Helaas, deze vacature is niet actief.

Hoofd afdeling Heelkunde

... ... ... De heelkunde richt zich op de basale en toegepaste kennis van diagnose en operatieve behandeling van een groot aantal ziektebeelden. Binnen dit scala zijn er voortdurend verschuivingen van...

Beschrijving

Afdeling

Heelkunde

Werkomgeving

De heelkunde richt zich op de basale en toegepaste kennis van diagnose en operatieve behandeling van een groot aantal ziektebeelden. Binnen dit scala zijn er voortdurend verschuivingen van zowel indicatiestellingen als behandelingen. Sommige ingrepen zijn vervangen door medicamenteuze behandelingen of andere interventie methodes (bijvoorbeeld stents). Ook zijn er nieuwe indicaties met daarbij behorend vaak nieuwe technieken. Naast de klassieke open invasieve behandelingsmethodiek is er in toenemende mate sprake van minimaal invasieve benadering voor zowel diagnostiek als behandeling. Voorbeelden hiervan zijn de laparoscopie, robotchirurgie, arthroscopie en endovasculaire chirurgie. Ook is de opnameduur de laatste jaren verkort en vinden veel ingrepen plaats in dagbehandeling.

Het vakgebied van de heelkunde heeft zich in de afgelopen decennia in Groningen gedifferentieerd in een aantal deelgebieden. De afdeling bestaat nu uit de volgende aandachtsgebieden: Traumachirurgie, Abdominale Chirurgie, Transplantatie en Orgaandonatie, Chirurgische Oncologie, Kinderchirurgie, Hepatobiliaire Chirurgie/Levertransplantatie en Vaatchirurgie.

Binnen het UMCG levert de afdeling Chirurgie een actieve bijdrage aan centrumvorming GCCC (Groninger Comprehensive Cancer Centre), GTC (Groninger Transplantatie Centrum) en CCAZ (Comprehensive Center Acute Zorg). Binnen de centra wordt een integrale multidisciplinaire werkwijze toegepast, die afdelings- en sectoroverstijgend is en georganiseerd is rondom de patiënt.
Een ander voorbeeld van samenwerking is de integratie van de kinderchirurgie in de kinderkliniek van het Beatrix Kinderziekenhuis. De samenwerking tussen de aandachtsgebieden zal in de toekomst verder intensiveren en ook zullen er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan (b.v. samenwerking met het OZG).

In de visie en missie van de afdeling, met de titel: "Operatie Gezonde Toekomst", worden de gedeelde waarden (dienstbaarheid, trots, veiligheid, loyaliteit, leergierigheid en vertrouwen) geformuleerd. Wat betreft de cultuur geldt: ‘Wie het weet mag het zeggen en niet (alleen) wie de baas is mag het zeggen’.

Het onderzoek vindt binnen de afdeling plaats in het chirurgische onderzoekslaboratorium. Naast een brede basisfaciliteit waarbinnen nieuwe initiatieven en onderwijs gerealiseerd worden, zijn er belangrijke onderzoekslijnen op het gebied van transplantatie, leverpathologie, oncologie en vaatchirurgie. Facultair is het onderzoek ingebed in de onderzoeksschool GUlDE met zijn diverse instituten.

In de huidige situatie van de afdeling Chirurgie is de rol van afdelingshoofd en opleider gescheiden. Wel is er intensief overleg met de opleider om te bewaken dat de belangen van de opleiding gewaarborgd zijn. Naast de medische vervolgopleiding Heelkunde kent de afdeling erkende vervolgopleidingen in de chirurgische oncologie, gastro-intestinale chirurgie, kinderchirurgie, traumatologie en vaatchirurgie. Ook participeert zij in de opleiding tot intensivist, huisarts en spoedarts.

Voor de aandachtsgebieden traumatologie en chirurgische oncologie bestaan structurele leerstoelen. In de aandachtsgebieden transplantatie, hepato-pancreatico-biliaire chirurgie, levertransplantatie en chirurgische oncologie zijn er tevens persoonsgebonden leerstoelen.

