Helaas, deze vacature is niet actief.

Directeur tijdelijke werkorganisatie Gemeentelijk Werkbedrijf in Den Haag

De... Den Haag streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt. Daartoe is het noodzakelijk dat in de gemeentelijke organisatie de krachten gebundeld worden. Dit doen we door de twee bestaande organisaties die een kerntaak op dit...

Beschrijving

De opgave

Den Haag streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt. Daartoe is het noodzakelijk dat in de gemeentelijke organisatie de krachten gebundeld worden. Dit doen we door de twee bestaande organisaties die een kerntaak op dit terrein hebben – te weten de Haeghe Groep (HGR) en het Werkgeversservicepunt (WSP) van dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) – te integreren tot één Gemeentelijk Werkbedrijf (GWB) binnen het SZW domein. Het GWB heeft ten doel om de (kwetsbare) doelgroep te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Deze verandering is ingezet doordat de Wet sociale werkvoorzieningen (Wsw) geen nieuwe instroom meer kent en door de invoering van de nieuwe Participatiewet per 2015. Vanwege deze veranderingen in wet- en regelgeving staat de gemeente voor twee grote opgaven, enerzijds het geleidelijk en zorgvuldig transformeren van werkgelegenheid voor de oude Wsw-banen vanuit de HGR naar werkgelegenheid voor nieuwe Participatiewet-banen en, anderzijds het invullen van de nieuwe rol- en taakvervulling vanuit de nieuwe Participatiewet. Hiertoe worden de werkgeversbenaderingen van de HGR en WSP geïntegreerd en evenzo de op de kandidaat gerichte aanpakken van beide organisaties.

 

Door het oprichten van één Gemeentelijk Werkbedrijf wordt eenduidige en centrale regie beoogd op zowel beleid en uitvoering van de Participatiewet alsmede de uitvoering en afbouw van de Wsw. Door de integratie van de organisaties zullen expertise, infrastructuur en netwerk van beide organisaties beter benut worden. Bovendien wordt met het positioneren van het nieuw, gebundelde gemeentelijk werkbedrijf binnen de kerndienst SZW, de verbinding met de rest van de uitvoering in het sociaal domein versterkt.

 

Vanwege de kwetsbare doelgroep, de organisatorische integratie en de beleidsinhoudelijke transformatie kiest de gemeente voor een zorgvuldige en geleidelijke aanpak. Hiertoe wordt (uiterlijk) per 1 januari 2018 een tijdelijke organisatie (TO) GWB ingericht, voor de duur van maximaal twee jaar, binnen de kerndienst SZW. Hierin worden HGR en WSP integraal ondergebracht. In deze tijdelijke overgangssituatie krijgen beide organisaties ruimte en tijd om met alle betrokkenen de transformatie te realiseren. ‘De winkel kan gewoon open blijven’, doordat de continuïteit van de primaire processen door het integraal onderbrengen is gewaarborgd. Na de periode van maximaal twee jaar volgt omzetting van de TO in een definitieve organisatie GWB binnen de kerndienst SZW.
 

Een belangrijk aspect bij de integratie is het oog hebben voor de verschillen tussen beide organisaties HGR en WSP, die tot dusver altijd vanuit verschillende opdrachten – en daarmee ook verschillende paradigma’s, dienstverleningsmodellen en organisatieculturen – hebben geopereerd. Het is daarom van belang te investeren in de samenwerking tussen professionals van HGR en WSP, om elkaar én elkaars werk beter te leren kennen en waarderen. Vanuit de nieuw te ontwikkelen visie en strategie voor het GWB, werken de professionals toe naar één primair proces voor het GWB en naar nieuwe vormen van dienstverlening voor kandidaten en werkgevers.

 

De functie en opdracht

Uw opdracht als (interim) directeur is het realiseren van een grote veranderopgave door de transformatie naar een nieuw gemeentelijk werkbedrijf in de komende periode van twee jaar. Als eindverantwoordelijke voor de gehele tijdelijke organisatie GWB, draagt u zorg voor een zorgvuldig en succesvolle integratie- en reorganisatieproces om de twee organisatieonderdelen Haeghe Groep en WSP te integreren tot één Gemeentelijk Werkbedrijf. De integratie omvat zowel beleidsintegratie, integratie van processen en systemen als van organisatie- en managementstructuur.
 

