale (NATO) werkgroepen) over vakinhoudelijke zaken om kennis binnen het bedrijf actueel te houden.
 • Met de Software Architecten, Software Engineers over de bouw en systeemontwikkeling onder architectuur om het ontwerp te realiseren en de kwaliteit te bewaken.
 • Met Systeemmanagers en Projectmanagers over de uit te voeren werkzaamheden om te komen tot duidelijk omschreven werkpakketten.
 • Met collega’s binnen de Defensie Organisatie over integratiewerkzaamheden met als doel te komen tot operationeel werkende systemen.
 • Het betreft het voeren van in- en extern overleg om afstemming te bereiken en adviezen te geven over de toepassing van regelgeving of uitvoering van beleid. Er is daarbij sprake van belangentegenstellingen.
Wie zoeken we

Gespecialiseerde kennis van het werkveld of vakgebied:

 • Kennis van voor de productie relevante beleidsuitgangspunten en technologische ontwikkelingen op het gebied van commandovoeringsondersteunende informatiesystemen.
 • Kennis van het gebruik en/of onderhoud van commandovoeringsondersteunende informatiesystemen.
 • Kennis van onderzoeksmethoden en -technieken en projectuitvoering.
 • Kennis van software ontwikkelmethodieken.
 • Kennis van en aantoonbare affiniteit met het vakgebied software engineering.
 • Kennis van de Nederlands en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Inzicht in technische samenhangen in bredere context dan alleen het eigen werkterrein.
 • Inzicht in taken, organisatie en werkwijze van Defensie.
 • Vaardigheid in analytisch denken en communiceren.
 • Vaardigheid in software engineering.
 • Vaardigheid in het inzetten van de juiste softwareontwikkelmethodiek- en techniek.
 • Vaardigheid in automatisering van complexe software producten.
 • Vaardigheid in het geven van sturing aan teams van beperkte omvang.

Ervaringseisen:

 • Langdurige ervaring met het gebruik en toepassen van software engineering.
 • Langdurige ervaring met het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van software systemen.
 • Ervaring in het leiden van- en/of participeren in multidisciplinaire ICT-projecten.

Competenties:

 • Analyseren
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Nauwkeurig
 • Initiatief
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 3502 bruto per maand
Maximum salaris: € 4810 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij Defensie aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze ICT-organisatie.

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

De organisatie - Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft circa 50.000 medewerkers en is daarmee één van de grotere werkgevers van Nederland.

De afdeling - JIVC, Projecten & Ontwikkeling, GIT & Infra

De werkzaamheden worden verricht binnen de sectie Projecten en Ontwikkeling van de afdeling Maritieme IT of Landgebonden IT, vallend onder het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), wat onderdeel uitmaakt van Defensie Materieel Organisatie (DMO).

De afdeling GIT&Infra en de Operationele IT en Functionele IT afdelingen zijn dé defensieleveranciers van complete systemen, applicaties, trainers en simulatoren voor de krijgsmacht en Defensie in het betreffende domein.

De afdelingen dragen op basis van kennis van bedrijfsvoering gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht.

De afdeling is daarnaast verantwoordelijk voor het in stand te houden van deze systemen, trainers en simulatoren. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

De sectie Projecten en Ontwikkeling houdt zich m.n. bezig met advies, analyse, ontwerp, realisatie/ontwikkeling, integratie, implementatie en invoering van nieuwe applicaties en systemen en wijzigingen op bestaande applicaties en systemen in de betreffende domeinen.

Deze activiteiten vinden projectmatig plaats. Deels gaat het om projecten die door de markt worden gerealiseerd en waarbij de sectie verantwoordelijk is voor de projectvoering, deels gaat het om projecten waarbij ook de software-ontwikkelactiviteiten door de sectie zelf worden uitgevoerd, of een combinatie van beide.

Bijzonderheden
 • Deze vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid, genieten interne kandidaten de voorkeur.
 • Houd er rekening mee dat de selectiegesprekken plaatsvinden in de periode 17/21 december.

Extra informatie

Plaats
Den Helder
Gepubliceerd op
04-12-2018

Den Helder | Noord-Holland

Deel deze vacature

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.