Helaas, deze vacature is niet actief.

Omgevingsmanager Regionaal Verkeersmanagement (RVM) in Utrecht

Tijdelijke aanstelling tot 1-1-2020 voor 36 uur per... Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren...

Beschrijving

Tijdelijke aanstelling tot 1-1-2020 voor 36 uur per week

Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.
Regionaal Verkeersmanagement (RVM)
De provincie is namens de regio Midden-Nederland trekker van het programma Regionaal Verkeersmanagement (RVM). Het programma loopt tot 2020. Doel van RVM is de doorstroming te verbeteren door betere benutting van het bestaande wegennet door inzet van in hoofdzaak informatietechnologie. Het omhelst alle acties en werkzaamheden die nodig zijn om regionaal verkeersmanagement (on-trip sturing) te doen, inclusief het evalueren van de effecten van de inzet van RVM. Hierbij wordt onderzocht wordt wat de effecten van RVM zijn, of we de doelstellingen halen en of er ontwikkelingen zijn in het hier en nu en/of richting de (middel)lange termijn die er voor zorgen dat het behalen van onze doelstellingen in gevaar komt.
Het programma bevindt zich nu in de fase waarbij de eerder opgeleverde producten verder geoperationaliseerd worden. Dit omhelst het daadwerkelijk doen van operationeel verkeersmanagement samen met de andere wegbeheerders in de regio, het daartoe inrichten van de benodigde processen en organisatie en het optimaliseren van datamanagement. Het samenwerkingsverband bestaat uit meerder wegbeheerders en leveranciers met verschillende bedrijfsvolwassenheidsniveaus op proces, techniek en organisatie en hr.

De omgevingsmanager is voornamelijk verantwoordelijk voor het proactief tevreden houden van alle betrokken partijen, zowel lokaal, regionaal, landelijk als Europees. Hij/zij is verantwoordelijk voor het signaleren, benoemen en bespreekbaar maken van alle zaken die goed, en niet goed lopen, met effect op de regionale doorstroming, hetzij direct, hetzij indirect. Daarnaast is de omgevingsmanager verantwoordelijk voor de acceptatie door de stakeholders van de inpassing van het RVM systeem in de fysieke en virtuele omgeving op het gebied van techniek, processen en organisatie.
De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de interactie (informeel en formeel) met de omgeving om projecten en verandermanagement trajecten gerealiseerd te krijgen binnen de publieksrechtelijke en privaatrechtelijke randvoorwaarden. In dit verband verzorgt de omgevingsmanager het opstellen van (bestuurs)overeenkomsten. De omgevingsmanager houdt zich bezig met de maatschappelijke inbedding in de projecten en is daarmee intermediair tussen de (project- en proces)organisatie en haar omgeving. Hij/zij probeert begrip en vertrouwen te kweken in de omgeving en te komen tot effectieve samenwerking met omgevingspartijen voor de korte, maar juist ook langere termijn. Voor dit alles is intensief contact en overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau nodig. Je kunt blijvend schakelen tussen samenwerken met leveranciers en wegbeheerders en waar nodig stevig positie nemen, dit alles in overleg met de programmamanager en andere IPM collega’s. In dit complexe proces dien je alle stakeholders met verschillende belangen, op 1 lijn te krijgen en tevreden te stellen en te houden.   De omgevingsmanager heeft een duidelijke functie in het programma bij het signaleren van risico’s en kansen vanuit de omgeving die in- en extern invloed kunnen hebben op de kwaliteit van een project, proces en/of de doelstelling.
Taken

 • De omgevingsmanager voert de regie over communicatie (stelt een communicatieplan op) en zorgt voor draagvlak;
 • De omgevingsmanager kent de omgeving en haar belangen en verzamelt daarbij proactief de benodigde informatie ten behoeve van de strategie, voortgang, realisatie en organisatie;
 • De omgevingsmanager legt en onderhoudt contacten op ambtelijk niveau met voor
 • de eigen functie belangrijke personen en organisaties;
 • De omgevingsmanager draagt zorg de communicatie met de omgeving in relatie tot
 • het programma, zorgt daartoe voor een stakeholderanalyse, waarbij belangen inzichtelijk gemaakt worden en op basis waarvan hij/zij een actieplan opstelt, zorgt voor voorlichting en informatie, klachtenafhandeling;
 • De omgevingsmanager zorgt voor de afstemming met de infraproviders en verkeersmanagers;
 • Het actueel houden van stakeholders en belangen analyses;
 • Het bemiddelen daar waar belangen ogenschijnlijk tegenstrijdig zijn;
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Het adviseren op het verbeteren van de relaties;
 • Het adviseren in proceswijzigingen om de samenwerking te verbeteren op basis van Lean;
 • Het regulier overleggen met stakeholders;
 • Het optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende interne en externe teams;
 • Het signaleren en gezamenlijk met IPM-team beheersen van risico’s;
 • Het bemiddelen bij geschillen tussen zowel aannemers, als wegbeheerders;
 • Het aangesloten houden van politieke stakeholders;
 • Het ontwerpen van proces beschrijvingen t.b.v. het continue verbeteren en intensiveren van de samenwerking;
 • Het bemiddelen bij geschillen.

 • Een uitstekend salaris van min € 3.746,99 en max. € 5.352,83 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 12)
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het Individuele Keuze Budget (IKB) van circa 22,37% bovenop je maandelijkse salaris
 • Een werkgever die veel waarde hecht aan een gezonde balans tussen werk en privé
 • Veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen via een eigen persoonlijk ontwikkelbudget
 • Uitdagend werk, leuke collega’s en een dynamische omgeving

 • Ervaring op het gebied van omgevingsmanagement en accountmanagement;
 • Affiniteit met het werkveld verkeer en vervoer en ICT;
 • Ervaring met het werken in een complexe bestuurlijke omgeving;
 • Ervaring met het acteren op multilevel-niveau en het schakelen tussen deze niveaus;
 • Ervaring met werken in procesorganisaties, procesintegratie en verandermanagement;
 • Stressbestendig en onder druk kunnen werken (geen 9.00 tot 17.00 uur mentaliteit);
 • Je bent een zelfstarter: Neemt verantwoordelijkheid en bent zelfstandig, geeft (on)gevraagd advies;
 • Accuraat;
 • Omgevingssensitief, zowel intern al extern;
 • Onderhandelingsvaardigheden en bij voorkeur mediationvaardigheden;
 • Communiceert niet alles zelf, maar zorgt dat de juiste personen/rollen op het juiste moment de juiste boodschap brengen;
 • Je bent resultaatgericht, inspirerend, bruggenbouwer en teamspeler, met als belangrijkste drive de stakeholder;
 • Kennis van Lean en ISO 55001 en ISO 9001;
 • Kennis van communicatiesystemen;
 • Conceptuele flexibiliteit;
 • Informatieanalyse;
 • Overtuigingskracht;
 • Interpersoonlijke en politiek bestuurlijke sensitiviteit;
 • Ruime ervaring met netwerken.

Extra informatie

Plaats
Utrecht
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

De Meern | Utrecht | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.