Helaas, deze vacature is niet actief.

Ondersteuner Casusoverleg VHRU in Utrecht

Beschrijving

Het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU)  heeft vanaf 01-01-2019 een vacature Ondersteuner Casusoverleg VHRU.                                                                                                                                                                        Het Veiligheidshuis Regio Utrecht is een samenwerkingsverband tussen Justitiële Partners, Zorgpartners en gemeenten. Doel van de samenwerking is om met een persoonsgerichte aanpak van complexe casuïstiek een bijdrage te leveren aan het terugdringen van ernstige overlast en criminaliteit.

De centrale werkvorm is het casusoverleg waarin met de verschillende betrokken partijen als (jeugd) reclassering, OM, politie, Raad voor de Kinderbescherming, gemeenten en Zorgpartijen (GGZ) per casus een persoonsgericht plan wordt opgesteld. Verschillende partijen krijgen vervolgens een taak in de uitvoering van dat plan.

 

Taken Ondersteuner Casusoverleg:

Als ondersteuner casusoverleg werk je nauw samen met de Procesmanager/voorzitter van het casusoverleg. Taken zijn het voorbereiden, opmaken en uitdoen van agenda’s voor het overleg, het uitnodigen van gastdeelnemers, verslaglegging tijdens het overleg en het actueel houden van persoonsdossiers van de casussen.

 

Taken en functie-eisen:

Kennis van het justitiële-, het zorg- en het gemeentelijk werkveld en de daarmee samenhangende communicatiesystemen (denk aan GCOS/ Bestandenpostbus/ Zivver) is een vereiste (ook met oog op de AVG). Voor nadere omschrijving van taken en functie-eisen wordt verwezen naar onderstaand functieprofiel.

 

Inschaling                                                                                                                                                             Het betreft een functie in schaal 7 (gemeentelijke salarisschalen). 

U kunt uw interesse voor de functie t/m 28 november 2018  kenbaar maken met een korte motivatiebrief en CV naar: 

 

Voor nadere informatie kunt u desgewenst contact opnemen met:

Karel van Duijvenbooden, manager VHRU : 06-20199144 of

 

Functieprofiel ondersteuner casusoverleg Veiligheidshuis

 

Kerntaken:

 • Het ondersteunen/faciliteren van casusoverleggen en veldtafels en het ondersteunen van de ketenmanager en procesmanagers bij de uitvoering van hun werkzaamheden, waaronder;

 • Beheersmatige/uitvoerende werkzaamheden

 • Het praktisch organiseren van casusoverleggen, het maken van de agendaen het tijdens het casusoverleg vastleggen van de gemaakte afspraken in GCOS plus voortgangsbewaking van actiepunten

 • Het leveren van informatie t.b.v de resultaatverantwoording

 • Anticiperende / proactieve taken :

 • Op eigen initiatief /naar eigen inzichten afhandelen van e-mail/vragen.

 • Versturen van brieven aan personen die in het casusoverleg besproken worden
 • Inhoudelijke ondersteunende taken:

 • Uitzoeken van relevanteinformatie voor casusoverleggen/veldtafels.

 

Werk en denkniveau:

MBO+

 

Aanvullende kennis en ervaring:

 • Kennis van de werkprocessen in het Veiligheidshuis

 • Globale kennis van dejustitie- en zorgketen en van interventiemogelijkheden

   

  Inhoudelijke complexiteit:

 • De beheersmatige / uitvoerende taken worden zelfstandig uitgevoerd.

 • De proactieve taken maken een relatief groot deel uit van het takenpakket.

 • Van de functionaris wordt verwacht om een inhoudelijke ondersteuning te leveren bij de casusoverleggen

 • De functionaris moet kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie en kunnen inschatten welke informatie wel of niet gedeeld kan worden met anderen.

 • In verband met de proactieve taken wordt van de functionaris verwacht zelf te zien wanneer wat gedaan moet worden.

   

  Organisatorische complexiteit:

 • De werkzaamheden kunnen worden gecontroleerd.

 • Verantwoordelijk voor een accurate uitvoering van de werkzaamheden, conform regels en afspraken.

 • Proactieve verantwoordelijkheden. Verantwoordelijk voor de eigen werkplanning en prioriteitsstelling

   

  Relationele complexiteit:

 • De contacten hebben vooral tot doel om informatie te geven of in te winnen, afspraken door te geven en (evt telefonisch) mensen door te verwijzen en van dienst te zijn. De functionaris heeft als intermediair in belangrijke contacten te maken met gevoelige onderwerpen, waarbij de belangen tegengesteld kunnen zijn en moet daarin tactvol en overtuigend kunnen optreden

   

Extra informatie

Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Utrecht | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.