Helaas, deze vacature is niet actief.

Programmamanager informatie en data in Den Haag - Frederikkazerne

Wat ga je... Als wij bij Defensie een baan uitdagend noemen, dan weet je zeker dat die dat is. De stap naar de functie van programmamanager informatie en data bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst zet je...

Beschrijving

Wat ga je doen

Als wij bij Defensie een baan uitdagend noemen, dan weet je zeker dat die dat is. De stap naar de functie van programmamanager informatie en data bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst zet je alleen als je visie hebt op informatievoorziening en doelen kunt bereiken. Met motiverend leiderschap, strategisch inzicht en succesvol onderhandelen breng je de programma’s tot een goed resultaat.

Als programmamanager informatie en data ontwikkel je strategische doelstellingen op het gebied van informatievoorziening (IV) en zorg je dat deze worden gerealiseerd. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling, realisatie en evaluatie van programma- en projectresultaten en doelstellingen voor de dienstbrede informatievoorziening van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Daarbij horen ook de proces- en ketensturing en het omgevingsmanagement, ook in politiek-bestuurlijke context. Deze kerntaken brengen een zeer divers en omvangrijk pakket aan werkzaamheden mee, waarbij je zowel de rol van manager, adviseur, analist, verbinder en onderhandelaar hebt.

Je managet strategische IV-projecten en veranderprogramma's. De verbanden binnen deze projecten en programma’s zijn uiterst complex. Je hebt immers tegelijkertijd te maken met het wettelijk regime, het bestuurlijke en het internationale verband, een zich zeer snel ontwikkelende technologische omgeving, een veelheid aan partijen met tegengestelde belangen, politieke, bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden en zeer grote financiële consequenties. Naast het managen van de programma’s zorg je voor sturing op strategische besluitvormingsprocessen, waarbij eveneens veel partijen betrokken zijn met eigen bevoegdheden op bestuurlijk niveau. Verder treed je op als vertegenwoordiger van de organisatie op strategisch niveau en ook je netwerkactiviteiten spelen zich op dit niveau af. Als adviseur weet je de (inter)nationale ambtelijke, militaire en politieke top en bestuurders richtinggevend te beïnvloeden. Je speelt deskundig en tijdig in op (inter)nationale politieke, technologische, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken. Leiding geven aan het CIO-office hoort (op termijn) ook tot je taken.

In het kader van het projectportfoliomanagement verzorg je het accountmanagement op strategisch niveau en formuleer je strategische projectresultaten en programmadoelen. Je brengt nieuwe ontwikkelingen, opdrachten, markten en beleidsonderwerpen in kaart en analyseert relevante (inter)nationale en technologische context en informatie. Daarbij inventariseer je tegelijkertijd de standpunten, belangen, conflicten en tegenstellingen van de betrokken partijen, de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden en de financiële consequenties. Je onderzoekt de haalbaarheid en benoemt risico’s en kritische succesfactoren. Ook het inkoopproces en contractmanagement vallen onder jouw verantwoordelijkheid. Bij het initiëren van de opdracht, bij opdrachtformulering en de vastlegging daarvan adviseer je (beïnvloedend) de opdrachtgevers van voor de MIVD relevante IV-programma's. Je zorgt voor een duidelijke afbakening en formulering van de eindresultaten, voor onderlinge samenhang van de project- en programmadoelen en beheer van de processen, menskracht en middelen. Je geeft richting aan de implementatie en zorgt voor een goede overdracht aan de staande organisatie. Het risicomanagement ligt ook bij jou. Je zorgt dat de kwaliteit van de resultaten geborgd is en evalueert de baten of het effect van het project of programma.

Je netwerk- en samenwerkingstalent en je vermogen bruggen te slaan zijn in deze functie van groot belang. Zo weet je de in- en externe omgeving te beïnvloeden, je schakelt relevante actoren in, onderhandelt en brengt samenwerkingsverbanden en coalities tot stand. Verder zet je je in voor organisatiebrede, (inter)departementale en (inter)nationale kennisontwikkeling en borging op het gebied van informatievoorziening. Zie je waar (aanpalend) beleid, processen, producten en diensten beter kan of bijstelling nodig heeft dan aarzel je niet daarin richting te geven.

