Helaas, deze vacature is niet actief.

Juridisch Adviseur Grondzaken in Utrecht

Voor het domein Leefomgeving is de Provincie Utrecht op zoek naar een:Juridisch adviseur Grondzakenschaal 11 voor 1,0... Werken bij...

Beschrijving

Voor het domein Leefomgeving is de Provincie Utrecht op zoek naar een:
Juridisch adviseur Grondzaken
schaal 11 voor 1,0 fte


Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.
Domein Leefomgeving
Domein Leefomgeving (LFO) staat voor de kwaliteit van de Utrechtse leefomgeving: aantrekkelijk en vitaal landelijk en stedelijk gebied. We doen dit vanuit de werkvelden ruimtelijke ordening, economie, bodem, water, milieu, recreatie, cultuur, cultureel erfgoed, natuur, landschap en landbouw. Allemaal werkvelden die expliciet bijdragen aan hoe je in onze provincie kunt wonen, werken en leven. Daarbij werken we niet alleen aan het beleid voor deze werkvelden, we zorgen ook voor de uitvoering er van en voor ‘groene vergunningverlening’. Bijvoor¬beeld in programma’s zoals Agenda Vitaal Platteland, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Binnenstedelijke ontwikkeling en Hart van de Heuvelrug. Dit alles doen we steeds meer in samenwerking met onze partners in de regio.
Binnen het cluster Grondzaken (onderdeel van het domein Leefomgeving) zijn de taken belegd rond de aan- en verkoop van onroerend goed die een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van onze provinciale doelen. Hierbij zijn wij enerzijds verantwoordelijk voor de advisering rond grond relateerde vraagstukken en het bewaken van de financiële, juridische en bestuurlijke kaders en anderzijds voor het proces van aan- en verkoop van onroerend goed in het gebied. Waar nodig zorgen we voor het tijdelijk beheer van dit onroerend goed.
Wij werken in opdracht van zowel het domein Leefomgeving als het domein Mobiliteit aan onder andere de opgaven Agenda Vitaal Platteland (AVP), Wegen, Recreatie om de Stad en Hart van de Heuvelrug.
De medewerkers bij LFO werken op basis van een heldere opdracht, waarin is bepaald aan welke doelen bijgedragen moet worden, welke resultaten behaald moeten worden, binnen welke tijd en met welke middelen. Bij het brede karakter van het domein horen slagvaardigheid, doelgerichtheid, resultaatgerichtheid, strategie en creativiteit.
Persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers staat hoog in het vaandel.


Binnen specifieke onderdelen van het domein zijn sectorjuristen werkzaam. Dit geldt bijvoorbeeld voor de sectoren Water, Groene vergunningverlening en Ruimtelijke Ordening. Daarnaast heeft het domein de beschikking over algemene juridische expertise.
Jij gaat aan de slag als sector-jurist binnen het cluster Grondzaken. Je fungeert als juridisch aanspreekpunt binnen het cluster. Je draagt bij aan de juridische kwaliteit van de veelheid aan dossiers.
Dit houdt de volgende werkzaamheden in:
• Je adviseert gevraagd en ongevraagd aan de adviseurs grondzaken bij de aan- en verkoop- overeenkomsten van alle grond en vastgoedtransacties (bij het Domein Mobiliteit en bij het Domein Leefomgeving) en bij complexe dossiers op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling (aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten waar wordt gehandeld in onroerende zaken/rechten);
• Je adviseert bij alle privaatrechtelijke overeenkomsten op het gebied van grondzaken/vastgoed, die door de provincie aangegaan worden;
• Je standaardiseert alle overeenkomsten op gebied van vastgoed, bijvoorbeeld verkoopovereenkomsten en pachtovereenkomsten;
• Je signaleert ontwikkelingen in het vakgebied, risico’s en verbeterpunten (juridische kwaliteitsborging);
• Je kent de ins en outs van de benodigde politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen en stelt zo nodig zelf bestuursvoorstellen op met betrekking tot juridische aangelegenheden. In voorkomende gevallen toets je de voorstellen van collega’s van het domein op de benodigde juridische onderdelen, zoals bijvoorbeeld toetsing op staatsteun;
• Je draagt  bij aan de vergroting van het juridisch bewustzijn van adviseurs van Grondzaken en projectleiders ter verhoging en borging van juridische kwaliteit van dienstproducten. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van voorlichting en bijeenkomsten.
Daarnaast lever in je in voorkomende gevallen een bijdrage aan domein-brede dossiers, met name op het vlak van privaatrechtelijke overeenkomsten.


Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 4696,60,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 11). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van 22,37% (tot en met schaal 13). Vanaf schaal 14 is dat 21,82%. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. De provincie Utrecht hecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV regeling. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met  een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om op deze functie te solliciteren.


• WO Rechten,  richting  privaatrecht en bij voorkeur kennis van staats- en bestuursrecht
• Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van privaatrecht
• Minimaal 3 jaar recente werkervaring met juridische advisering bij vastgoed-/grondtransacties in een vergelijkbare functie
• Je bent gewend juridische vraagstukken te analyseren en nieuwe kennis snel op te nemen en toe te passen in het werk.
Functiewensen
Je bent op de hoogte van actuele en relevante wetgeving en jurisprudentie op het gebied van grondzaken, planschade-nadeelcompensatie, onteigening (ook in relatie tot de Omgevingswet), bodemverontreinigingsaspecten in vastgoedtransacties, pacht, jacht en huurrecht.
Jouw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is uitstekend en je bent gewend het werk zelfstandig te organiseren.
A. Persoonlijke eigenschappen
• integer, analytisch en zorgvuldig
• probleemanalyse; je bent in staat complexe informatie te analyseren en toegankelijk te maken, ook voor niet juristen
• zowel zelfstandig kunnen werken als functioneren in een juristen-netwerk
• stressbestendig
• verbindend
• aantoonbare politiek-bestuurlijke sensitiviteit
B. Vaardigheden
• flexibel in de uit te voeren taken; je kent de regels en procedures maar benut ze op een  oplossingsgerichte manier
• goede uitdrukkingsvaardigheid voor het formuleren van adviezen en tekstbijdragen
• goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• goede contactuele eigenschappen
• je kunt over de grenzen van je eigen vak heen kijken
• opstellen van juridische processtukken
• opstellen van besluitvormingsdocumenten
• actuele ervaring met het voeren van juridische procedures
C. Kennis
• kennis van privaatrecht en liefst ook staats- bestuursrecht
• kennis van het functioneren van een (provinciale) overheidsorganisatie
• actuele kennis van politieke besluitvormingstrajecten

Extra informatie

Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Utrecht | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.