Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior stafmedewerker Defensie Expertise Centrum Rijden en Bergen in Oirschot

Wat ga je... Veiligheid staat voorop bij Defensie. Het Defensie Expertise Centrum pakt die taak voor het onderdeel Rijden en Bergen, zowel als materieeldeskundige als opleidingscentrum. Jij draagt als senior...

Beschrijving

Wat ga je doen

Veiligheid staat voorop bij Defensie. Het Defensie Expertise Centrum pakt die taak voor het onderdeel Rijden en Bergen, zowel als materieeldeskundige als opleidingscentrum. Jij draagt als senior stafvertegenwoordiger bij aan de inzetbaarheid en gereedstelling van onze militairen en daarmee aan onze vrede en vrijheid.

Je voert je werkzaamheden uit binnen het Defensie Expertise Centrum (DEC) Rijden en Bergen van de staf van het Opleidings- en TrainingsCentrum Rijden (OTCRij) in Oirschot. Het DEC neemt deel in diverse materieelprojecten en geldt daardoor als een expertisecentrum dat bijdraagt aan de innovatiekracht van de krijgsmacht. Je bent met name belast met simulatie op het gebied van rijden en bergen. Jouw sectiehoofd ondersteun je en je voert de integrale kwaliteitszorg uit over de producten, en over het primaire, ondersteunende en besturende proces van het OTCRij. Ten slotte maak je, namens je sectiehoofd, als materiedeskundige deel uit van verschillende overlegfora.

Je legt verantwoording af aan het hoofd van sectie DEC als het gaat om de kwaliteit van simulatie-aspecten op het gebied van opleiden en trainen. Je opereert binnen de civiele en militaire wet- en regelgeving, voorschriften, handleidingen, en richtlijnen.

Jouw taken

 • Je draagt bij aan het opmaken van behoeftestellingen en neemt in voorkomend geval deel aan proeven.
 • Je draagt bij aan de instandhouding en verbetering van de onderwijssystematiek binnen simulatie.
 • Je schrijft studies en verricht onderzoek onder regie van Staf Commando Landstrijdkrachten.
 • Je neemt actief deel aan beleidsvoorbereiding en –uitvoering op het gebied van de autoriteitsfunctie Rijden en Bergen.
 • Je werkt (geheel of gedeeltelijk) mee aan het ontwikkelen en onderhouden van relevante publicaties, doctrines en overige informatie.
 • Je neemt deel aan de centrale-examencommissieklankbordgroep die adviseert over examens van rijinstructeurs.
 • Je maakt deel uit van de examenopgavecommissie die de inhoud van de examenvragen voor rijinstructeurs bewaakt.
 • Je adviseert de Defensiestaf over onderwerpen die bepalen hoe Rijden en Bergen binnen Defensie wordt vormgegeven.
 • Je schrijft kwalificatieprofielen van functionarissen binnen het functiegebied.
 • Je schrijft en levert brondocumenten die randvoorwaardelijk zijn voor het ontwikkelen van opleidingsproducten.
 • Je plant, stelt op, voert uit, coördineert en bespreekt kwaliteitsevaluaties en rapportages.
 • Je bewaakt de voortgang en oplevering van de opleidingsproducten en rapporteert daarover.
 • Je laat proces- en productevaluaties uitvoeren bij de afsluiting van opleidingen, trainingen en cursussen.
 • Je neemt deel aan relevante overlegfora, symposia en conferenties binnen en buiten Defensie.
 • Je draagt bij aan relevant onderzoek door ‘knowledge gaps’ te vertalen naar onderzoeksvragen.
 • Je monitort en begeleidt (deel)projectleiders binnen het eigen kennis- en expertisegebied.
Wie zoeken we
 • Je hebt een hbo-diploma, bij voorkeur van een opleiding in de richting van opleidingskunde of bedrijfskunde.
 • Je bent (militair) rijinstructeur en/of -examinator.
 • Je hebt ervaring binnen het functiegebied als instructeur/opleider, bij voorkeur als rijinstructeur of r-examinator.
 • Je hebt kennis van toegewezen materieeldeskundigheidsgebieden, zowel militair als civiel.
 • Je hebt kennis van de huidige opleidings- en trainingsmethodieken zoals e-learning, in het bijzonder op het gebied van simulatie, en houdt die up-to-date.
 • Je hebt inzicht in de samenhang van processen en weet die te vertalen in behoeften, effecten en mogelijkheden.
 • Je bent vaardig in het (mede) ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van nieuwe ideeën, inzichten en concepten in een multidisciplinaire omgeving.
 • Je kunt goed analyseren en bent vaardig in het verwoorden van operationele behoeften.
 • Je bent vaardig in het opstellen van (beleids)nota's en documenten.
 • Je kunt goed coördineren, communiceren en netwerken.
 • Je bent klant-, resultaat- en organisatiegericht.
 • Je bent flexibel en bereid, zo nodig deels in eigen tijd, jezelf bij te scholen in je vakgebied.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 2600 bruto per maand
Maximum salaris: € 4123 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%, de zogeheten dertiende maand. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie - Commando Landstrijdkrachten, Opleidings- en Trainings Commando

Het Opleidings- en TrainingsCommando (OTCo) is onderdeel van het Commando Landstrijdkrachten van het ministerie van Defensie en werkt dagelijks aan de inzetbaarheid en gereedstelling van de militairen die wereldwijd een bijdrage leveren aan vrede en vrijheid. Door opleiden, trainen en het produceren van kennisproducten en innovatie dragen wij bij aan de algehele kwaliteit van de Koninklijke Landmacht.

Het OTCo bestaat uit een bedrijfsvoeringstaf in Amersfoort en acht eenheden verspreid over Nederland. Een daarvan is het Opleidings- en TrainingsCentrum Rijden.

De afdeling - Opleidings- en TrainingsCentrum Rijden, Defensie Expertise Centrum Rijden en Bergen

Het Opleidings- en TrainingsCentrum Rijden (OTCRij) geldt binnen Defensie als de autoriteit Rijden en Bergen en treedt op namens de minister van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten. Daarvoor beschikken wij onder meer over het Defensie Expertise Centrum (DEC) Rijden en Bergen. Het DEC is materieeldeskundig op het gebied van Rijden en Bergen voor wat betreft verkeerswet- en regelgeving, technische voorschriften, training en opleiding, organisatie, materieel en personeel.

Wij zorgen voor duurzame gereedstelling van militaire chauffeurs en bergers van de krijgsmacht. Dat doen we door het efficiënt inrichten, ingericht houden en beheren van het opleidings- en trainingsveld Rijden en Bergen (inclusief mechanische overslagmiddelen). Het aspect ‘verkeersveiligheid’ maakt daar integraal deel van uit.

Samen met relevante partners binnen Defensie over Rijden en Bergen zetten wij optimaal in voor:

 • het stellen van behoefte in (rij)opleidingen en trainingen;
 • het realiseren van gestelde behoeften aan (rij)opleidingen en trainingen;
 • het adviseren binnen de materieeldeskundigheidsgebieden.

Wij werken primair vanuit de locatie Strijpse Kampen (onderdeel van de De Ruijter van Stevenickkazerne in Oirschot), en secundair vanuit andere locaties in Nederland.

Bijzonderheden

De startdatum voor deze vacature is uiterlijk 1 augustus 2018, maar liefst eerder.

Extra informatie

Plaats
Oirschot

Oirschot | Noord-Brabant

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.