Helaas, deze vacature is niet actief.

Unithoofd afdeling Ondersteunen Klinisch Onderzoek

... Klinische Farmacie &... ... De afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie (KFF) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is belast met de farmaceutische zorg voor de patiënten van het...

Beschrijving

Afdeling

Klinische Farmacie & Farmacologie

Werkomgeving

De afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie (KFF) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is belast met de farmaceutische zorg voor de patiënten van het UMCG, het farmacologie onderwijs voor het curriculum geneeskunde en het uitvoeren van onderzoek. De afdeling staat daarmee in het middelpunt van de academische geneeskunde en topklinische zorg. De afdeling KFF van het UMCG is een inspirerende omgeving waar alle onderdelen van de ziekenhuisfarmacie in de volle breedte worden beoefend. Ook de poliklinische farmacie is onderdeel van het integrale farmaceutisch beleid van het UMCG. Vanuit de afdeling worden diverse onderzoekslijnen samen met klinische afdelingen uitgevoerd en ondersteund.
Het aantal medewerkers bedraagt 220, verdeeld over de secties Patiëntenzorg, Onderwijs en Onderzoek.
De unit Ondersteunen Klinisch Onderzoek (OKO) is verantwoordelijk voor het begeleiden en coördineren van geneesmiddelenonderzoek binnen het UMCG en de eigen afdeling KFF. Bij de unit OKO werken ongeveer vijf medewerkers.

Functiebeschrijving

U speelt een coördinerende rol in het faciliteren van geneesmiddelonderzoek waarvoor ondersteuning van de unit OKO is vereist. U heeft daarvoor direct contact binnen de afdeling KFF met apothekersassistenten, collega unithoofden, stafmedewerkers en (ziekenhuis)apothekers. Binnen het UMCG heeft u daarnaast contact met researchverpleegkundigen en onderzoekers. Buiten het UMCG heeft u contact met de farmaceutische industrie en research organisaties.

Het is een veelzijdige dynamische functie met de volgende aandachtsgebieden:

Bedrijfsvoering
U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en organisatie van de unit. U houdt daarbij rekening met de doelstellingen van de unit en met de hoeveelheid aanvragen en de beschikbaarheid van medewerkers, middelen en voorzieningen.
U bent verantwoordelijk voor het personeel van de unit. In dat kader houdt u werkoverleg, voert jaargesprekken, houdt rekening met loopbaanontwikkeling en selecteert nieuwe medewerkers.
U ziet toe op arbeidsomstandigheden en veiligheid.
U informeert het onderafdelingshoofd over het functioneren van de unit onder meer voor het begroting- en budgetoverleg en (beoordeling) van doelmatigheid van werkzaamheden.

Kwaliteitszorg
U houdt toezicht op de implementatie van nieuwe en naleving van bestaande wet- en regelgeving met name op het gebied van geneesmiddelonderzoek en zorgt voor het verder ontwikkelen van het bestaande kwaliteitssysteem binnen de unit.
U draagt zorg voor kwalificatie van de medewerkers om te kunnen garanderen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd op het gewenste niveau met het gewenste resultaat.
U draagt zorg voor risicobeheer en te treffen maatregelen en bevordert de kwaliteit van de dienstverlening met nadruk op patiëntenzorg en u verstrekt informatie aan aanvragers en behandelt in voorkomende gevallen klachten.
U stemt inhoudelijke zaken daar waar noodzakelijk af met de ziekenhuisapotheker klinisch geneesmiddelenonderzoek.

Ontwikkeling processen
U draagt zorg voor de monitoring van processen en systemen en u bent er voor verantwoordelijk dat bestaande processen en middelen (zowel bedrijfsmatigs als inhoudelijk) goed worden onderhouden en voortdurend worden verbeterd.

Onderwijs
U levert een bijdrage aan de bijscholing van apothekersassistenten en farmaceutisch medewerkers.
U zorgt voor de begeleiding van stagiairs, studenten en onderzoekers in het kader van hun opleiding en/of onderzoek.

Voor elk van de aandachtsgebieden geldt dat van u wordt verwacht dat u beleid en gewenste ontwikkelingen voorbereidt en voorlegt voor besluitvorming aan het onderafdelingshoofd, mede in afstemming met de ziekenhuisapotheker klinisch geneesmiddelenonderzoek. Ook zult u een bijdrage leveren of leiding geven aan projecten binnen de unit OKO en de afdeling KFF. Van u wordt een belangrijke rol verwacht in het opzetten van een projectmanagementsysteem.
U werkt samen in een team met andere unithoofden en in direct contact met de (dag)apothekers van de onderafdelingen en met de ziekenhuisapotheker klinisch geneesmiddelenonderzoek. U rapporteert aan het onderafdelingshoofd OKO.

Wat vragen wij

- U heeft tenminste een HBO opleiding.
- U heeft ervaring op het gebied van leiding geven en het beheer van een unit.
- U heeft kennis van en ervaring met Good Clinical Practice (GCP).
- U heeft kennis van en interesse in overige wet-en regelgeving met betrekking tot klinisch geneesmiddelenonderzoek.
- U bent vaardig in het continue verbeteren van bedrijfs- en werkprocessen.
- U bent in staat als projectleider op te treden en functioneel leiding te geven aan verbetertrajecten.
- U bent besluitvaardig, nauwkeurig en flexibel.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Uw salaris bedraagt maximaal € 3.837,- bruto per maand (schaal 9) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime aanstelling. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Extra informatie

Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Groningen | Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.