Helaas, deze vacature is niet actief.

Technisch specialist innovatie in Amersfoort

Wat ga je... Bij Defensie werken we aan vrede en veiligheid. Daarbij is innovatie op het gebied van ICT van cruciaal belang. Met jouw ervaring ondersteun je gebruikers in een pilot om innovaties te testen. Op die manier...

Beschrijving

Wat ga je doen

Bij Defensie werken we aan vrede en veiligheid. Daarbij is innovatie op het gebied van ICT van cruciaal belang. Met jouw ervaring ondersteun je gebruikers in een pilot om innovaties te testen. Op die manier lever jij als technisch specialist innovatie een belangrijke bijdrage aan de IV- en ICT-innovaties voor Defensie. 

Jij werkt als technisch specialist innovatie aan het ontwerpen van prototypes. Daarnaast probeer je oplossingen te bouwen voor problemen die opkomen in innovatieprojecten. Je bouwt mee aan de technische infrastructuur voor onderzoek en experimenten en helpt deze in stand te houden. Verder werk je technische aspecten van onderzoeksvragen uit voor innovatiemanagers en ondersteun je samen met de projectleider de gebruikers van experimenten en pilots.

Wie zoeken we
 • Je hebt hbo-niveau.
 • Je hebt een hbo-opleiding in de richting van informatievoorziening, ICT of daaraan gerelateerd. Of je hebt een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring, zo nodig toetsbaar in een assessment.
 • Je hebt ruime ervaring met het toepassen van IV/ICT en minimaal vijf jaar ervaring met het samenwerken in internationale verbanden. 
 • Je hebt ervaring met het ontwerpen, ontwikkelen en testen van IV-/ICT-systemen.
 • Je hebt ervaring met het opzetten en uitvoeren van experimenten en in het participeren in multidisciplinaire IV-/ICT-projecten.
 • Je hebt ervaring met het automatiseren door middel van scripting.
 • Je hebt kennis van en ervaring met lokale en draadloze netwerken, IP- en storage-netwerken.
 • Je hebt enige ervaring met databaseservers, webservers overige middleware.
 • Je hebt kennis van beheer- en monitortooling.
 • Je hebt zowel schriftelijk als mondeling een uitstekend beheersing van de Engelse taal.
 • Je weet hoe je gebruik kunt maken van bronnen op internet om problemen op te lossen, terwijl je daarbij de vertrouwelijkheid van Defensie-informatie in het oog houdt.
 • Je kunt overweg met alle gangbare operating systems en virtualisatiesystemen, zoals Windows, Linux, KVM en VMware.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van firewalls, routing, telefonienetwerken, VoIP en satellietnetwerken.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van militaire systemen en procedures en van NATO FAS.
 • Je bent analytisch, creatief en kunt conceptueel denken.
 • Je kunt zowel goed zelfstandig werken als samenwerken en je bent stressbestendig en initiatiefrijk.
 • Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief.
 • Je bent je bewust van de organisatie waarin je werkt en weet hoe je je moet bewegen om gestelde doelen te bereiken.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 2600 bruto per maand
Maximum salaris: € 4123 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Materieel Organisatie
DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

De afdeling - Joint IV Commando, afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie

Het Joint IV Commando (JIVC) is dé leverancier van IV-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als voor ondersteunende processen. Het JIVC levert daarmee een substantiële bijdrage aan het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Het JIVC is ook het kenniscentrum voor vorming van IV-beleid en -bedrijfsvoering en geeft in die hoedanigheid advies aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten.

De verantwoordelijkheid van het JIVC strekt zich uit over de gehele levenscyclus van de IV-dienstverlening. De producten en diensten die het JIVC daarvoor levert, zijn samengesteld uit producten en diensten van Defensie zelf, marktpartijen, militaire partners en militaire samenwerkingsverbanden. In alle gevallen treedt het JIVC daarbij op als de regisseur van de totale IV-dienstverlening voor Defensie. Het uitgangspunt daarbij is dat de markt maximaal wordt benut.

Het JIVC reguleert vraag en aanbod, zorgt voor een tijdige innovatie van de geleverde producten en diensten en draagt zo bij aan betaalbare Defensie IV-voorzieningen onder het adagium ‘goed is goed genoeg’. Daar waar de gebruiksomstandigheden dit vereisen, hanteert het JIVC strengere eisen, zowel aan het gebruik, de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en integriteit als aan de instandhouding en achtergelegen ondersteuning. Het JIVC biedt klanten en gebruikers één loket. De levering van producten en diensten is voorspelbaar op de aspecten kwaliteit, tijd en geld.

Afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie, sectie Experimenten Ondersteuning
De sectie Experimenten Ondersteuning is onderdeel van de afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie (KIXS) van het JIVC.

De afdeling KIXS is verantwoordelijk voor het initiëren, uitvoeren en begeleiden van kennis- en innovatieve activiteiten die gericht zijn op het verbeteren of vernieuwen van de producten en diensten die het JIVC levert en van de IV-componenten binnen Defensiesystemen en -projecten. Hierbij spelen operationele relevantie en concept development and Experimentation (CD&E) een belangrijke rol.

De sectie Experimenten Ondersteuning (EO) zet innovatieve ideeën daadwerkelijk om in de eerste prototypes. De sectie voert experimenten in een testomgeving of battlelab uit en levert daarnaast een bijdrage aan interoperabiliteitsinitiatieven en -oefeningen en (operationele) experimenten in het veld. Ook is de sectie verantwoordelijk voor het beheer van de basisexperimenteeromgevingen of battlelabs op de belangrijkste decentrale KIXS-locaties, te weten Amersfoort, Den Helder en Maasland.

Het doel van de sectie EO is het technisch opzetten en ondersteunen van experimenten, inclusief de bouw van de eerste prototypes, op locatie of binnen een van de experimenteeromgevingen of battlelabs die de sectie EO op de decentrale locaties (CD&E-offices) van het KIXS beheert.

Bij de sectie werken achttien technisch specialisten en ontwikkelaars. Het sectiehoofd verricht zijn werkzaamheden vanuit de hoofdlocatie Utrecht. De overige technisch specialisten en ontwikkelaars zullen, afhankelijk van de uit te voeren projecten of experimenten, het merendeel van hun werkzaamheden op een van de decentrale locaties uitvoeren.

Bijzonderheden
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Voor externe kandidaten geldt, afhankelijk van het kennis- en ervaringsniveau, een proeftermijn.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of beschikt over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), tenzij je afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte of uit Zwitserland.
 • Je bent bereid om de eed of belofte af te leggen.
 • De standplaats van de functie is Den Helder, maar niet alle projecten worden hier uitgevoerd. Dit betekent dat je mogelijk tijdelijk elders werkt.
 • Vanwege de geografische spreiding van de medewerkers en de werkzaamheden werken we volgens Het Nieuwe Werken.

Extra informatie

Plaats
Amersfoort

Utrecht

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.