Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior adviseur informatiemanagement in Den Haag

Wat ga je... Veilig omgaan met informatie is voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) van cruciaal belang. Jij draait je hand niet om voor het in kaart brengen van de processen en informatiestromen in...

Beschrijving

Wat ga je doen

Veilig omgaan met informatie is voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) van cruciaal belang. Jij draait je hand niet om voor het in kaart brengen van de processen en informatiestromen in een complexe organisatie. Met jouw inzet werk je mee aan de versterking van de informatieketen van de MIVD.

Jij bent als ervaren informatieadviseur, samen met de andere decentrale informatiemanagers binnen project Versterking Informatieketen, verantwoordelijk voor het implementeren van organisatiebrede oplossingen op het gebied van informatiemanagement naar aanleiding van wet- en regelgeving. Daarbij speelt vooral de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) een belangrijke rol.

Je adviseert over borging van strengere eisen omtrent gegevensverwerking die voortkomen uit de Wiv. Ook adviseer je over en monitor je de naleving van een dienstbreed kader en richtlijnen voor informatiemanagement. In lijn met de nieuwe Wiv stel je een informatiebeheerplan op. Daarnaast ondersteun je een pilot voor een enterprise contentmanagementsysteem.

Een andere taak is het identificeren van de IM-behoeften die leven binnen de afdelingen en deze binnen de gestelde kaders doorvertalen naar verbetertrajecten. Je stelt de (im)materiele behoefte voor een adequate uitvoering van het informatiemanagement vast en maakt deze kenbaar. Verder adviseer je gevraagd en ongevraagd afdelingshoofden over de gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast heb je een regie- en controlefunctie: je zorgt dat de afspraken en kaders die zijn gemaakt ook worden nageleefd.

Wie zoeken we
 • Je hebt minimaal een hbo-diploma op het gebied van informatiemanagement of je hebt een gelijkwaardig niveau.
 • Je hebt kennis van de vakinhoudelijke ontwikkelingen.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met het werken op het gebied van informatiemanagement.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken en met het werken in het speelveld tussen de business en de ICT.
 • Je hebt gedegen kennis van informatiemanagement en kunt in een complexe omgeving zelfstandig diverse werkzaamheden initiëren en voltooien.
 • Je hebt kennis van archivering en begrijpt het belang daarvan voor een organisatie als de MIVD.
 • Je hebt ervaring met een enterprise contentmanagementsysteem of iets vergelijkbaars.
 • Je hebt inzicht in de structuur, eigenschappen en inhoud van databases en archieven.
 • Je kunt nauwkeurig en snel complexe veranderingen doorvertalen naar aanpassingen in beleid en processen.
 • Je kunt een informatiebeheerplan opstellen en adviseren over de uitvoering ervan.
 • Je bent goed in staat de informatiebehoefte van je omgeving snel vast te stellen, te analyseren en te vertalen naar gewenste oplossingen.
 • Je bent analytisch, initiatiefrijk en flexibel.
 • Je kunt goed communiceren, bent resultaatgericht en in staat anderen te beïnvloeden.
Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau
Minimum salaris: € 3502 bruto per maand
Maximum salaris: € 4810 bruto per maand

(Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.)

Overige arbeidsvoorwaarden

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

De organisatie - Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is een zelfstandige dienst binnen de Bestuursstaf van het ministerie van Defensie, direct onder de secretaris-generaal. Wij zien toe op tijdige levering van een geïntegreerd actueel, betrouwbaar, onpartijdig, voorspellend en exclusief product (strategisch, tactisch en operationeel) op het gebied van inlichtingen en contra-inlichtingen en veiligheid. Daarmee ondersteunen wij primair de besluitvorming door de politieke, ambtelijke en militaire leiding van het ministerie van Defensie. De MIVD ondersteunt ook andere departementen en afnemers.

Wij bereiden de operationele inzet van (delen van) het defensieapparaat in de (inter)nationale context voor en voeren die uit. Wij beperken de veiligheidsrisico's bij de opbouw, gereedstelling en inzet van (delen van) de krijgsmacht.

De MIVD bestaat, naast een directie, uit stafafdelingen, operationele afdelingen en ondersteunende afdelingen. Het programmabureau is een tijdelijk organisatie-element dat ter ondersteuning van en ressorterend onder de directie, de focus op alle veranderingen invulling geeft.

De afdeling - Stafafdeling Bedrijfsvoering, project Versterking Informatieketen

Bij het project Versterking Informatieketen (VIK) van de stafafdeling Bedrijfsvoering houden we ons bezig met informatiemanagement naar aanleiding van wet- en regelgeving. De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) speelt daarbij een grote rol. Het project VIK bestaat uit de projectleiding, decentrale informatiemanagers, centrale adviseurs informatiemanagement en archivarissen.

Bijzonderheden
 • De functie geeft je beperkingen en verplichtingen in de vrijheid van handelen, zowel professioneel als in de privésfeer.
 • Gezien de aard van je werkzaamheden en verantwoordelijkheden ben je waar nodig ook buiten de normale kantooruren bereikbaar en inzetbaar.
 • Wees terughoudend met het bekendmaken dat je voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) wilt werken. Dit levert mogelijk risico’s voor je op.
 • Een veiligheidsonderzoek is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor een functie bij de MIVD moet je de Nederlandse nationaliteit hebben en (in principe) de afgelopen tien jaar in Nederland hebben gewoond. Ook aan je eventuele partner en andere mensen in je omgeving worden bepaalde eisen gesteld.
 • De vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld. Daarna breiden we de selectie uit met externe kandidaten.

Extra informatie

Plaats
Den Haag

Zuid-Holland

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.