Op strategisch niveau maakt u verbinding met de markt van werkgevers, opdrachtgevers en andere externe relaties en legt u de basis voor samenwerking en allianties. Intern en extern bent u het boegbeeld van de organisatie, specifiek naar grote werkgevers, opdrachtgevers en externe relaties van het GWB toe. U opereert op verschillende velden en niveaus als directeur, kan schakelen en vooral verbinden.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • U bent eindverantwoordelijk voor het realiseren van de strategische doelstellingen van de Tijdelijke Organisatie Gemeentelijk Werkbedrijf om de opdracht uit de Participatiewet en de Wsw ten uitvoering te brengen binnen de gemeentelijke beleidskaders;

 • U geeft vanuit integrale verantwoordelijkheid overall sturing en richting aan de organisatie en geeft directe leiding aan het management team van de TO en stuurt de bedrijfsvoering aan;

 • U realiseert de transformatie naar een nieuw gemeentelijk werkbedrijf in de periode van twee jaar, door sturing te geven aan het transformatie- en reorganisatieproces om de twee onderdelen Haeghe Groep en WSP te integreren tot één GWB;

 • U bent voorzitter van het managementteam van de TO GWB en lid van het directieteam SZW;

 • U bent het aanspreekpunt voor het bestuur op het resultaatgebied werkcomponent van de Participatiewet en Wsw en rapporteert over de resultaten;

 • U bent als (interim) directeur het boegbeeld namens het GWB en onderhoudt diverse (strategische) externe relaties.

   

De stad
Met ruim 525.000 inwoners is Den Haag de derde stad van Nederland. Den Haag is trots op haar positie als Internationale Stad van Vrede en Recht. Het gaat op vele fronten goed met Den Haag en tegelijkertijd staat de stad de komende jaren ook voor grote uitdagingen en opgaven. De komende jaren ondergaat Den Haag een aantal transities op het gebied van digitalisering, energie, economie en demografie. In die context wordt gewerkt aan plannen voor de toekomst van onze stad, waarin we geconfronteerd worden met een aantal grote uitdagingen. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om in te spelen op deze onomkeerbare veranderingen.

 

De gemeentelijke organisatie
Werken voor de stad vraagt om een gemeentelijke organisatie die ten dienste staat van inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven die samen de stad vooruit helpen. De gemeentelijke organisatie kent ca. 7800 medewerkers en bestaat uit de volgende vijf kerndiensten en de Bestuursdienst als concerndienst voor strategie en kaderstelling:

 • Stedelijke Ontwikkeling (DSO)

 • Stadsbeheer (DSB)

 • Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW)

 • Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW)

 • Publiekszaken (DPZ)

De bedrijfsvoering van de gemeente is georganiseerd in het Bedrijfsvoerings Expertise Centrum (BEC) en het Intern Dienstencentrum (IDC).

 

Wat vragen wij?

U hebt aantoonbare affiniteit en ervaring met de brede dienstverlening op het gebied van sociaal werkgeverschap, met de werking en sturing van een sw-bedrijf evenals met de werking en sturing van een sociale dienst als uitvoerder van de Participatiewet. U weet een visie en strategie duidelijk te positioneren, open en helder te communiceren en verschillende stakeholders te verbinden. U bent een doortastende organisatieveranderaar en leider, die vanuit een strategische focus richting en sturing geeft aan de organisatie en haar medewerkers. U hebt ruime ervaring met de implementatie van complexe fusietrajecten en reorganisaties. U bent bekend met uitvoeringsgerichte dienstverlening op het snijvlak van de publieke en private sector. Hierdoor heeft u een passend gevoel ontwikkeld voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. U hebt een goed commercieel gevoel, spreekt de taal van de ondernemers in de private sector en u bent in staat succesvolle allianties te realiseren.

Als persoon bent u integer, transparant en koersvast. Zowel op bestuurlijk als op organisatieniveau bent u een verbinder, komt u tot samenwerking, weet u verschillen in organisatieculturen en belangen te overbruggen en krijgt u mensen mee in verandering en innovatie.

 

U bent iemand die:

 • Visie ontwikkelt, randvoorwaarden schept en mensen motiveert;

 • Verbindt, luistert en verschillen weet te overbruggen;

 • Omgevingsbewust is en een goede bestuurlijke antenne heeft;

 • Resultaatgericht en doortastend is, met oog voor de belangen van betrokken partijen;

 • Klantgericht is, win-win situaties en kansen signaleert en deze inzet voor de organisatie;

 • Vanuit zelfkennis en authenticiteit handelt;

 • Communicatief en netwerkvaardig is.


Competenties

Visie uitdragen

Sensitiviteit

Netwerken

Omgevingsbewustzijn

Resultaatgerichtheid

Ondernemerschap

Integriteit

Zelfreflectie

 

Wat bieden wij?

Aanstelling vindt plaats in tijdelijke dienst voor de duur van twee jaar. Voor deze functie is een honorering mogelijk volgens de gemeentelijke rechtspositieregels in maximaal schaal 17 (€ 8.697,-bruto per maand).

 

Extra informatie

Plaats
Den Haag
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Zuid-Holland | Administratief | Consultancy / Beleid | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.