Helaas, deze vacature is niet actief.

Beleidsadviseur informatiemanagement in Den Haag

Wat ga je... Veilig omgaan met informatie is voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van cruciaal belang. Nieuwe wetgeving en strengere eisen doorvertalen naar de informatieketen hoort daar ook bij. Het is...

Beschrijving

Wat ga je doen

Veilig omgaan met informatie is voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van cruciaal belang. Nieuwe wetgeving en strengere eisen doorvertalen naar de informatieketen hoort daar ook bij. Het is een van de zaken waar jij je als beleidsadviseur informatiemanagement mee bezighoudt. Zo werk je mee aan een veilige samenleving.

Samen met je collega-beleidsadviseur informatiemanagement ben je binnen het project Versterking Informatieketen verantwoordelijk voor het implementeren van organisatiebrede oplossingen op het gebied van informatiemanagement naar aanleiding van wet- en regelgeving. Vooral de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten speelt daarbij een belangrijke rol.

Je houdt je bezig met het doorontwikkelen van een dienstbreed kader en richtlijnen voor informatiemanagement en van een informatiemanagementplan en metadataschema. Het inrichten en uitvoeren van een pilot voor een enterprise contentmanagementsysteem hoort bij je werk, evenals het organiseren van het bedrijfsvoeringsoverleg IM. Je brengt de organisatiebrede informatieketen en de externe afhankelijkheden in kaart.

Verder cluster en integreer je de diverse behoeftes die door de decentrale informatiemanagers bij de afdelingen of teams worden geïdentificeerd. Deze vertaal je door naar generieke trajecten, richtlijnen of processen. Je stelt de (im)materiele behoefte voor een adequate uitvoering van het informatiemanagement vast en maakt deze kenbaar. Ook adviseer je gevraagd en ongevraagd afdelingshoofden over de gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast heb je een regie- en controlefunctie: je zorgt dat de afspraken en kaders die zijn gemaakt ook worden nageleefd.

Wie zoeken we
 • Je hebt minimaal een hbo-diploma op het gebied van informatiemanagement of je hebt een gelijkwaardig niveau.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met het werken op het gebied van informatiemanagement en je kent de vakinhoudelijke ontwikkelingen.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken en met het werken in het speelveld tussen de business en de ICT.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de implementatie van een enterprise contentmanagementsysteem of iets vergelijkbaars.
 • Je hebt gedegen kennis van informatiemanagement en kunt in een complexe omgeving zelfstandig diverse werkzaamheden initiëren en voltooien.
 • Je hebt kennis van archivering en begrijpt het belang daarvan voor een organisatie als de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.
 • Je hebt kennis van de achtergrond, doelstelling en toepassing van selectiemethodieken.
 • Je hebt inzicht in de structuur, eigenschappen en inhoud van databases en archieven.
 • Je kunt nauwkeurig en snel complexe veranderingen doorvertalen naar aanpassingen in beleid en processen op het gebied van informatiemanagement.
 • Je kunt snel een informatiemanagementplan opstellen en adviseren over de uitvoering ervan.
 • Je bent goed in staat de informatiebehoefte van je omgeving snel vast te stellen, te analyseren en te vertalen naar gewenste oplossingen.
 • Je bent analytisch, initiatiefrijk en flexibel.
 • Je kunt goed communiceren, bent resultaatgericht en in staat anderen te beïnvloeden.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 3502 bruto per maand
Maximum salaris: € 4810 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie - Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie lijken op werkmaatschappijen.

Bestuursstaf
De Bestuursstaf geeft namens de minister sturing door het formuleren van het Defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle Defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de Defensiebrede bedrijfsvoering. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

De afdeling - Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, project Versterking Informatieketen

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is een zelfstandige dienst binnen de Bestuursstaf van het ministerie van Defensie, direct onder de secretaris-generaal. Wij zien toe op tijdige levering van een geïntegreerd actueel, betrouwbaar, onpartijdig, voorspellend en exclusief product (strategisch, tactisch en operationeel) op het gebied van inlichtingen en contra-inlichtingen en veiligheid. Daarmee ondersteunen wij primair de besluitvorming door de politieke, ambtelijke en militaire leiding van het ministerie van Defensie. De MIVD ondersteunt ook andere departementen en afnemers.

Wij bereiden de operationele inzet van (delen van) het defensieapparaat in de (inter)nationale context voor en voeren die uit. Wij beperken de veiligheidsrisico's bij de opbouw, gereedstelling en inzet van (delen van) de krijgsmacht.

Project Versterking Informatieketen
Bij het project Versterking Informatieketen (VIK) van de stafafdeling Bedrijfsvoering houden we ons bezig met informatiemanagement naar aanleiding van wet- en regelgeving. De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten speelt daarbij een grote rol. Het project VIK bestaat uit de projectleiding, decentrale informatiemanagers, centrale beleidsadviseurs informatiemanagement en archivarissen.

Bijzonderheden
 • De functie geeft je beperkingen en verplichtingen in de vrijheid van handelen, zowel professioneel als in de privésfeer.
 • Gezien de aard van je werkzaamheden en verantwoordelijkheden neem je deel aan een bereikbaarheidsregeling en ben je waar nodig ook buiten de normale kantooruren bereikbaar en inzetbaar.
 • Wees terughoudend met het bekendmaken dat je voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) wilt werken. Dit levert mogelijk risico’s voor je op.
 • Een veiligheidsonderzoek is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor een functie bij de MIVD moet je de Nederlandse nationaliteit hebben en (in principe) de afgelopen tien jaar in Nederland hebben gewoond. Ook aan je eventuele partner en andere mensen in je omgeving worden bepaalde eisen gesteld.
 • De vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld. Daarna breiden we de selectie uit met externe kandidaten.

Extra informatie

Plaats
Den Haag

Zuid-Holland

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.