Functiebeschrijving

- U gaat leidinggeven aan de afdeling Heelkunde. Als hoofd coördineert u de aandachtsgebiedoverstijgende werkzaamheden en draagt daarmee eindverantwoordelijkheid voor de afdeling Heelkunde. In het UMCG zijn de primaire processen van patiëntenzorg, onderzoek, opleiding en onderwijs van de medische afdelingen ondergebracht in zes sectoren; in één sector is de Heelkunde alsmede de daarmee samenhangende zorgfaciliteiten als verpleegeenheden en polikliniek ondergebracht. Met de manager(s) zorg en bedrijfsvoering bent u binnen een collegiaal management verantwoordelijk voor het aansturen van verpleegeenheden en poliklinieken.
- U bent voorzitter van het dagelijks bestuur waarvan de managers zorg en bedrijfsvoering en de chef de clinique ook deel uitmaken.
- U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de brede aandachtsgebied overstijgende programma's zoals patiëntveiligheid en klanttevredenheid. Daarnaast is betrokkenheid en interesse in alle deelgebieden van de chirurgie essentieel.
- U functioneert tussen de aandachtsgebieden als een primus inter pares voor het behouden van de cohesie tussen en de coördinatie van de activiteiten van de diverse aandachtsgebieden.

Patiëntenzorg
- Voor de patiëntenzorg zult u in een van de deelgebieden van de chirurgie poliklinisch en klinisch substantieel (1- 2 dagen per week) werkzaam zijn.

Onderzoek
- Afhankelijk van uw interesse en expertise zult u hetzij een eigen lijn opzetten hetzij participeren in bestaand klinisch en basaal wetenschappelijk onderzoek van de afdeling.

Onderwijs
- U draagt zorg voor de rol van de afdeling Heelkunde binnen het probleemgestuurde onderwijs binnen het curriculum G2020, zoals dat ontwikkeld is binnen de Faculteit der Medische Wetenschappen.

Opleiding
- U gaat een belangrijke bijdrage leveren in de opleiding van de arts-assistenten in het specialisme heelkunde en in de vooropleiding tot andere heelkundige disciplines. Samen met de opleider en plaatsvervangend opleider bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding, zoals deze gedelegeerd plaats vindt binnen de verschillende aandachtsgebieden.

Wat vragen wij

- Wij verwachten dat u een ervaren chirurg bent met affiniteit voor het chirurgische vak in zijn volle breedte.
- U heeft in uw eigen aandachtsgebied een nationaal en internationaal erkende statuur.
- U heeft bewezen managementervaring om een grote en complexe afdeling te leiden.
- U bent gepromoveerd en een wetenschapper met een uitstekende staat van dienst qua wetenschappelijke output.
- U heeft ervaring en affiniteit met scholing van arts-assistenten in het vak van de heelkunde.
- U heeft kennis en affiniteit met probleem gestuurd onderwijs, zoals dat in G2020 plaatsvindt.
- U bent een clinicus in hart en nieren, waarbij u ook een klinisch substantiële bijdrage levert binnen één of meerdere aandachtsgebied(en) van de afdeling.
- U bent een enthousiasmerend leider die zijn/haar stafleden en assistenten kan motiveren om boven zichzelf uit te stijgen.
- U bent een chirurg die samenwerking met de ‘snijdende’ disciplines binnen het UMCG verder wil versterken.
- U bent een chirurg die samenwerking met de ‘beschouwende’ disciplines binnen het UMCG verder wil versterken.
- U wilt een belangrijke afdelingsoverstijgende voortrekkersrol spelen bij de ontwikkeling en implementatie van innovatieve nieuwe technieken binnen de chirurgische vakgebieden.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG de vaccinatie.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Een werkomgeving die volop in ontwikkeling is, waar gedreven professionals werken en waar u en uw collega’s een actieve houding hebben ten aanzien van dienstbaarheid, trots, veiligheid, loyaliteit, leergierigheid en vertrouwen. Een cultuur van ‘Wie het weet mag het zeggen en niet (alleen) wie de baas is mag het zeggen’.
Voor deze functie zal een passende honorering worden geboden op basis van kennis en ervaring.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Extra informatie

Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Fulltime (startersfunctie)

Schrijf je nu in!

Wil jij op de hoogte gehouden worden van nieuwe interessante vacatures en altijd binnen 1 muisklik kunnen solliciteren? Schrijf je in als werkzoekende!

DIRECT INSCHRIJVEN

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.