Wie zoeken we
 • Je hebt academische niveau en beschikt over een hogere managementopleiding en bij voorkeur een opleiding op het gebied van beleidskunde.
 • Je hebt kennis van het Engels op STANAG 6001-schaalniveau SLP 3333, van het Duits op niveau SLP 3231 en van het Frans op niveau SLP 2131.
 • Je hebt meerjarige management- en leidinggevende ervaring binnen complexe organisaties en in het inrichten en aansturen van een CIO-organisatie.
 • Je hebt ervaring in het realiseren van projecten of programma's in de informatievoorziening binnen grote organisaties, bij voorkeur ook binnen de overheid.
 • Je hebt brede kennis van het nationale buitenlandse beleid en het Defensiebeleid en inzicht in het strategisch beleid van de overheid en Defensie.
 • Je hebt brede kennis van en affiniteit met informatievoorziening en daarmee samenhangende (beleids)onderwerpen en aandachtsgebieden en kennis van de (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van informatietechniek.
 • Je hebt kennis van moderne managementsystemen, besturingsconcepten en kwaliteitsmanagement, van programma- en projectmanagementmethodieken en –technieken en van financieel-economische processen, bedrijfsvoeringprocessen en begrotingscyclus.
 • Je hebt vaardigheid in het analyseren van complexe politieke (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van inlichtingenverwerving.
 • Je kunt draagvlak creëren en succesvol projecten en programma's, projectresultaten, programmadoelstellingen, consequenties en het nationale beleid inzake informatievoorziening uitdragen en verdedigen.
 • Je hebt kennis van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de Wet veiligheidsonderzoeken en andere wettelijke kaders voor de informatievoorziening van de MIVD.
 • Je beschikt over vaardigheid in het voeren van overleg op krijgsmacht, (inter)departementaal en bondgenootschappelijk (internationaal) bestuurlijk en strategisch niveau.
 • Je hebt ervaring in onderhandelen, vooral in een omgeving met grote belangentegenstellingen.
 • Je scoort hoog op bestuurssensitiviteit en bent zeer omgevings- en organisatiegericht.
 • Je bent een motivator, je communicatievaardigheden zijn uitstekend en je bent vaardig in het bouwen en het onderhouden van een netwerk, nationaal en (inter)departementaal, en het vertegenwoordigen en onderhandelen.
 • Je bent iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een duidelijke visie.
 • Je bent besluitvaardig en neemt graag het initiatief.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 5549 bruto per maand
Maximum salaris: € 7392 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie - Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Bestuursstaf
De Bestuursstaf formuleert het Defensiebeleid, wijst middelen toe aan alle Defensieonderdelen, houdt het toezicht op de besteding daarvan en stelt kaders op voor de Defensiebrede bedrijfsvoering. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

De afdeling - Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is een zelfstandige dienst binnen de Bestuursstaf van het ministerie van Defensie, direct onder de secretaris-generaal. Wij zien op grond van de Wet op de inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 en de Wet veiligheidsonderzoeken toe op tijdige levering van een geïntegreerd actueel, betrouwbaar, onpartijdig, voorspellend en exclusief product (strategisch, tactisch en operationeel) op het gebied van inlichtingen en contra-inlichtingen en veiligheid. Daarmee ondersteunen wij primair de besluitvorming door de politieke, ambtelijke en militaire leiding van het ministerie van Defensie.

Wij bereiden de operationele inzet van (delen van) het Defensieapparaat in de (inter)nationale context voor en voeren die uit. Wij beperken de veiligheidsrisico's bij de opbouw, gereedstelling en inzet van (delen van) de krijgsmacht.

De MIVD bestaat uit de directeur en de vrijgesteld plaatsvervangend directeur, de stafafdelingen Bedrijfsvoering en Juridische Zaken, het kabinet, een senior beleidsadviseur/devil’s advocate, een informatiemanager/projectendirecteur en de afdelingen Inlichtingen, Contra-Inlichtingen en Veiligheid, Geheime Operaties, Inlichtingen Ondersteuning, het Dienstencentrum MIVD en de Joint Sigint Cyber Unit.

Bijzonderheden
 • Voor deze functie geldt een managementdevelopmenttraject.
 • Deze functie geeft beperkingen en verplichtingen in de vrijheid van handelen, zowel professioneel als in de privésfeer. Deze worden genoemd in de bij de dienst vigerende Orders van Blijvende aard (OBA), bovenop de beperkingen en verplichtingen die in het algemeen gelden voor een vertrouwensfunctie van gelijk (A/E) niveau. De naam van de functionaris gekoppeld aan de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is Stg. Geheim, tenzij men onder de uitzonderingsbepaling valt die in de OBA zijn vermeld.

Extra informatie

Plaats
Den Haag - Frederikkazerne

Zuid-Holland

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.